doc. Ing.

Jan Pěnčík

Ph.D.

FAST – proděkan

+420 54114 7433
pencik.j@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.: KOVOHB_08102101; Zatěžovací stolice pro dlouhodobé sledování deformačních vlastností s konstantním přítlakem. Česká republika. (poloprovoz)
  Detail

 • MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.: OR01; Osazovací rám. VUT v Brně, FAST, PST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/pst, počet stažení: 1
  Detail

 • MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.: IB01; Izolační blok. VUT v Brně, FAST, STM. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/pst, počet stažení: 1
  Detail

 • MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.: KP_DP01; Kompozitní plast s dřevěnými pilinami. VUT v Brně, FAST, PST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/pst, počet stažení: 1
  Detail

 • MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.: KP_VS01; Kompozitní plast s kyselým vulkanickým sklem. VUT v Brně, FAST, PST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/pst, počet stažení: 1
  Detail

 • MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.: KP_SJ01; Kompozitní plast s expandovaným slinutým jílem. VUT v Brně, FAST, PST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/pst, počet stažení: 1
  Detail

 • MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.: KP_VSSJ01; Kompozitní plast s kyselým vulkanickým sklem a expandovaným slinutým jílem. VUT v Brně, FAST, PST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/pst, počet stažení: 1
  Detail

 • PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.: ZZsHS_01; Zatěžovací zařízení s trvale působící hydraulickou soustavou. VUT v Brně, FAST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/pst, počet stažení: 1
  Detail

 • MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.: ZZsVV_01; Rám se zatěžovacími vysokotlakými vaky. VUT v Brně, FAST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/pst, počet stažení: 1
  Detail

 • MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.: KNpOL_01; Kombinovaný nástroj pro ohřev a lisování. VUT v Brně, FAST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/pst, počet stažení: 1
  Detail

 • DOHNAL, J.; PĚNČÍK, J.: Zvlhčovací box 1.0; Zvlhčovací box 1.0. FAST D120. (funkční vzorek)
  Detail

 • DOHNAL, J.; PĚNČÍK, J.; BEČKOVSKÝ, D.: Zvlhčovací box 2.0; Zvlhčovací box 2.0. FAST D120. (funkční vzorek)
  Detail

 • DOHNAL, J.; PĚNČÍK, J.: Zkušební přípravek na zatěžovací zkoušky s max. průhybem 50 mm; Zkušební přípravek na zatěžovací zkoušky s max. průhybem 50 mm. FAST D120. (funkční vzorek)
  Detail

 • DOHNAL, J.; PĚNČÍK, J.: Zkušební přípravek na zatěžovací zkoušky s max. průhybem 100 mm; Zkušební přípravek na zatěžovací zkoušky s max. průhybem 100 mm. FAST D120. (funkční vzorek)
  Detail

 • DOHNAL, J.; PĚNČÍK, J.: Roznášecí příčník na zatěžovací zkoušky; Roznášecí příčník na zatěžovací zkoušky. FAST D120. (funkční vzorek)
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; PĚNČÍK, J.; VLACH, F.; DOHNAL, J.: Stabilizační komora; Stabilizační komora. FAST D120. (funkční vzorek)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.