doc. Ing.

Jan Pěnčík

Ph.D.

FAST – proděkan

+420 54114 7433
pencik.j@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.

Projekty

 • 2021

  Stanovení materiálového modelu kompozitního materiálu tvořeného cementovou matricí s rozptýlenými výztužnými organickými nebo anorganickými vlákny s ohledem na směr zatěžování, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Studium tepelně vlhkostních procesů v 3D tištěných konstrukcích pozemních staveb, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Využití kompozitních desek na bázi cementu a organických vláken v kombinaci s porézními deskami z recyklovaných vláken pro konstrukci prvků prostorové akustiky, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Analýza vzduchotěsnosti stavebních konstrukcí realizovaných pomocí technologie 3D tisku , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Studium fyzikálních procesů v kritických detailech obalových konstrukcí budov s téměř nulovou potřebou energie, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Studium vlivu ultrafialového záření a povrchové úpravy na světlostálost a fotodegradaci různých vzorků dřevin, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  FV40357, Výzkum a vývoj nového stavebního materiálu spočívajícího v kompozitní sendvičové desce pro vegetační vertikální konstrukce, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  TH04020263, Výzkum a vývoj systému konstrukčních kompozitních desek na bázi cementu a organických vláken pro dřevostavby a občanskou výstavbu, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Studium povrchového smáčení různě upravených vzorků dřevin, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  SVĚTELNĚ A TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI INTERIÉRU BUDOV, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Studium vázaného šíření tepla, vzduchu a vlhkosti vícevrstvými konstrukcemi se vzduchovými netěsnostmi, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Studium transportu vlhkosti v anizotropním prostředím dřeva, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Homogenní a hybridní lepené lamelové nosníky z listnatých dřevin, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Verifikace chování a rozvoj konstrukcí a konstrukčních prvků na bázi dřeva a kombinovaných konstrukcí ze dřeva a železobetonu, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Analýza vlivu mikrovlnného vysoušení na elastické a materiálové charakteristiky dřeva, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Rozvoj materiálového modelu technologicky kombinované konstrukce pomocí experimentálně naměřených dat s verifikací na výseku prototypu, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2014

  Monitoring a analýza objemových změn u betonových průmyslových podlah, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Konstrukční detaily pasivních domů - tepelná izolace z druhotných surovin LCA-TICM, větrané a vegetační opláštění budov, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2013

  Rozvoj metody matematického modelování pro tepelně technické analýzy detailů využívající kompozity z recyklovaných polymerů s predikcí jejich dlouhodobého mechanického chování , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Analýza vlivu teploty na tepelnou vodivost materiálů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Rozvoj viskoelastických materiálových modelů využitelných pro recyklované polymery a kompozity z recyklovaných polymerů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Zdokonalení fyzikálních vlastností Izolačního bloku z druhotných surovin a jejich ověřování metodou MAP v konstrukčních detailech, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  ED3.2.00/08.0146, VAVINET Informační infrastruktura center výzkumu a vývoje , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.10.2013
  Detail

  Rozvoj materiálového modelu dřeva pomocí experimentálně naměřených dat s verifikací na výseku prototypu dřevěného schodnicového schodiště, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2001

  GP103/02/P083, Vývoj konečných prvků pro analýzu konstrukcí z kompozitních materiálů na bázi cementu, zahájení: 12.09.2001, ukončení: 31.12.2004
  Detail