prof. Ing.

Jan Pěnčík

Ph.D.

FAST, PST – profesor

+420 54114 7433
Jan.Pencik@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.

Publikace

 • 2024

  VANĚK, V.; NESPĚŠNÝ, O.; VYSTRČIL, J.; BEČKOVSKÝ, D.; VAJKAY, F.; PĚNČÍK, J. Experimental determination of fracture mechanical properties of cement-fibre boards reinforced with cellulose and PVA fibres for FE analysis. Construction and building materials, 2024, roč. 411, č. 134622, s. 1-9. ISSN: 0950-0618.
  Detail | WWW

 • 2023

  NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; NESPĚŠNÝ, O.; VYSTRČIL, J.; VANĚK, V. Mechanické vlastnosti desek na bázi cementu s celulózovými výztužnými vlákny. DŘEVOSTAVBY - stavbní systém budoucnosti - dřevo, surovina moderního člověka - ekologie, úspory energií, suchá výstavba. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, 2023. s. 73-78. ISBN: 978-80-86837-99-4.
  Detail

  NESPĚŠNÝ, O.; BEČKOVSKÝ, D.; VYSTRČIL, J.; VANĚK, V.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J. Experimental Loading of Staircase Made from Cement Fiber Boards with Cellulose Fibers Using Full-Scale Model. Buildings, 2023, roč. 13, č. 3, ISSN: 2075-5309.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠUHAJDOVÁ, E., SCHMID, P., NOVOTNÝ, M., PĚNČÍK, J., ŠUHAJDA, K., UHLÍK, O. Experimental Research on Hybrid Hardwood Glue-Laminated Beams. Buildings, 2023, č. 4, ISSN: 2075-5309.
  Detail | WWW

  VANĚK, V.; PĚNČÍK, J.; NESPĚŠNÝ, O. Využití indukčních snímačů dráhy v metodě stanovení rozevření ústí trhliny u menších zkušebních vzorků. Juniorstav 2023 - sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, s.r.o, 2023. s. 45-51. ISBN: 978-80-86433-80-6.
  Detail | WWW

  VANĚK, V.; BEČKOVSKÝ, D.; NESPĚŠNÝ, O.; VYSTRČIL, J.; PĚNČÍK, J. Experimental testing of 3DCP reinforcement Wall segments. The 15th International Scientific Conference of Civil and Environmental Engineering for the PhD. Students and Young Scientists - Young Scientist 2023 (YS23). MATEC Web of Conferences. Paris, France: MATEC Web of Conferences, 2023. s. 1-8. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW

  VANĚK, V.; PĚNČÍK, J.; NESPĚŠNÝ, O.; VYSTRČIL, J.; BEČKOVSKÝ, D. Design of the experimental stand for testing railing panels made from cement fiber boards. In 14TH CONFERENCE OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING FOR PHD STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS: YOUNG SCIENTISTS 2022 (YS22). AIP Conference Proceedings. Melville, USA: AIP Conference Proceedings, 2023. s. 1-6. ISSN: 1551-7616.
  Detail | WWW

 • 2022

  GINEVIČIUS, R.; TRISHCH, R.; BILAN, Y.; LIS, M.; PĚNČÍK, J. Assessment of the Economic Efficiency of Energy Development in the Industrial Sector of the European Union Area Countries. ENERGIES, 2022, roč. 15, č. 9, s. 1-12. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2021

  MACHOVÁ, D.; OBERLE, A.; ZÁRYBNICKÁ, L.; DOHNAL, J.; ŠEDA, V.; DÖMENY, J.; VACENOVSKÁ, V.; KLOIBER, M.; PĚNČÍK, J.; TIPPNER, J.; ČERMÁK, P. Surface Characteristics of One-Sided Charred Beech Wood. Polymers, 2021, roč. 13, č. 10, s. 1-15. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NESPĚŠNÝ, O.; PĚNČÍK, J.; BEČKOVSKÝ, D.; VYSTRČIL, J.; ŠUHAJDA, K. Determination of material and elasticity constants of cement fibre boards to extend field of application. Construction and building materials, 2021, roč. 306, č. 1, s. 1-10. ISSN: 0950-0618.
  Detail | WWW

  ČÁKYOVÁ, K.; VERTAL', M.; VYSTRČIL, J.; NESPĚŠNÝ, O.; BEČKOVSKÝ, D.; RUBINA, A.; PĚNČÍK, J.; VRANAYOVÁ, Z. The Synergy of Living and Water Wall in Indoor Environment-Case Study in City of Brno, Czech Republic. Sustainability, 2021, roč. 13, č. 21, s. 1-23. ISSN: 2071-1050.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NESPĚŠNÝ, O.; PĚNČÍK, J.; VYSTRČIL, J.; BEČKOVSKÝ, D. Evaluation of loading methods for determination of material and elastic constants of cement fiber board. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol, UK: IOP Publishing, 2021. s. 1-5 ( s.)ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  JUN, D.; NESPĚŠNÝ, O.; PĚNČÍK, J.; FIŠAROVÁ, Z.; RUBINA, A. Optimized method for Helmholtz resonator design formed by perforated boards. APPLIED ACOUSTICS, 2021, roč. 184, č. 108341, s. 1-11. ISSN: 0003-682X.
  Detail | WWW

  ČÁKYOVÁ, K.; VERTAL', M.; BEČKOVSKÝ, D.; PĚNČÍK, J.; VRANAYOVÁ, Z. Vplyv vegetačnej steny na fyzikalne parametre vzduchu na základe in situ meraní. Eurostav Brat, 2021, roč. 2021, č. 12, s. 16-19. ISSN: 1335-1249.
  Detail | WWW

  NESPĚŠNÝ, O.; JUN, D.; PĚNČÍK, J.; FIŠAROVÁ, Z. Stanovení zvukové pohltivosti Helmholtzových rezonátorů metodou přenosové matice. TZB-info, 2021, roč. x, č. x, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2020

  SRNEC, R.; PĚNČÍK, J.; STAŇKOVÁ, L.; NEČASOVÁ, A.; KRBEC, M.; NEČAS, A. Mechanical Testing of Tendons Sutured with Newly Developed Biomaterial. Acta Chirurgie Orthopaedicae et Traumatologie Čechoslovaca, 2020, roč. 2020, č. 3, s. 210-214. ISSN: 0001-5415.
  Detail | WWW

 • 2019

  SHAFIQUE, M.; RAUDELLUNLENÉ, J.; DAVIDAVICIENE, V.; PĚNČÍK, J. Acceptance of Intelligent Ticketing Systems in Developing Countries. Engineering Economics, 2019, roč. 30, č. 4, s. 451-460. ISSN: 1392-2785.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K. Experimental research on load bearing capacity of adhesively jointed beech timber lamellas. In The 13th International Conference MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES MBMST 2019 SELECTED PAPERS. Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University, 2019. s. 497-501. ISBN: 978-609-476-197-3.
  Detail | WWW

 • 2018

  REMEIKIENE, R.; ROZSA, Z.; GASPARENIENE, L.; PĚNČÍK, J. ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE INTERNATIONAL TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS ON THE EU ECONOMIC GROWTH. E a M: Ekonomie a Management, 2018, roč. 21, č. 4, s. 33-47. ISSN: 1212-3609.
  Detail | WWW

  ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K.; SCHMID, P.; STRAKA, B. Evaluation of Suitability of Selected Hardwood in Civil Engineering. Gradevinski Materijali i Konstrukcije, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 73-82. ISSN: 2217-8139.
  Detail | WWW

  ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K. Multikriteriální analýza vhodnosti užití vybraných druhů dřeva pro konstrukční účely. TZB-info, 2018, roč. 1, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.
  Detail

  DOHNAL, J.; PĚNČÍK, J. Analýza vlivu elektromagnetických vln na vysychání dřeva a na rozložení vlhkostního pole. TZB-info, 2018, č. x, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2017

  ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K. Multikriteriální analýza vhodnosti užití vybraných druhů tvrdého dřeva pro konstrukční účely. In DŘEVOSTAVBY, Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, 2017. s. 131-139. ISBN: 978-80-86837-87-1.
  Detail

  DOSTÁLOVÁ, D.; KAFKA, V.; VOKOUN, D.; HELLER, L.; MATĚJKA, L; KADEŘÁVEK, L.; PĚNČÍK, J. Thermomechanical Properties of Popypropylene - based Lightweight Composites Medeled on The Mesoscale. Journal of Materials Engineering and Performance, 2017, roč. 26, č. 11, s. 5166-5172. ISSN: 1059-9495.
  Detail | WWW

  DOHNAL, J.; HRADIL, P.; PĚNČÍK, J. Hygrothermal simulation of wood exposed to the effect of external climate. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, roč. 245, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  DOHNAL, J.; PĚNČÍK, J. Analýza vlivu elektromagnetických vln na vysychání dřeva a na rozložení vlhkostního pole. In DŘEVOSTAVBY, Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí. Volyně: Volyně, 2017. s. 111-119. ISBN: 978-80-86837-87-1.
  Detail

 • 2016

  KARLÍK, Š.; LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Analysis of Unreinforced Ceramic Wall Panels in the Mounting State. Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. 861, č. 861, s. 48-55. ISSN: 2297-8941.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J.; KARLÍK, Š. Design and Numerical Modelling of Prefabricated Roller Blind Lintels. Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. 861, č. 861, s. 56-63. ISSN: 2297-8941.
  Detail

  DOHNAL, J.; PĚNČÍK, J. Analysis of thermal – moisture problems in massive wooden sandwich structures. Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. 2016, č. 824, s. 563-570. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J.; DOHNAL, J.; BEČKOVSKÝ, D.; BEČKOVSKÁ, T. Static numeric and experimental analysis of prefabricated winder wooden staircase with central stringer made from scots pine (Pinus sylvestris L.). WOOD RESEARCH, 2016, roč. 61, č. 4, s. 553-564. ISSN: 1336-4561.
  Detail | WWW

  LAVICKÝ, M.; KARLÍK, Š.; PĚNČÍK, J. Influence of structural design of balcony panels on the course and the size of thermal bridges. Applied Mechanics and Materials, 2016, č. 824, s. 453-460. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; BEČKOVSKÝ, D.; PĚNČÍK, J. Retenční schopnosti testovacích segmentů zelených střech. TZB- info, 2016, roč. 2016, č. 5.12. 2016, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  BEČKOVSKÝ, D.; VACKOVÁ, L.; BEČKOVSKÁ, T.; SOBOTKA, J.; PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Analysis of the diffusional properties of Peripheral walls of wooden houses during Emw radiation exposure. WOOD RESEARCH, 2016, roč. 61, č. 4, s. 627-635. ISSN: 1336-4561.
  Detail | WWW

  ŠAGÁT, E.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Experimental Assessment of the Influence of Outlet Geometry on the Airflow and Temperatures in the Ventilated Façade Cavity. Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. 2016, č. 824, s. 641-648. ISSN: 1662- 7482.
  Detail | WWW

 • 2015

  PĚNČÍK, J. Analysis of support of stairs in a wooden prefabricated staircase with one-sided suspended stairs made from scots pine (Pinus sylvestris) with the use of experimental tests and numerical analyses. WOOD RESEARCH, 2015, roč. 60, č. 3, s. 477-490. ISSN: 1336- 4561.
  Detail | WWW

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M.; KRÁL, P.; HAVÍŘOVÁ, Z. Analysis of Behaviour of Prefabricated Staircases with One-Sided Suspended Stairs. Drvna industrija, 2015, roč. 66, č. 2, s. 147-156. ISSN: 0012-6772.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  FEDOROVÁ, P.; SRNEC, R.; PĚNČÍK, J.; DVOŘÁK, M.; KRBEC, M.; NEČAS, A. Intra-Articular Reinforcement of a Partially Torn Anterior Cruciate Ligament (ACL) Using Newly Developed UHMWPE Biomaterial in Combination with Hexalon ACL/PCL Screws: Ex-Vivo Mechanical Testing of an Animal Knee Model. Acta Chirurgie Orthopaedicae et Traumatologie Čechoslovaca, 2015, roč. 82, č. 3, s. 222-228. ISSN: 0001-5415.
  Detail | WWW

  ŠAGÁT, E.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Influence of open joints in ventilated façade cladding. In Young Scientist 2015. Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Institute of Architectural Engineering: Technical University of Košice, 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-553-1988- 9.
  Detail

  FEDOROVÁ, P.; SRNEC, R.; PĚNČÍK, J.; DVOŘÁK, M.; KRBEC, M.; NEČAS, A. Intraartikulární augmentace parciální ruptury předního zkříženého vazu (ACL) nově vyvinutým UHMWPE biomateriálem v kombinaci s Hexalon AC L/PCL šrouby: ex vivo mechanické testování animálního modelu k. Acta Chirurgie Orthopaedicae et Traumatologie Čechoslovaca, 2015, roč. 82, č. 3, s. 222-228. ISSN: 0001- 5415.
  Detail | WWW

  PĚNČÍK, J. Modelling of Experimental Tests of Wooden Specimens from Scots Pine (Pinus sylvestris) with the Help of Anisotropic Plasticity Material Model. Drvna industrija, 2015, roč. 66, č. 1, s. 27-33. ISSN: 0012-6772.
  Detail | WWW

 • 2014

  PĚNČÍK, J. Modelování dřeva pomocí ortotropního materiálového modelu s kritérii porušení Modelování dřeva pomocí ortotropního materiálového modelu s kritérii porušení. Stavební obzor, 2014, roč. 2014, č. 1- 2, s. 4-10. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  BARTOŠ, T.; PĚNČÍK, J. Parametric Study of Air Flow Shape in Saddleback Double- Cladding Ventilated Roof on Input Velocity. In EnviBUILD Buildings and Environment 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 45-49. ISBN: 978-3-03835-040- 8. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  FEDOROVÁ, P.; SRNEC, R.; PĚNČÍK, J.; SCHMID, P.; AMLER, E.; URBANOVÁ, L.; NEČAS, A. Mechanical testing of newly developed biomaterial designed for intra-articular reinforcement of partially ruptured cranial cruciate ligament: ex vivo pig model. ACTA VETERINARIA BRNO, 2014, roč. 83, č. 1, s. 56-60. ISSN: 0001-7213.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  DOSTÁLOVÁ, D.; VACEK, M.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; POSPÍŠIL, T.; BRZOŇ, R. Measurement of Physical Properties in Waste-Based Particle-Reinforced Polymer Composites (WPPC). In Advanced materials research. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2014. s. 96-102. ISBN: 978-80-214-5003-5. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  POSPÍŠIL, T.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; ZOUHAR, M.; KALUŽOVÁ, A. Different Options for Foundations of Buildings in Thermal and Financial Context. In enviBUILD 2014. Trans tech publications, 2014. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5003- 5.
  Detail

  STRUHALA, K.; STRÁNSKÁ, Z.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L. Environmental assessment of thermal insulation composite material. INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE CYCLE ASSESSMENT, 2014, roč. 19, č. 12, s. 1908-1918. ISSN: 0948-3349.
  Detail

  STRUHALA, K.; MATĚJKA, L.; STRÁNSKÁ, Z.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Komplexní posouzení konstrukčního detailu atiky ploché střechy, 2. díl. Stavebnictví, 2014, roč. 2014, č. 5, s. 30-34. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  STRUHALA, K.; MATĚJKA, L.; STRÁNSKÁ, Z.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Komplexní posouzení konstrukčního detailu atiky ploché střechy, 3. díl. Stavebnictví, 2014, roč. 2014, č. 6- 7, s. 37-39. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  STRUHALA, K.; MATĚJKA, L.; STRÁNSKÁ, Z.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Komplexní posouzení konstrukčního detailu atiky ploché střechy, 1. díl. Stavebnictví, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 40-44. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

 • 2013

  POSPÍŠIL, T.; PĚNČÍK, J. Comparison of temperatures in the corner of wall footing through 2D Comparison of temperatures in the corner of wall footing through 2D and 3D views. Advanced Materials Research, 2013, roč. 649, č. 2013, s. 53-56. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; POSPÍŠIL, T. Thermal Insulation Composite Material Based on Polymers - Determination of Thermal Conductivity. International Journal of Civil and Environmental Engineering, 2013, roč. 35, č. 2, s. 1176-1180. ISSN: 1701- 8285.
  Detail

  KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L. Analysis of environmental impacts on thermal conductivity of insulation block from secondary raw materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 649, č. 2013, s. 223-226. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  POSPÍŠIL, T.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; KALUŽOVÁ, A.; DOSTÁLOVÁ, D. Solution of thermal bridge under the opening in the cladding by means of support structure for a doors threshold made of thermal insulation composite material support structure for a doors threshold made of thermal insulation Solution of thermal bridge under the opening in the cladding by means of support structure for a doors threshold made of thermal insulation composite material. Key Engineering Materials (print), 2013, roč. 531- 532, č. 2013, s. 404-408. ISSN: 1013- 9826.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M.; HAVÍŘOVÁ, Z. Využití metody numerického modelování při identifikaci kritických míst segmentového schodiště s jednostranně zavěšenými stupni. Stavební partner, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 1-4. ISSN: 1805- 5958.
  Detail

  ŠAGÁT, E.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L. Parametrická studie vlivu tloušťky vzduchové mezery provětrávané fasády. Stavební obzor, 2013, roč. 2013, č. 8, s. 197-201. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; KRÁLOVÁ, M.; KALUŽOVÁ, A.; MATĚJKA, L.; POSPÍŠIL, T. Thermal Insulation Composite Material Based on Thermal Insulation Composite Material Based on Polymers - Determination of Water Absorption. International Journal of Civil and Environmental Engineering, 2013, roč. 35, č. 2, s. 1141-1146. ISSN: 1701- 8285.
  Detail

  POSPÍŠIL, T.; PĚNČÍK, J. Influence of thermal insulation material thickness used in wall footing to linear thermal transmittance. In Young scientist 2013. 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-553-1305- 4.
  Detail

  STRÁNSKÁ, Z.; STRUHALA, K.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Environmentální hodnocení výroby tepelně izolačního kompozitního materiálu. In Juniorstav 2013. Brno: VUT v Brně, fakulta stavební, 2013. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4670- 0.
  Detail

  STRUHALA, K.; STRÁNSKÁ, Z.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Environmental assessment of production of thermal insulation block from secondary raw materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 683, s. 444-450. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Analysis of the influence of geometrical thermal bridges and their elimination by using a composite material based on secondary raw materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 649, s. 45-48. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  STRUHALA, K.; STRÁNSKÁ, Z.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Thermal Insulation Materials for Structural Details: Comparison of Environmental Impacts. International Journal of Civil and Environmental Engineering, 2013, roč. 35, č. 2, s. 1163-1168. ISSN: 1701- 8285.
  Detail

  KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L. POROVNÁNÍ PRŮBĚHU TEPLOT A VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH TEPLOT V PATĚ ZDIVA. In STRUCTURA stavební trendy 2o13. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2013. s. 98-103. ISBN: 978-80-248-3236- 4.
  Detail

  STRUHALA, K.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; STRÁNSKÁ, Z. Comparison of environmental impacts - structural elements from secondary raw materials vs. common building materials. In CESB 13 - Central Europe towards Sustainable Building 2013. 1st edition. Praha: Grada Publishing, 2013. s. 465-468. ISBN: 978-80-247-5018- 7.
  Detail

  POSPÍŠIL, T.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; KALUŽOVÁ, A. Impact of Outer Wall Insulation Method at the Reinforced Concrete Strip Footing on the Temperature Factor and Linear Heat Transfer Coefficient. International Journal of Civil and Environmental Engineering, 2013, roč. 35, č. 2, s. 1169-1175. ISSN: 1701- 8285.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L. Thermal and Static Analysis of an Insulation Block from Recycled Thermal and Static Analysis of an Insulation Block from Recycled Thermal and Static Analysis of an Insulation Block from Recycled Polymer HDPE for Solution of Thermal Bridges in Wall- footing Detail. Key Engineering Materials (print), 2013, roč. 525- 526, č. 2013, s. 473-476. ISSN: 1013- 9826.
  Detail

 • 2012

  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; KALUŽOVÁ, A.; MATĚJKA, L.; DOSTÁLOVÁ, D.; POSPÍŠIL, T. Development of thermal insulation composite material from recycled polymer and recycled glass. Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012, č. 487, s. 701-705. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  POSPÍŠIL, T.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; KALUŽOVÁ, A.; DOSTÁLOVÁ, D. Elimination of thermal bridge by thermal insulation composite material. Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012, č. 482- 484, s. 1654-1659. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  URBANOVÁ, L.; BLAŽEK-FIALOVÁ, I.; SRNEC, R.; PĚNČÍK, J.; KRŠEK, P.; NEČAS, A. Mathematical model of mechanical testing of bone-implant (4.5 mm LCP) construct. ACTA VETERINARIA BRNO, 2012, roč. 81, č. 2, s. 211-215. ISSN: 0001-7213.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; POSPÍŠIL, T.; DOSTÁLOVÁ, D. Production of thermal insulation composite material based on polymers. Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012, č. 535- 537, s. 239-242. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; KALUŽOVÁ, A.; POSPÍŠIL, T.; DOSTÁLOVÁ, D. Use of Thermal Insulation Composite Material Based on Secondary Raw Materials for Elimination of Thermal Bridge in the Structure of Flat Roof Parapet. Applied Mechanics and Materials, 2012, roč. 2012, č. 174- 177, s. 1455-1458. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  BARTOŠ, T.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L. Parametrická studie průběhu rychlosti proudění v pultové dvouplášťové provětrávané střeše na vstupní rychlosti. In In 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. Přerov, Česká republika. 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-260-2722- 5.
  Detail

  MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Konstrukční detail ukončení ploché střechy z hlediska tepelných mostů. Stavebnictví, 2012, roč. VI, č. 03/ 2012, s. 25-27. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L. VÝROBA IZOLAČNÍHO MATERIÁLU Z DRUHOTNÝCH SUROVIN A JEHO ZMĚNY TEPELNÝCH VLASTNOSTÍ VLIVEM TEPLOTY. In Mezinárodní stavební konference CzechSTAV 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 1-5. ISBN: 978-80-905243-1- 6.
  Detail

  KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L. ANALÝZA VLIVU VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA TEPELNOU VODIVOST MATERIÁLŮ. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 1-5. ISBN: 978-80-905243-3- 0.
  Detail

  POSPÍŠIL, T.; PĚNČÍK, J. Numerické 2D a 3D modelování teplotního pole atiky a jejich vzájemné porovnání. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-905243-3- 0.
  Detail

  POSPÍŠIL, T.; PĚNČÍK, J. Porovnání teplot v koutě u atiky prostřednictvím 2D a 3D modelování. In Mezinárodní stavební konference CzechSTAV 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-905243-1- 6.
  Detail

  VACEK, M.; DOSTÁLOVÁ, D.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. VÝROBA A VYBRANÉ VLASTNOSTI KOMPOZITNÍ TEPELNÉ IZOLACE. In CzechSTAV 2012. Hradec Králové: 2012. s. 256-259. ISBN: 978-80-905243-1- 6.
  Detail

  DOSTÁLOVÁ, D.; VACEK, M.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L. VÝROBA, VLASTNOSTI A UŽITÍ KOMPOZITNÍHO TERMOPOLYMERU V KONSTRUKČNÍCH DETAILECH. In CzechStav 2012. Hradec Králové, Česká republika: 2012. s. 197-201. ISBN: 978-80-905243-1- 6.
  Detail

  DOSTÁLOVÁ, D.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Užití kompozitního termopolymeru v konstrukčním detailu. In IX. International Scientific Conference FCE TUKE. Košice, Slovakia: 2012. s. 197-201. ISBN: 978-80-553-0904- 0.
  Detail

 • 2011

  MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Analysis of long- term bahavior of an insulation block from recycled HDPE by compress loading. In ENGINEERING MECHANICS 2011 - 17th INTERNATIONAL CONFERENCE. 1. Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague: Institute of Thermomechanics, 2011. s. 383-386. ISBN: 978-80-87012-33- 8.
  Detail

  MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Design details of low- energy and passive houses using composites from waste raw materials. David Publishing Company, 2011, roč. 5, č. 5, s. 440-453. ISSN: 1934- 7359.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Matematické modelování a experimentální testy pro navrhování moderních schodišť. Stavebnictví, 2011, roč. V, č. 09/ 2011, s. 42-47. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L. FEA analysis and monitoring of long- term behavior of an insulation block from recycled polymer HDPE. Advanced Materials Research, 2011, roč. 320, č. 320, s. 363-368. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  PĚNČÍK, J. FEA modelling of groundwater regime in the embankment of ecological bridges. In 1st International Conference "Ecology of Urban Areas 2011". 1. Novi Sad, Serbia: Technical Faculty Mihajlo Pupin, 2011. s. 148-155. ISBN: 978-86-7672-145- 0.
  Detail

 • 2010

  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L. Examples of Using of Recycled Polymers (HDPE, PP) for Solution of Construction Details. In Central Europe towards Sustainable Building from Theory to Practice. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 433-436. ISBN: 978-80-247-3634- 1.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L. Numerical modeling of behavior of an insulation block from recycled polymers. In Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Leiden, Netherlands: CRC Press/ Balkema, 2010. s. 1297-1300. ISBN: 978-0-415-58472- 2.
  Detail

 • 2009

  PĚNČÍK, J.; ŠEDIVÝ, Z. Využití systému ANSYS při FEA analýzách původních lidských tkání - zubů. In Modelování v mechanice 2009. Ostrava, Česká republika: 2009. s. 47-56. ISBN: 978-80-248-2016- 3.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; MIČA, L. Faktory ovlivňující vytvoření výpočtového modelu ekoduktů se zaměřením na modelování pilotového založení. In Modelování v mechanice 2009. Ostrava, Česká republika: 2009. s. 45-53. ISBN: 978-80-248-2016- 3.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L. Insulation block for elimination of thermal bridge. In Conference on Construction in the 21th Century CITC- V. Istanbul, Turecko: 2009. s. 1655-1662. ISBN: 1-884342-02- 7.
  Detail

  PĚNČÍK, J. Green Bridges for Minimizing Fragmentation of Landscape. In Conference on Construction in the 21th Century CITC- V. Istanbul, Turecko: 2009. s. 1646-1654. ISBN: 1-884342-02- 7.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; MIČA, L.; FOGLAR, M. Modelování plošného a hlubinného pilotového založení ekoduktů s využitím MKP programu ANSYS. In Ekodukty - umožnění migrací nebo plýtvání penězi z veřejných prostředků?. Brno: 2009. s. 43-51. ISBN: 978-80-86433-22- 6.
  Detail

  MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Solution of opening fillup embeding detail by window sub-frame in low- energy and passive houses. In XII. mezinárodní vědecká konference. Brno, Česká republika: 2009. s. 99-102. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Design and Analysis of Window Sub- Frames from Recycled Polymers. In Civil Structural and Environmental Engineering Computing. Funchal, Madeira: 2009. s. 110-120. ISBN: 978-1-905088-30- 0.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, M.; PĚNČÍK, J. Verification of glued banister- railing connection used on wooden stirrup straicase with FEA analysis. In XII mezinárodní vědecká konference. Brno, Česká republika: 2009. s. 105-108. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Polymer window subframe for passive houses. In Conference on Construction in the 21th Century. Istanbul, Turecko: 2009. s. 1663-1671. ISBN: 1-884342-02- 7.
  Detail

  MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Using of recycled polymers for solution of critical details in low- energy and passive houses. In Conference on Sustainable Development of energy, water and environment systems. Dubrovník, Chorvatsko: 2009. s. 394-408. ISBN: 978-953-6313-97- 6.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, M.; PĚNČÍK, J. Parametrická studie vlivu vzájemného spojení vrstev vozovky. In ANSYS 2009. Plzeň, Česká republika: 2009. s. 39-45. ISBN: 978-80-254-5437- 4.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L. Insulating block for solution of wall footing detail in low- energy and passive houses. In XII. mezinárodní vědecká konference. Brno, Česká republika: 2009. s. 123-126. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

 • 2008

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Porucha rekonstruované průmyslové podlahy skladové a spediční haly. Stavebnictví, 2008, roč. II, č. 1, s. 64-67. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; ZICH, M.; NEUMAYER, O. Statická analýza plavební komory Přelouč II. In Modelování v Mechanice 2008. Ostrava, Česká republika: 2008. s. 43-44. ISBN: 978-80-248-1705- 7.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Statické chování dřevěného třmenového schodiště. In Současné dřevostavby a nové materiály na bázi dřeva. Brno, Česká republika: 2008. s. 115-120. ISBN: 978-80-7375-213- 2.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Zřícení nábřežní zdi a havárie odvozní soupravy. Soudní inženýrství, 2008, roč. 19, č. 4/ 2008, s. 183-188. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  KARÁSKOVÁ, S.; PĚNČÍK, J.; FLORIAN, A. Calibration of Cyclic- Load Triaxial Testing by Computer Simulation. In Reliability, Safety and Diagnostics of Transport Structures and Means 2008. Pardubice, Česká republika: 2008. s. 136-141. ISBN: 978-80-7395-096- 5.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Poruchy podlah v prostorách víceúčelového kulturního zařízení. Stavebnictví, 2008, roč. 2, č. 06-07/ 2008, s. 70-73. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Statické chování detailů dřevěného třmenového schodiště. In Současné dřevostavby a nové materiály na bázi dřeva. Brno, česká republika: 2008. s. 83-88. ISBN: 978-80-7375-213- 2.
  Detail

 • 2007

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Poškození dlažby víceúčelového kulturního zařízení. Soudní inženýrství, 2007, roč. 18, č. 2, s. 100-105. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  NOVOTNÝ, P.; PĚNČÍK, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRÁSKÝ, J. Statická a dynamická analýza mostu přes řeku Ebro ve Španělsku. In Sborník příspěvků 14. betonářské dny 2007. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.l., 2007. s. 57-62. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

  PĚNČÍK, J. Využití MKP při návrhu prototypu přímého dřevěného třmenového schodiště. In Modelování v mechanice 2007. Ostrava, čeksá republika: 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-248-1330- 1.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M.; SCHMID, P. Studijní experimentální zkoušky dřevěného třmenového schodiště. In Experiment 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 359-364. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Vede využití moderních sanačních materiálů vždy ke zlepšení stavu konstrukce?. In Konstrukce a progresivní materiákly s využitím druhotných surovin 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-3512- 4.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Vede využití moderních sanačních materiálů vždy ke zlepšení stavu konstrukce?. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-2.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; FLORIAN, A. 3D analýza zavěšeného mostu přes řeku Odru a Antošovické jezero. In Modelování v mechanice 2007. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-248-1330- 1.
  Detail

  PĚNČÍK, J. Využití MKP při návrhu prototypu přímého dřevěného třmenového schodiště. In Modelování v mechanice. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-248-1330- 1.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; FLORIAN, A. 3D analýza zavěšeného mostu přes řeku Odru a Antošovické jezero. In Modelování v mechanice 2007. Ostrava, česká republika: 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-248-1330- 1.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; FLORIAN, A. 3D analýza zavěšeného mostu přes řeku Odru a Antošovické jezero. Ostrava, Česká republika: 2007. s. 7-8.
  Detail

  PĚNČÍK, J. Statická analýza zavěšeného mostu na dálnici D47 přes řeku Odru a Antošovické jezero. In 15. Ansys. Lednice, Česká republika: 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-254-0301- 3.
  Detail

  PĚNČÍK, J. Kontrolní statická a dynamická analýza vysokopodlažní multifunkční administrativní budovy v areálu Spielberk Office Centre. In 15. ANSYS. Lednice, Česká republika: 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-254-0301- 3.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; KALA, J.; ZICH, M.; STRÁSKÝ, J. Kontrolní výpočet vysokoplodlažních multifunkčních administrativních budov v areálu Spielberk Office Centre. In 14. Betonářské dny 2007. Hradec Králové, Česká republika: 2007. s. 471-476.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Zřícení střešní konstrukce z dřevěných sbíjených příhradových vazníků. Soudní inženýrství, 2007, roč. 18, č. 2, s. 106-109. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; FLORIAN, A. Pasivní rodinný dům s železobetonovým skeletem. Sanace betonových konstrukcí, 2007, roč. 12, č. 2, s. 1-6. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Experimentální zkoušky detailů dřevěného třmenového schodiště. In Experiment 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 295-300. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; ŠINOGL, J. Osazovací rám pasivního domu z druhotných surovin. In Experiment 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 307-314. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Problémy současných technologií a vžitých postupů. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-3512- 4.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Problémy současných technologií a vžitých postupů. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-2.
  Detail

  ŠINOGL, J.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Osazovací rám pro pasivní domy z druhotných surovin. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-3512- 4.
  Detail

  ŠINOGL, J.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Osazovací rám pro pasivní domy z druhotných surovin. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-2.
  Detail

  ŽÍTT, P.; DANĚK, P.; PĚNČÍK, J.; SCHMID, P. Experimentální zkoušky kroucených železobetonových nosníků. Konstrukce, 2007, roč. 12, č. 2, s. 15-18. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Náhlé zřícení zděné klenby z 19. století. Stavebnictví, 2007, roč. 1, č. 8, s. 64-66. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  ZICH, M.; PĚNČÍK, J.; BAŽANT, Z.; NEUMAYER, O. Statické řešení plavební komory Přelouč II. In 14. Betonářské dny. HRadec Králové, Česká republika: 2007. s. 489-494.
  Detail

  NOVOTNÝ, P.; PĚNČÍK, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRÁSKÝ, J. Statická a dynamická analýza mostu přes řeku Ebro ve Španělsku. In 14. Betonářské dny. Hradec Králové, Česká republika: 2007. s. 57-61.
  Detail

  ŠINOGL, J.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Řešení kritického detailu kotvení výplní otvorů u pasivních a nízkoenergetických domů. In Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konference. Bratislava: STU-Vysavateĺstvo STU, Bratislava, 2007. s. 112-115. ISBN: 978-80-227-2759- 4.
  Detail

  ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L. Osazovací rám okna pasivního domu z druhotných surovin. In Sborník. Brno: 2007. s. 307-317. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  ŠINOGL, J.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Osazovací rám pro pasivní domy z druhotných surovin. In Sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 15-23. ISBN: 978-80-214-3512- 4.
  Detail

  PĚNČÍK, J. Využití MKP při návrhu prototypu přímého dřevěného třmenového schodiště. Ostrava, Česká republika: 2007. s. 5-6.
  Detail

 • 2006

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M.; SCHMID, P. Poruchy průmyslových podlah. Soudní inženýrství, 2006, roč. 17, č. 2, s. 105-109. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; FLORIAN, A. 3d analýza železniční estakády na trati praha - hlavní nádraží. In Modelování v mechanice 2006. Ostrava: 2006. s. 1-11. ISBN: 80-248-1035- 2.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Přímé dřevěné třmenové schodiště. In 14. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2006. Tábor: SVS FEM s.r.o., 2006. s. 1-9. ISBN: 80-239-7764- 4.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Možnosti modelování lepených dřevěných spojů pomocí prvků CONTA17x. In 14. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2006, Tábor. Tábor: SVS FEM s.r.o., 2006. s. 1-9. ISBN: 80-239-7764- 4.
  Detail

  PĚNČÍK, J. Využití výpočtových systémů ANSYS a ATENA při parametrických studiích stavebních konstrukcí z progresivních materiálů s uvažováním vlivu nejistot. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. s. 1-12. ISBN: 80-214-3125- 3.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Rozbor chování roletových překladů HELUZ z hlediska statiky a tepelné techniky. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. s. 1-6. ISBN: 80-214-3125- 3.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M.; SCHMID, P. Poruchy průmyslových podlah. Soudní inženýrství, 2006, roč. 17, č. 2, s. 105-109. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Chybný návrh jako příčina havárie konstrukce. Soudní inženýrství, 2006, roč. 17, č. 3, s. 128-133. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Doplňkové dílce systému keramicko- betonových panelových stropů HELUZ. In 4. konference Zděné a smíšené konstrukce. Brno: ČBS servis s.r.o., 2006. s. 18-23. ISBN: 80-903-502-8- 3.
  Detail

  FLORIAN, A.; PĚNČÍK, J. Simulace zatěžovací zkoušky železobetonového nosníku s uvažováním vlivu nejistot. In 80-248-1035- 2. Ostrava: 2006. s. 1-7. ISBN: 80-248-1035- 2.
  Detail

  FLORIAN, A.; PĚNČÍK, J.; ŠEVELOVÁ, L. Příspěvek k možnosti simulace experimentálních zkoušek konstrukcí po sanaci poškozených částí. Sanace betonových konstrukcí, 2006, roč. 16, č. 1, s. 64-70. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  FLORIAN, A.; PĚNČÍK, J.; ŠEVELOVÁ, L. Využití výpočetních metod při simulaci experimentálních zkoušek konstrukcí po sanaci poškozených částí. Stavební obzor, 2006, roč. 2006, č. 12, s. 1-8. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  FLORIAN, A.; PĚNČÍK, J.; ŠEVELOVÁ, L. Simulace experimentálních zkoušek konstrukcí po sanaci poškozených částí. VUT. VUT. Brno: 2006. 44 s. ISBN: 80-214-3259- 4.
  Detail

  FLORIAN, A.; PĚNČÍK, J.; ŠAFÁŘ, P.; ŠEVELOVÁ, L.; LAVICKÝ, M. Zpřesněná statická a dynamická analýza konstrukcí využívajících progresivní materiály s uvažováním vlivu nejistot 2006. Zpřesněná statická a dynamická analýza konstrukcí využívajících progresivní materiály s uvažováním vlivu nejistot 2006. a. 2006.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Programový projekt MPO ev.č. FI-IM/ 227. 1. Brno: 2006. s. 1-99.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; PĚNČÍK, J.; FLORIAN, A.; ZICH, M. Statický přepočet železniční estakády přes Masarykovo nádraží v Praze. In 13. Betonářské dny 2006. beton. Hradec Králové, Česká republika: 2006. s. 391-396. ISBN: 80-903807-2- 7.
  Detail

 • 2005

  SCHMID, P.; PĚNČÍK, J. Znalecký posudek 14/2005 Posouzení příčin poruch a vad průmyslové podlahy v objektu skladové haly LC společnosti EMOS spol. s r.o. na ulici Lipnická v Přerově. 2005.
  Detail

  PĚNČÍK, J. Využití programu AutoCAD při vytváření geometrie konstrukce v prostředí programu ANSYS. In 13. ANSYS Users' Meeting. Přerov: SVS FEM s.r.o., 2005. s. 1-5. ISBN: 80-239-5675- 2.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Vliv reologických vlastností betonu na vznik poruch stavebních konstrukcí. Soudní inženýrství, 2005, roč. 16, č. 3, s. 169-171. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Reologické vlivy vzniku poruch stavebních konstrukcí. Soudní inženýrství, 2005, roč. 16, č. 2, s. 83-86. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  ŽÁK, J.; PĚNČÍK, J. Stavební mechanika, Statika, pružnost a pevnost. Stavební mechanika. Antikva, 2005. s. 1-348. ISBN: 80-239-4965- 9.
  Detail

  FLORIAN, A.; PĚNČÍK, J.; ŠAFÁŘ, P.; ŠEVELOVÁ, L. Parametrická studie náhodného chování obdélníkového průřezu z recyklovaného betonu namáhaného prostým ohybem. VUT v Brně. Brno: 2005. s. 1-46.
  Detail

  PĚNČÍK, J. Železniční estakáda přes Masarykovo nádraží v Praze v km 3, 993 HK. In 13. ANSYS Users' Meeting. Přerov: SVS FEM s.r.o., 2005. s. 1-9. ISBN: 80-239-5675- 2.
  Detail

 • 2004

  DANĚK, Petr; ŽÍTT, Petr; SCHMID, Pavel; PĚNČÍK, Jan. Experimentální a numerická analýza železobetonových nosníků. In Experimentální analýza napětí. 2004. s. 209 ( s.)ISBN: 80-239-2964- X.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; SCHMID, P.; DANĚK, P. Experimentální a numerická analýza železobetonových nosníků. In Experimentální analýza napětí 2004. Kašperské Hory: Škoda výzkum s.r.o., 2004. s. 209-212. ISBN: 80-239-2964- X.
  Detail

  FLORIAN, A.; PĚNČÍK, J.; CHALABALA, J.; KLUSÁČEK, L. Spolehlivostní analýza zesílení konzoly sloupu jeřábové dráhy předpětím. In 11. Betonářské dny 2004, konference s mezinárodní účastí. Hradec Králové: 2004. s. 300 ( s.)ISBN: 80-903501-3- 5.
  Detail

  FLORIAN, A.; PĚNČÍK, J.; ŠEVELOVÁ, L. Zpřesněná analýza ŽB sloupu jeřábové dráhy s uvažováním vlivu nejistot - parametrická studie, konf. Pravděpodobnost porušování konstrukcí. In konf. Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno: 2004. s. 283 ( s.)ISBN: 80-214-2718- 3.
  Detail

  KLUSÁČEK, L., PĚNČÍK, J., BUREŠ, J., VITULA, A. Měření přetvoření kleneb železničního viaduktu. In Experiment 04. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004, 2004. s. 189 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  FLORIAN, A., PĚNČÍK, J. Statistická analýza ŽB sloupu jeřábové dráhy - parametrická studie. Beton TKS, 2004, č. 3, s. 36 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  FLORIAN, A.; PĚNČÍK, J.; ŠEVELOVÁ, L. Spolehlivostní analýza ŽB sloupu jeřábové dráhy. In V. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ. Ostrava: 2004. s. 93 ( s.)ISBN: 80-248-0573- 1.
  Detail

  ŽÍTT, P.; PĚNČÍK, J.; SCHMID, P. Experimentální a numerická analýza ŽB nosníků namáhaných na kroucení. In Sborník konference EXPERIMENT ' 04. Brno: CERM s.r.o., 2004. s. 671-676. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  LAVICKÝ, M., PĚNČÍK, J. Zpřesněná statická analýza nosných roletových schránek. In 3. konference Zděné a smíšené konstrukce. Brno: 2004. s. 111 ( s.)ISBN: 80-903501-1- 9.
  Detail

  LAVICKÝ, M., PĚNČÍK, J. Keramická prefabrikace- renesance nebo labutí píseň. In 2004. s. 23 ( s.)
  Detail

  PĚNČÍK, J. Modelling of Load Test of Reinforced Girders Using User Beam Element. In Proceedings of 21nd CAD- FEM Users Meeting 2003. Berlin, Německo: CAD- FEM GmBH, 2004. s. 1-11. ISBN: 3-937523-00- 6.
  Detail

  PĚNČÍK, J. Statistická analýza ŽB sloupu jeřábové dráhy - parametrická studie. Beton TKS, 2004, roč. 4, č. 3, s. 36 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  PĚNČÍK, J. Material nonlinear analysis of plane structures made of cement based composite materials using the ANSYS system. Engineering Transaction, 2004, roč. 52, č. 1- 2, s. 71-90. ISSN: 0867- 888X.
  Detail

  PĚNČÍK, J. Možnosti aplikace prostorových výpočtových modelů při znaleckém zkoumání příčin havárie haly. Soudní inženýrství, 2004, roč. 15, č. 1, s. 13 ( s.)ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  PĚNČÍK, J. Modelling the bahaviour of RC girders tested to failure. In Proceedings of the 7th International Conference on Computational Structures Technology. Lisabon, Portugalsko: Civil- Comp Press, 2004. s. 387-388. ISBN: 0-948749-93- 8.
  Detail

  PĚNČÍK, J. Modelling the bahaviour of RC girders tested to failure. In Proceedings of the 7th International Conference on Computational Structures Technology. Lisbon, Portugalsko: Civil- Comp Press, 2004. s. 1-12. ISBN: 0-948749-94- 6.
  Detail

  PĚNČÍK, J. Reliability analysis of RC columns strengthened by post- tensioning. Proceedings of the 7th International Conference on Computational Structures Technology. Lisabon: Civil- Comp Press, 2004. s. 389 ( s.)ISBN: 0-948749-93- 8.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Keramická prefabrikace - renesance nebo labutí píseň?. In Sborník 3. konference Zděné a smíšené konstrukce 2004. Brno: ČBS Servis s.r.o., 2004. s. 23 ( s.)ISBN: 80-903501-1- 9.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; SALAJKA, V.; KALA, J. Analysis of maxi-parasol FLORIDA II. In Proceedings of 22nd CAD- FEM Users Meeting 2004. Dresden: CAD- FEM GmBh, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 3-937523-01- 4.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Zpřesněná statická analýza nosných roletových schránek. In Sborník 3. konference Zděné a smíšené konstrukce 2004. Brno: ČBS Servis s.r.o., 2004. s. 111 ( s.)ISBN: 80-903501-1- 9.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; SALAJKA, V.; KALA, J. Analysis of maxi-parasol FLORIDA II. Proceedings of 22nd CAD- FEM Users Meeting 2004. Dresden: CAD- FEM GmBh, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 3-937523-01- 4.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; DANĚK, P.; SCHMID, P. Únosnost ŽB nosníků při alternativních okrajových podmínkách. In Sborník konference EXPERIMENT ' 04. Brno: CERM s.r.o., 2004. s. 411-416. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; FLORIAN, A. Statistická analýza krátkých přímo uložených konzol ŽB sloupu jeřábové dráhy. In 12. ANSYS Users Meeting. Hrubá Skála: SVS FEM s.r.o., 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  PĚNČÍK, J.; FLORIAN, A. Reliability analysis of RC columns strengthened by post- tensioning. In Proceedings of the 7th International Conference on Computational Structures Technology. Lisbon: Civil- Comp Press, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 0-948749-94- 6.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; SCHMID, P.; DANĚK, P. Experimentální a numerická analýza železobetonových nosníků. In Experimentální analýza napětí 2004. Kašperské Hory: Škoda výzkum s.r.o., 2004. s. 1-10. ISBN: 80-239-2964- X.
  Detail

 • 2003

  KLUSÁČEK, L.; PĚNČÍK, J. Zvýšení únosnosti krátkých konzol železobetonových sloupů předpětím. In Vývoj a aplikace MKP systémů pro analýzu stavebních konstrukcí. Brno: FAST, VUT v Brně, 2003. s. 1-8. ISBN: 80-86433-21- 8.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; PĚNČÍK, J. Analýza Jezernického viaduktu cihelného. In Vývoj a aplikace MKP systémů pro analýzu stavebních konstrukcí. Brno: FAST, VUT v Brně, 2003. s. 1-11. ISBN: 80-86433-21- 8.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; BAŽANT, Z. Analýza základových konstrukcí radniční věže ve Vyškově. In Vývoj a aplikace MKP systémů pro analýzu stavebních konstrukcí. Brno: FAST, VUT v Brně, 2003. s. 1-7. ISBN: 80-86433-21- 8.
  Detail

  PĚNČÍK, J. Modelling of Load Test of Reinforced Girders Using User Beam Element. Proceedings of 21nd CAD- FEM Users Meeting 2003. Berlin, Německo: CAD- FEM GmBH, 2003. s. 1-3. ISBN: 3-937523-00- 6.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. MKP jako nástroj pro analýzu příčin poruch stavebních konstrukcí. In Vývoj a aplikace MKP systémů pro analýzu stavebních konstrukcí. Brno: FAST, VUT v Brně, 2003. s. 1-5. ISBN: 80-86433-21- 8.
  Detail

  PĚNČÍK, J. Stavební mechanika pro kombinované studium. Brno: CERM s.r.o., 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2528- 8.
  Detail

 • 2002

  PĚNČÍK, J. Materiálově nelineární výpočty konstrukcí. In Aplikovaná mechanika 2002. Ostrava: VSB Ostrava, 2002. s. 289-296. ISBN: 80-248-0079- 9.
  Detail

  PĚNČÍK, J. Time-dependent and Materially Non- linear Analysis of Concrete Structures. In Proceedings of the Eighth International Conference on Civil and Structural Engineering Computing, Prague. Praha: Civil- Comp Press, 2002. s. 1-14. ISBN: 0-948749-81- 4.
  Detail

  PĚNČÍK, J. Time-dependent and Materially Non- linear Analysis of Concrete Structures. In Proceedings of the Eighth International Conference on Civil and Structural Engineering Computing, Prague. Praha: Civil- Comp Press, 2002. s. 1101-1102. ISBN: 0-948749-82- 2.
  Detail

  PĚNČÍK, J. Time-dependent and Materially Non- linear Analysis of Concrete Structures. In Volume of abstracts of the 34th Solid Mechanics Conference. Warszawa, Poland: ATOS Poligrafia- Reklama, 2002. s. 217-218.
  Detail

  PĚNČÍK, J. Možnosti modifikace programového systému ANSYS. In Zborník prednášok VII. Vedecké konferencie s mezinárodnou účasťou, sekce 9: Stavebná mechanika. Košice, Slovenská republika: TU Košice, 2002. s. 226-229. ISBN: 80-7099-815- 6.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Nelineární výpočty rovinných konstrukcí. In Zborník prednášok VII. Vedecké konferencie s mezinárodnou účasťou, sekce 9: Stavebná mechanika. Košice, Slovenská republika: TU Košice, 2002. s. 230-233. ISBN: 80-7099-815- 6.
  Detail

  HRADIL, P., PĚNČÍK, J. Analýza železobetonové konstrukce technologického zařízení v chemickém provozu. In 2002.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Výpočet konstrukcí s uvažováním vlivu cihelných tvarovek. In Zborník prednášok VII. Vedecké konferencie s mezinárodnou účasťou, sekce 9: Stavebná mechanika. Košice, Slovenská republika: TU Košice, 2002. s. 166-169. ISBN: 80-7099-815- 6.
  Detail

 • 2001

  HRADIL, P., PĚNČÍK, J. Výpočet stolice technologického zařízení na výrobu H2SO4. In Výpočty 2001. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2001. s. 27 ( s.)ISBN: 80-85918- 4.
  Detail

  PĚNČÍK, J. Fyzikálně nelineární analýza betonových rovinných prutových konstrukcí. Fyzikálně nelineární analýza betonových rovinných prutových konstrukcí. Edice PhD Thesis. VUT v Brně Nakladatelství VUTIUM: VUT v Brně Nakladatelství VUTIUM, 2001. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-1898- 2.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; HRADIL, P. Možnost modifikace programového systému ANSYS. In Sborník přednášek 9. ANSYS Users Meeting Česká republika a Slovensko. Brno: SVS FEM s.r.o., 2001. s. 1 ( s.)
  Detail

  PĚNČÍK, J. The Materially Non- linear Analysis of Concrete Plane Frame Structures Using ANSYS System With a USER102 Finite Beam Element. In Proceedings of the Scientific Session VSU 2001. Sofia, Bulgaria: Higher School of Construction Engineering L. Karavelov (VSU), 2001. s. 73-78.
  Detail

  PĚNČÍK, J. The Materially Non- linear Analysis of Concrete Plane Frame Structures. In Proceedings of the 4th European Conference TRANSCOM 2001. Žilina, Slovak Republic: University of Žilina, 2001. s. 15-19. ISBN: 80-7100-852- 4.
  Detail

  PĚNČÍK, J. The Material Non- linear Analysis of Concrete Plane Frame Structures. Sborník odborného semináře doktorského studia, 2001, roč. 3, č. 2, s. 1 ( s.)ISSN: 1212- 9275.
  Detail

  PĚNČÍK, J. Fyzikálně nelineární analýza betonových rovinných prutových konstrukcí. 2001.
  Detail

  HRADIL, P., PĚNČÍK, J., SCHMID, P. Výpočet stolice technologického zařízení H2SO4. In 2001.
  Detail

  PĚNČÍK, J., HRADIL, P. Modifikace programového systému ANSYS. In 2001.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Nelineární výpočty rovinných konstrukcí prováděné programem ANSYS. In Sborník konference Betonářské dny 2001. Pardubice: ČBS Česká betonářská společnost ČSSI, 2001. s. 428 ( s.)ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; HRADIL, P. Modifikace programového systému ANSYS. In Sborník semináře Výpočty 2001 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, VAMET s.r.o., 2001. s. 85-96.
  Detail

 • 2000

  PĚNČÍK, J. Fyzikálně nelineární analýza rovinných betonových rámových konstrukcí. Sborník odborného semináře doktorského studia, 2000, roč. 2, č. 2, s. 131 ( s.)ISSN: 1212- 9275.
  Detail

  PĚNČÍK, J. The Material Non- linear Analysis of Concrete Plane Frame Structures. Proceedings of the 3rd International PhD Symposium in Civil Engineering, 2000, roč. 1, č. 10, s. 165 ( s.)ISSN: 1028- 5334.
  Detail

 • 1999

  PĚNČÍK, J.; HRADIL, P.; SCHMID, P. Analýza nosné konstrukce mostu přes ulici Mikulášskou v Plzni. In Sborník přednášek 7. ANSYS Users Meeting. Brno: SVS FEM s.r.o., 1999. s. 1-6.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; HRADIL, P. Analýza nosné konstrukce mostu přes ulici Mikulášskou v Plzni. In Sborník z XI. mezinárodní vědecké konference, sekce č. 7. Brno: FAST, VUT v Brně, 1999. s. 163 ( s.)ISBN: 80-214-1437- 5.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Hledání příčiny havárie průmyslové haly - 3D analýza místa uložení vazníku. In Modelování v mechanice 2008. Ostrava, Česká republika: 1999. s. 41 ( s.)ISBN: 978-80-248-1705- 7.
  Detail

  PĚNČÍK, J. Fyzikálně nelineární časově závislá analýza rovinných betonových rámových konstrukcí. In Sborník z XI. mezinárodní vědecké konference, sekce č. D3. Brno: FAST, VUT v Brně, 1999. s. 123-126. ISBN: 80-214-1447- 2.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.