doc. Ing.

Jan Pěnčík

Ph.D.

VUT – prorektor pro transfer znalostí

+420 54114 5232, +420 54114 7433
prorektor.transfer@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.: OR01; Osazovací rám. VUT v Brně, FAST, PST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/pst, počet stažení: 1
  Detail

 • MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.: IB01; Izolační blok. VUT v Brně, FAST, STM. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/pst, počet stažení: 1
  Detail

 • MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.: KP_DP01; Kompozitní plast s dřevěnými pilinami. VUT v Brně, FAST, PST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/pst, počet stažení: 1
  Detail

 • MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.: KP_VS01; Kompozitní plast s kyselým vulkanickým sklem. VUT v Brně, FAST, PST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/pst, počet stažení: 1
  Detail

 • MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.: KP_SJ01; Kompozitní plast s expandovaným slinutým jílem. VUT v Brně, FAST, PST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/pst, počet stažení: 1
  Detail

 • MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.: KP_VSSJ01; Kompozitní plast s kyselým vulkanickým sklem a expandovaným slinutým jílem. VUT v Brně, FAST, PST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/pst, počet stažení: 1
  Detail

 • PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.: KOVOHB_08102101; Zatěžovací stolice pro dlouhodobé sledování deformačních vlastností s konstantním přítlakem. Česká republika. (poloprovoz)
  Detail

 • PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.: ZZsHS_01; Zatěžovací zařízení s trvale působící hydraulickou soustavou. VUT v Brně, FAST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/pst, počet stažení: 1
  Detail

 • MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.: ZZsVV_01; Rám se zatěžovacími vysokotlakými vaky. VUT v Brně, FAST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/pst, počet stažení: 1
  Detail

 • MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.: KNpOL_01; Kombinovaný nástroj pro ohřev a lisování. VUT v Brně, FAST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/pst, počet stažení: 1
  Detail

 • DOHNAL, J.; PĚNČÍK, J.: Zvlhčovací box 1.0; Zvlhčovací box 1.0. FAST D120. (funkční vzorek)
  Detail

 • DOHNAL, J.; PĚNČÍK, J.; BEČKOVSKÝ, D.: Zvlhčovací box 2.0; Zvlhčovací box 2.0. FAST D120. (funkční vzorek)
  Detail

 • DOHNAL, J.; PĚNČÍK, J.: Zkušební přípravek na zatěžovací zkoušky s max. průhybem 50 mm; Zkušební přípravek na zatěžovací zkoušky s max. průhybem 50 mm. FAST D120. (funkční vzorek)
  Detail

 • DOHNAL, J.; PĚNČÍK, J.: Zkušební přípravek na zatěžovací zkoušky s max. průhybem 100 mm; Zkušební přípravek na zatěžovací zkoušky s max. průhybem 100 mm. FAST D120. (funkční vzorek)
  Detail

 • DOHNAL, J.; PĚNČÍK, J.: Roznášecí příčník na zatěžovací zkoušky; Roznášecí příčník na zatěžovací zkoušky. FAST D120. (funkční vzorek)
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; PĚNČÍK, J.; VLACH, F.; DOHNAL, J.: Stabilizační komora; Stabilizační komora. FAST D120. (funkční vzorek)
  Detail

 • NESPĚŠNÝ, O.; PĚNČÍK, J.; BEČKOVSKÝ, D.; VYSTRČIL, J.;: Univerzální zkušební přípravek pro zatěžovací zkoušky s max. průhybem do 30 mm; Univerzální zkušební přípravek pro zatěžovací zkoušky s max. průhybem do 30 mm. Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, místnost D106. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠUHAJDA, K.; BEČKOVSKÝ, D.; VLACH, F.; VYSTRČIL, J.; NESPĚŠNÝ, O.; PĚNČÍK, J.: Obvodová stěna CEMVIN; Prototyp obvodového pláště dřevostavby s využitím cementovláknitých desek. Ústav pozemního stavitelství, chodba 3.NP budovy D1, Veveří 95, 60200 Brno. (prototyp)
  Detail

 • ŠUHAJDA, K.; BEČKOVSKÝ, D.; VLACH, F.; NESPĚŠNÝ, O.; VYSTRČIL, J.; PĚNČÍK, J.: Vnitřní stěna CEMVIN; Prototyp svislé vnitřní stěny s využitím cementovláknitých desek. Ústav pozemního stavitelství, chodba 3.NP budovy D1, Veveří 95, 60200 Brno. URL: https://pst.fce.vutbr.cz. (prototyp)
  https://pst.fce.vutbr.cz, počet stažení: 0
  Detail

 • NESPĚŠNÝ, O.; PĚNČÍK, J.; VYSTRČIL, J.; ŠUHAJDA, K.; BEČKOVSKÝ, D.: Schodiště CEMVIN; Prototyp schodiště z desek z cementových vláken. Laboratoř D106, Fakulta stavební, Veveří 95, 60200 Brno. URL: https://pst.fce.vutbr.cz. (prototyp)
  https://pst.fce.vutbr.cz, počet stažení: 0
  Detail

 • NESPĚŠNÝ, O.; PĚNČÍK, J.; BEČKOVSKÝ, D.; ŠUHAJDA, K.; VYSTRČIL, J.: Zkušební polygon; Zkušební polygon pro mechanické zkoušky konstrukcí pozemních staveb. Veveří 95, 60200 Brno, Budova D1, laboratoře D106. URL: https://pst.fce.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  https://pst.fce.vutbr.cz, počet stažení: 0
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.