Detail produktu

Roztokový kalorimetr

KRÁTKÝ, J. BRANDŠTETR, J. HAVLICA, J. ŠOUKAL, F.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Roztokový kalorimetr pro sledování rozpouštěcího tepla. Skládá se izolační cely z pěnového polystyrénu, dávkovače sypké látky, dávkovače kapalné látky a termistorového teplotního čidla.

Klíčová slova

roztoková kalorimetrie

Datum vzniku

20. 3. 2007

Umístění

FCH VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek