doc. Ing.

Jan Pěnčík

Ph.D.

FAST – proděkan

+420 54114 7433
pencik.j@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.

Patenty

 • 2015

  užitný vzor
  ŽIŽKA, L.; PĚNČÍK, J.; Ing. Lukáš Žižka: Experimentální žlab pro stanovení vlastností betonových směsí a maltovin. užitný vzor. (2015)
  Detail

 • 2011

  patent
  MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Rám se zatěžovacími vysokotlakými vaky. 302970, patent. Praha (2011)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Tepelně izolační kompozitní plast. 302851, patent. Praha (2011)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; KUČERA, J.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob výroby izolačních desek pro izolační blok z kompozitního materiálu a lisovací forma k jeho výrobě. 302658, patent. Praha (2011)
  Detail

  užitný vzor
  MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; KUČERA, J.; Vysoké učení technické v Brně: Koextruzní penetrační linka pro výrobu vysoce plněných kompozitních desek. 22361, užitný vzor. Praha (2011)
  Detail

 • 2010

  užitný vzor
  MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; KUČERA, J.; Vysoké učení technické v Brně: Lisovací forma k výrobě kompozitních izolačních desek pro izolační blok. 21554, užitný vzor. Praha (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Materialdeformationsprüfstand für die langfristige überwachung der deformationseigenschaften unter konstanten druck. EP 2 078 948 B1, patent. Wien (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Material deformation testing stand for the long-term monitoring of deformation characteristics under constant pressure. EP UK 2078948, patent. Newport (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Material deformation testing stand for the long-term monitoring of deformation characteristics under constant pressure. 60 2008 000 488.0-08, patent. München (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Stanowisko do badania odksztalcen materialow przeznaczone do dlugotrwalego monitorowania charakterystyk od ksztalcen pod stalym obciazeniem. EP 2 078 948 B1, patent. Warszawa (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Material deformation testing stand for the long-term monitoring of deformation characteristics under constant pressure. E2078948, patent. Rijswijk (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Materiaaldeformatietestbank voor Iange-termijn bewaking van deformatiekarakteristieken onder constante druk. 2-078-948, patent. Brussel (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Za'tažovací stolica na dlouhodobé sledovanie deformačných vlastností s konštantným prítlakom. EP 2 078 948 B1, patent. Banská Bystrica (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Materialedeformeringsprovestand for langtidsovervagning af deformeringskarakteristika under konstant tryk. 08018713.1 EP 2078948, patent. Tästrup (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Materialdeformationsteststativ för langvaring övervakning av deformationskarakteristika under konstant tryck. 2078948 2010:15, patent. Stockholm (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Materialu deformacijas izmeginajumu stends deformacijas raksturojumu ilgstošai kontrolei zem pastaviga spiediena. 2078948, patent. Riga (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Material deformation testing stand for the long-term monitoring of deformation characteristics under constant pressure. 2078948, patent. Paris (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Naprava za priezkušanje deformacij materiala pri dolgotrajnem nadziranju karakteristik deformacij pod nespremenljivim tlakom. 2 078 948, patent. Ljubljana (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Material deformation testing stand for the long-term monitoring of deformation characteristics under constant pressure. 2078948-IE, patent. Kilkenny (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Materialdeformationsprüfstand für die langfristige Überwachnung der Deformationseigenschaften unter konstantem Druck. 2 078 948, patent. Bern (2010)
  Detail

  průmyslový vzor
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Osazovací rám. 34765, průmyslový vzor. Praha (2010)
  Detail

  průmyslový vzor
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Deska izolačního bloku. 34764, průmyslový vzor. Praha (2010)
  Detail

 • 2009

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Material deformation testing stand for the long-term monitoring of deformation characteristics under constant pressure. EP 2078948, patent. München (2009)
  Detail

  užitný vzor
  MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Tepelně izolační kompozitní plast. 20388, užitný vzor. Praha (2009)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; Vysoké učení technické v Brně: Zatěžovací stolice pro dlouhodobé sledování deformačních vlastností s konstantním přítlakem. 301364, patent. Praha (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Isolationsblokelement til afbrydelse afkuldebroer i overgang som radet mellem en vaeg og fundament. DK/EP 1918471 T3, patent. Tastrup (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Dämblockelelement zur Unterbrechung von Wärmebrücken im Fussbereich des Mauerwerks. 01918471, patent. Bern (2009)
  Detail

  patent
  CHALABALA, J.; KLUSÁČEK, L.; SOLAŘÍK, M.; PĚNČÍK, J.; PEEM s.r.o.: Reinforced console column and the method of its production. 1705313, patent. Munich (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Dämblockelelement zur Unterbrechung von Wärmebrücken im Fussbereich des Mauerwerks. 50 2007 001 237.8-08, patent. München (2009)
  Detail

  užitný vzor
  MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Kombinovaný nástroj pro ohřev a lisování. 20207, užitný vzor. Praha (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Isoleringsblockelement för brytning av värme bryggor i fotomradet av ett murverk. 1 918 471 2009:43, patent. Stockholm (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Dämblockelelement zur Unterbrechung von Wärmebrücken im Fussbereich des Mauerwerks. E 438.767, patent. Wien (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Insulation block element for interrupting thermal bridges in the transition area between a wall and a foundation. 1 918 471, patent. Hague (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Iolacijski blok za prekinitev termicnih mostov v prehodnem področju mez steno in temeljem. 1 918 471, patent. Ljubljana (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Izolační blok pro přerušení tepelného mostu v patě zdiva. 301069, patent. Praha (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Izolačný blok na prerušenje tepelného mosta v pätě muriva usporjadaný medzi základom a stenou budovy. 1 918 471, patent. Banská Bystrica (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Block d'isolation pour interrompre des thermiques dans la zone de transition entre un mur et une fondation. 07017836.3 (1 918 471), patent. Paris (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Dämblockelelement zur Unterbrechung von Wärmebrücken im Fussbereich des Mauerwerks. GB-EP 1 918 471, patent. London (2009)
  Detail

  patent
  CHALABALA, J.; KLUSÁČEK, L.; SOLAŘÍK, M.; PĚNČÍK, J.; PEEM, spol. s r. o. Brno: Zpevněná konzola a způsob jejího zpevnění. 300892, patent. Praha (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Isolatieblok voor het onderbreken van een varmtebrug in het onderste gebied van een gemetselde muur. E1918471, patent. Rijswijk (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Blokowy element izolacyjny do przerywania mostków cieplnych w obszarze przejściowym pomiedzy ściana i fundamentem. EP 1 918 471 B1, patent. Warsawa (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Dämblockelelement zur Unterbrechung von Wärmebrücken im Fussbereich des Mauerwerks. EP 1918471, patent. München (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Der Blendrahmen. 1 918 500, patent. Wien (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Blind frame. 1 918 500, patent. Tastrup (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Ościežica ślepa. EP 1 918 500 B1, patent. Warsawa (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Osazovací rám. 300586, patent. Praha (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Der Blendrahmen. 01918500, patent. Bern (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Osadzovací rám. 1 918 500 T2, patent. Banská Bystrica (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Slepi okvir. 1 918 500, patent. Ljubljana (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Kozijn voor bevestiging als opvulling van openingen van een gebouw. 1 918 500, patent. Rijswijk (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: 1 918 500 2009:21, patent. Stockholm (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Blank cadre fenetre. 1 918 500, patent. Paris (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Der Blendrahmen. 50 2007 000 449.9, patent. München (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Blind frame. GB-EP 1 918 500, patent. London (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Blind frame. 1 918 500, patent. Hague (2009)
  Detail

  užitný vzor
  MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Kompozitní plast. 19489, užitný vzor. Praha (2009)
  Detail

  patent
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Der Blendrahmen. EP 1918500, patent. München (2009)
  Detail

  užitný vzor
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Zatěžovací stolice pro dlouhodobé sledování deformačních vlastností s konstantním přítlakem. 19216, užitný vzor. Česká republika (2009)
  Detail

 • 2008

  užitný vzor
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; Ústav pozemního stavitelství: Dämmblockelement zur unterbrechnung von Wärmebrücken im Fusbereich des Mauerwerks. Nr. 20 2007 012 811.8, užitný vzor. Německo (2008)
  Detail

 • 2007

  užitný vzor
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně, FAST, PST: Izolační blok pro přerušení tepelného mostu v patě zdiva. 18118, užitný vzor. Česká republika (2007)
  Detail

  užitný vzor
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně, FAST, PST: Urkunde uber die Eintragung des Gebrauchsmuster. 008352.1, užitný vzor. Mnichov (2007)
  Detail

  užitný vzor
  MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně, FAST PST: Osazovací rám. 17687, užitný vzor. česká republika (2007)
  Detail