Detail projektu

Moderní technologie v elektrických pohonech a přístrojích

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2023

O projektu

Projekt je zaměřen na aktuální témata v oblasti elektrických strojů, přístrojů, pohonů a výkonové elektroniky: - elektrické pohony s vysokou účinností, - vysokootáčkové elektrické pohony, - magnetická ložiska, - multidisciplinární optimalizační úlohy, - řídicí algoritmy výše uvedených pohonů a systémů, - DC/AC a DC/DC měniče s vysokou účinností, - autonomní akumulační systémy elektrické energie, - optimalizace a diagnostika vypínacího pochodu, - působení spínacího elektrického oblouku na konstrukční materiály.

Označení

FEKT-S-20-6379

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vítek Ondřej, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Aubrecht Vladimír, prof. RNDr., CSc. - spoluřešitel
Bárta Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Benda Dušan, Ing. - spoluřešitel
Ctibor Jiří, Ing. - spoluřešitel
Červinka Dalibor, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Folprecht Martin, Ing. - spoluřešitel
Chlup Jaroslav, Ing. - spoluřešitel
Janda Marcel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Klíma Jiří, Ing. - spoluřešitel
Klíma Petr, Ing. - spoluřešitel
Kloc Petr, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Knebl Ladislav, Ing. - spoluřešitel
Lažek Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Mikláš Ján, Ing. - spoluřešitel
Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Pazdera Ivo, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Procházka Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rubeš Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Rúra Dávid, Ing. - spoluřešitel
Šimek David, Ing. - spoluřešitel
Šír Michal, Ing. - spoluřešitel
Toman Marek, Ing. - spoluřešitel
Tománek Radek, Ing. - spoluřešitel
Vorel Pavel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

PESL, M., VITECEK, J., CERNIK, M., CERVINKA, D., NOVOTNÁ, V., CALUORI, G., KUBALA, L., STAREK, Z. Microbubbles as safety issue of pulsed electric field ablation methods. 3rd World Congress on Electroporation and Pulsed Electric Fields in Biology, Medicine, and Food and Environmental Technologies. 2019. p. 1-2. ISBN: 978-2-913923-38-6.
Detail

HEMZAL, M. SIMULATION OF ELECTROPORATION PROCESS IN STENT OCLUSSION THERAPY. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. první. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, 2021. s. 274-277. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

RÚRA, D.; BÁRTA, J. Improved analytical calculation of axial AMB by means of fringing estimation. In USB Proceedings2020 International Conference onElectrical Machines (ICEM). 2020. p. 177-182. ISBN: 978-1-7281-9944-3.
Detail

ŠIMEK, D. TEMPORAL DEVELOPMENT OF RELATIVE ABLATION OF PLASTICS IN MINIATURE CIRCUIT BREAKER DURING SWITCHING PROCESS. Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2020. p. 398-402. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

FOLPRECHT, M. POWER CONVERTERS FOR CELL ELECTROPORATION. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 181-186. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

TOMÁNEK, R.; MARTIŠ, J.; VOREL, P. Design of Power Coupled Resonant Circuit for Wireless Power Transfer. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 21st ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology, 2020. p. 184-186. ISBN: 978-80-214-5889-5.
Detail

TOMÁNEK, R. Zero Current Switching Quasi-Resonant Buck Converters. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: 2020. p. 187-191. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

ŠÍR, M.; FENO, I. Cooling of minimized surface-mount packages in power electronics applications. Przeglad Elektrotechniczny, 2020, vol. 2020, no. 11, p. 151-154. ISSN: 0033-2097.
Detail

KLÍMA, P.; ONDRŮŠEK, Č.; MACH, M.; LOŠÁK, P. Effect of solid rotor slit dimensions on electromagnetical and mechanical properties of induction machine. In IEEE EEEIC 2020. Madrid, Španělsko: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. p. 706-709. ISBN: 978-1-7281-7455-6.
Detail

KLÍMA, P. Comparison of copper losses of litz wire and parallel wires in high speed induction motor. PROCEEDINGS I OF THE 26TH STUDENT EEICT 2020 GENERAL PAPERS. Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 408-412. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

LAŽEK, T. DESIGN OF GARAGE DOOR DRIVE WITH ASYNCHRONOUS MOTOR. Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 418-422. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

SVĚTLÍK, M. Ztráty a teplo ve vysokootáčkových strojích. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 2020. s. 134-137. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

FOLPRECHT, M.; PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D. Battery Powered Multipurpose DC-DC Converter. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 21st ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology, 2020. p. 147-149. ISBN: 978-80-214-5889-5.
Detail

PÍŠKA, J. Comparison of arc erosion coefficients. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 1. Brno. Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and, 2020. p. 95-98. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

MIKLÁŠ, J. Estimating the Power BJT Excess Charge Recombination Time Constant. Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 423-429. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

TOMÁNEK, R.; MARTIŠ, J.; VOREL, P. High Power Wireless Power Transfer with Inductive Coupling. In ECS Transactions. ECS Transactions. ECS, 2020. p. 373-380. ISSN: 1938-5862.
Detail

TOMÁNEK, R.; BENDA, D.; VOREL, P. Multi-Level Contactless Zero-Voltage Switching Rectifier as a Pre-Regulator in a DC Laboratory Power Supply. In 2020 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2020 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe). 1. Madrid: IEEE, 2020. p. 466-471. ISBN: 978-1-7281-7455-6.
Detail

CIPÍN, R.; TOMAN, M.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; MIKLÁŠ, J. Approximation of Alkaline Battery Transfer Function Using Neural Network. 2020. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-5889-5.
Detail

CIPÍN, R.; TOMAN, M.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; MIKLÁŠ, J. Approximation of Battery Transfer Function Using Neural Network. In ECS. ECS Transactions. 2020. p. 351-356. ISSN: 1938-5862.
Detail

NOVOTNÁ, V.; CIPÍN, R.; ČERVINKA, D., STÁREK, Z., PEŠL, M. Numerical Modeling of Electroporation Process Using Endocardial Catheter. In 8th European Medical and Biological Engineering Conference. IFMBE PROCEEDINGS. Switzerland: Springer Nature, 2020. p. 896-904. ISBN: 978-3-030-64609-7. ISSN: 1680-0737.
Detail

CALUORI, G.; ODEHNALOVÁ, E.; JADCZYK, T.; PEŠL, M.; PAVLOVÁ, I.; VALÍKOVÁ, L.; HOLZINGER, S.; NOVOTNÁ, V.; ROTREKL,V.; HAMPL, A.; CRHA, M.; ČERVINKA, D.; STÁREK, Z. AC pulsed field ablation is effective and safe in atrial and ventricular settings: a proof-of-concept chronic animal study. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2020, no. 8, p. 1-27. ISSN: 2296-4185.
Detail

PEŠL, M.; VÍTEČEK, J.; ČERNÍK, M.; NOVOTNÁ, V.; ČERVINKA, D.; CALUORI, G.; KULÍK, T.; KUBALA, L.; STÁREK, Z. Microbubbles as safety issue of novel cathetrization ablation methods. The Abstract Book of EMBEC 2020. 2020. p. 245-245.
Detail

RÚRA, D. Design example of radial active magnetic bearing for high-speed machine. Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 413-417.
Detail

KNEBL, L.; BÁRTA, J.; VÍTEK, O.; ONDRŮŠEK, Č. High-torque Ferrite Assisted Reluctance Machine Winding Comparison. In USB Proceedings2020 International Conference onElectrical Machines (ICEM). 2020. p. 1567-1572. ISBN: 978-1-7281-9944-3.
Detail

BÁRTA, J.; KNEBL, L.; TOMAN, M.; ABRAMENKO, V.; PETROV, I.; LOLOVÁ, I. Design and Analysis of 1.5 kW, 1500 rpm Line-Start Permanent Magnet Synchronous Machine. In Proceedings of the 2020 19th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 2020. p. 28-32. ISBN: 978-1-7281-5602-6.
Detail

KNEBL, L.; ONDRŮŠEK, Č.; BÁRTA, J.; KURFŰRST, J. High-torque ferrite synchronous reluctance machine design optimization. In 2020 19 th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 2020. p. 33-37. ISBN: 978-1-7281-5600-2.
Detail

LOLOVÁ, I.; BÁRTA, J.; BRAMERDORFER, G.; SILBER, S. Topology optimization of line-start synchronous reluctance machine. In 2020 19th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME). 1. Prague, Czech Republic: IEEE, 2020. p. 55-61. ISBN: 978-1-7281-5602-6.
Detail

TOMAN, M.; CIPÍN, R.; VOREL, P. Thermal Model of Li-ion Battery Pack in PCM Case. 21st Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cell. 1. 2020. p. 181-183. ISBN: 978-80-214-5889-5.
Detail

TOMAN, M.; CIPÍN, R.; VOREL, P. Thermal Model of Small Li-ion Battery Pack with Case Made of Phase Change Material. In ECS. ECS Transactions. 2020. p. 365-371. ISSN: 1938-5862.
Detail

RÚRA, D.; BÁRTA, J. The low-cost design approach to the active magnetic bearing test stand. In 2020 20th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME). 2020. p. 227-231. ISBN: 978-1-7281-5602-6.
Detail

MARTIŠ, J.; VOREL, P.; LAŽEK, T. Compact Battery Power Source for Oscilloscope. In ECS Transactions. ECS Transactions. 2020. p. 1-6. ISSN: 1938-5862.
Detail

VALENTA, J.; ŠIMEK, D.; DOSTÁL, L.; KLOC, P.; KOUDELKA, F.; GRYCZ, M. Simulation of Earthing Switch Behavior and Its Test Verification. In Proccedings of the 2020 21th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Praha: IEEE, 2020. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
Detail

FOLPRECHT, M.; PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D. Portable DC Supply Powered from Battery. In ECS Transactions Vol 99 2020. ECS Transactions. 2020. p. 401-410. ISSN: 1938-5862.
Detail

KNEBL, L.; BÁRTA, J.; ONDRŮŠEK, Č.; VÍTEK, O.; BRAMERDORFER, G. Multi-objective Optimization of a Line-start Synchronous Machine Using a Self-organizing Algorithm. IEEE Transaction on Magnetics, 2021, vol. 57, no. 6, p. 1-4. ISSN: 0018-9464.
Detail

ŠÍR, M.; FENO, I. Efficiency optimization of totem pole PFC with Gallium Nitride semiconductors. Przeglad Elektrotechniczny, 2021, vol. 2021, no. 6, p. 39-43. ISSN: 0033-2097.
Detail

LAŽEK, T.; PAZDERA, I.; HUTÁK, P. Simulation of Fault Operation of a 13 level CHB Multilevel Converter for Power Coolant Pump. In 2021 IEEE 19th International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC). Gliwice, Poland: The Silesian University of Technology, Poland, 2021. p. 173-178. ISBN: 978-1-7281-5660-6.
Detail

KASER, J. Arc protection and the formation of electric arc. Brno: 2021.
Detail

ROHAN, T.; ANDRASINA, T.; JUZA, T.; MATKULCIK, P.; NOVOTNÁ, V.; ČERVINKA, D.;BERNARD, V.; VALEK, V.; GOLDBERG, N. Experimental model of occluded biliary metal stent recanalization using irreversible electroporation via a tubular catheter. International Journal of Hyperthermia, 2021, vol. 38, no. 1, p. 393-401. ISSN: 1464-5157.
Detail

KLÍMA, P. Copper Losses in Parallel Wires and Litz Wire in Permanent Magnet Synchronnous Machine. PROCEEDINGS I OF THE 27TH STUDENT EEICT 2021 GENERAL PAPERS. Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021. p. 529-533. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

LAŽEK, T. ACCURACY ANALYSIS OF ROTOR FREQUENCY CALCULATION FOR INDUCTION MOTOR DRIVE. Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

KASER, J. TOPOLOGY AND BREAKING PROCESS OF HYBRID DC CIRCUIT BREAKER. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 2021. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

MIKLÁŠ, J.; PROCHÁZKA, P. Identification of Power BJT Operating Stages Based on Experimental Excess Charge Estimation. In 2021 IEEE 19th International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC). 2021 IEEE 19th International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC). Gliwice, Poland: IEEE, 2021. p. 615-621. ISBN: 978-1-7281-5660-6. ISSN: 2473-0165.
Detail

FOLPRECHT, M. Control Unit for Electroporating Generator. In Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021. p. 549-553. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

KLÍMA, P.; ONDRŮŠEK, Č.; MACH, M. Návrh vysokootáčkového asynchronního motoru. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2021, roč. 23, č. 2, s. 49-54. ISSN: 1213-1539.
Detail

BRAMERDORFER, G.; MARTH, E.; SILBER, S.; BÁRTA, J.; LOLOVÁ, I.; KNEBL, L. Multi-Objective Topology Optimization of Synchronous Reluctance Machines Considering Design for Manufacturability Aspects. In 2020 IEEE 19th Biennial Conference on Electromagnetic Field Computation (CEFC). IEEE, 2021. p. 1-4. ISBN: 978-1-7281-3123-8.
Detail

LOLOVÁ, I. Electromagnetic analysis of line-start synchronous reluctance machines optimized by means of topology optimization. In Proceedings II of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 1st Edition. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, 2021. p. 245-249. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

BÁRTA, J.; KNEBL, L.; BRAMERDORFER, G.; LOLOVÁ, I.; SILBER, S.; VÍTEK, O. Topology Optimization of Rotor Bars Geometry and Arrangement for a Line-Start Permanent Magnet Synchronous Machine. IEEE Access, 2021, vol. 9, no. 1, p. 115192-115204. ISSN: 2169-3536.
Detail

TOMAN, M. Analysis of Equivalent Thermal Conductivity of Winding Using FEM-Based Model. In Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021. p. 544-548. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

PRIBULLA, D. Design of a High-speed Generator for a Helium Expansion Turbine. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 1st. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 524-528. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

ABRAMENKO, V.; BÁRTA, J.; LOLOVÁ, I.; PETROV, I.; PYRHÖNEN, J. Design of Low-Power Direct-on-Line Synchronous Reluctance Motor Based on Modified Natural Flux Line Curve Approach. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, 2021, vol. 57, no. 6, p. 5894-5906. ISSN: 0093-9994.
Detail

VOREL, P.; MARTIŠ, J. Battery Powered Lawn Mower. Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells - 22nd ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology, 2021. p. 268-270. ISBN: 978-80-214-5975-5.
Detail

VOREL, P.; MARTIŠ, J. Battery Powered Lawn Mower. In ECS Transactions. ECS Transactions. 2021. p. 1-8. ISSN: 1938-5862.
Detail

CTIBOR, J.; PAZDERA, I. CONSTRUCTION OF THE ACTIVE MAGNETIC BEARING CONTROL SYSTEM. In Proceedings II of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2021. p. 240-244. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

FOLPRECHT, M.; ČERVINKA, D.; PROCHÁZKA, P. Compact High-Voltage AC Generator with Pulse Transformer for High-Frequency Irreversible Electroporation (H-FIRE). Electronics (MDPI), 2021, vol. 10, no. 23, p. 1-17. ISSN: 2079-9292.
Detail

ČERVINKA, D.; FOLPRECHT, M.; NOVOTNÁ, V.: AC elektroporátor V2.0; Zdroj pro střídavou elektroporaci s impedančním přizpůsobením. Laboratoř SA3.08 Technická 12 Brno. URL: http://www.uvee.fekt.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail