Detail projektu

Pokročilé paralelní a vestavěné počítačové systémy

Období řešení: 01.03.2017 — 29.02.2020

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Hledání a ověřování nových algoritmů a výpočetních platforem uplatnitelných při návrhu, optimalizaci a realizaci moderních počítačových systémů. Budeme se zabývat zejména takovými systémy, které jsou založeny na rekonfigurovatelných nebo víceprocesorových architekturách, mají charakter vestavěných systémů, jsou vyžadovány vyšší stupeň spolehlivosti a jejich pokročilá optimalizace dle různých kritérií. Důraz je kladen na zintenzivnění podílu doktorandů na výsledcích a prezentaci výsledků na mezinárodní úrovni.

Označení

FIT-S-17-3994

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Bartoš Václav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bidlo Michal, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Budiský Jakub, Ing. - spoluřešitel
Crha Adam, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Čekan Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dobai Roland, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. - spoluřešitel
Fukač Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Grochol David, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hrbáček Radek, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Husa Jakub, Ing. - spoluřešitel
Hyrš Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jaroš Marta, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kekely Lukáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kekely Michal, Ing. - spoluřešitel
Kešner Filip, Ing. - spoluřešitel
Kidoň Marek, Ing. - spoluřešitel
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Krčma Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Krobot Pavel, Ing. - spoluřešitel
Kučera Jan, Ing. - spoluřešitel
Lojda Jakub, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Martínek Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Matoušek Denis, Ing. - spoluřešitel
Matoušek Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mrázek Vojtěch, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Nevoral Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Nikl Vojtěch, Ing. - spoluřešitel
Pánek Richard, Ing. - spoluřešitel
Podivínský Jakub, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Riša Michal, Ing. - spoluřešitel
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA - spoluřešitel
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Szurman Karel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šimek Václav, Ing. - spoluřešitel
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vaverka Filip, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Viktorin Jan, Ing. - spoluřešitel
Vrána Roman, Ing. - spoluřešitel
Wiglasz Michal, Ing. - spoluřešitel
Wrona Jan, Ing. - spoluřešitel
Zachariášová Marcela, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav počítačových systémů
- interní (01.01.2017 - 31.12.2019)
Fakulta informačních technologií
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2019)

Výsledky

PODIVÍNSKÝ, J.; ČEKAN, O.; LOJDA, J.; ZACHARIÁŠOVÁ, M.; KRČMA, M.; KOTÁSEK, Z. Functional Verification Based Platform for Evaluating Fault Tolerance Properties. Microprocessors and Microsystems, 2017, vol. 52, no. 5, p. 145-159. ISSN: 0141-9331.
Detail

KIDOŇ, M.; DOBAI, R. Evolutionary design of hash functions for IP address hashing using genetic programming. In 2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC). San Sebastian: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017. p. 1720-1727. ISBN: 978-1-5090-4601-0.
Detail

KEŠNER, F.; SEKANINA, L.; BRÁZDIL, M. Modular Framework for Detection of Inter-ictal Spikes in iEEG. In The 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC'17). Los Alamos: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017. p. 418-421. ISBN: 978-1-5090-2809-2.
Detail

STRNADEL, J. On Dependability Assessment of Fault Tolerant Systems by Means of Statistical Model Checking. In Proceedings of the 2017 20th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2017. p. 352-355. ISBN: 978-1-5386-2146-2.
Detail

PODIVÍNSKÝ, J.; LOJDA, J.; ČEKAN, O.; PÁNEK, R.; KOTÁSEK, Z. Reliability Analysis and Improvement of FPGA-based Robot Controller. In Proceedings of the 2017 20th Euromicro Conference on Digital System Design. Vídeň: IEEE Computer Society, 2017. p. 337-344. ISBN: 978-1-5386-2145-5.
Detail

ČEKAN, O.; KOTÁSEK, Z. A Probabilistic Context-Free Grammar Based Random Test Program Generation. In Proceedings of 20th Euromicro Conference on Digital System Design. Vídeň: Technical University Wien, 2017. p. 356-359. ISBN: 978-1-5386-2145-5.
Detail

WIGLASZ, M.; SEKANINA, L. Evolutionary Approximation of Gradient Orientation Module in HOG-based Human Detection System. In 2017 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing GlobalSIP 2017. Montreal: IEEE Signal Processing Society, 2017. p. 1300-1304. ISBN: 978-1-5090-5989-8.
Detail

LOJDA, J.; KOTÁSEK, Z. A Basic Approach to Fault Tolerance of Data Paths of HLS-synthesized Systems and its Evaluation. Proceedings of the 5th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy: Faculty of Information Technology, Czech Technical University, 2017. p. 79-80. ISBN: 978-80-01-06178-7.
Detail

PODIVÍNSKÝ, J.; KOTÁSEK, Z. The Use of Functional Verification for Monitoring Impact of Faults in SRAM-based FPGAs. Proceedings of the 5th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy: Faculty of Information Technology, Czech Technical University, 2017. p. 81-82. ISBN: 978-80-01-06178-7.
Detail

SHAFIQUE, M.; HAFIZ, R.; JAVED, M.; ABBAS, S.; SEKANINA, L.; VAŠÍČEK, Z.; MRÁZEK, V. Adaptive and Energy-Efficient Architectures for Machine Learning: Challenges, Opportunities, and Research Roadmap. In 2017 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2017. p. 627-632. ISBN: 978-1-5090-6762-6.
Detail

JAROŠ, M. Framework for Planning, Running and Monitoring Cooperating Computations. Počítačové architektúry & diagnostika PAD 2017. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2017. p. 20-23. ISBN: 978-80-972784-0-3.
Detail

LOJDA, J.; KOTÁSEK, Z. Automatizace návrhu systémů odolných proti poruchám pomocí vysokoúrovňové syntézy. Počítačové architektury & diagnostika 2017. Smolenice: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2017. s. 59-62. ISBN: 978-80-972784-0-3.
Detail

PÁNEK, R. Systémy odolné proti poruchám - metodika návrhu řadiče rekonfigurace. Počítačové architektury & diagnostika 2017. Smolenice: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2017. s. 24-27. ISBN: 978-80-972784-0-3.
Detail

SZURMAN, K.; KOTÁSEK, Z. State Synchronization of Faulty Soft Core Processors in Reconfigurable TMR Architecture. Počítačové architektúry & diagnostika 2017. Smolenice: Slovak University of Technology in Bratislava, 2017. p. 51-54. ISBN: 978-80-972784-0-3.
Detail

LOJDA, J.; PODIVÍNSKÝ, J.; KOTÁSEK, Z.; KRČMA, M. Data Types and Operations Modifications: a Practical Approach to Fault Tolerance in HLS. In Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Novi Sad: IEEE Computer Society, 2017. p. 273-278. ISBN: 978-1-5386-3299-4.
Detail

LOJDA, J.; PODIVÍNSKÝ, J.; KOTÁSEK, Z. Redundant Data Types and Operations in HLS and their Use for a Robot Controller Unit Fault Tolerance Evaluation. In Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Novi Sad: IEEE Computer Society, 2017. p. 359-364. ISBN: 978-1-5386-3299-4.
Detail

KEKELY, M.; KOŘENEK, J. Packet Classification with Limited Memory Resources. In In proceedings 2017 Euromicro Conference on Digital System Design. Vieden: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017. p. 179-183. ISBN: 978-1-5386-2145-5.
Detail

KEKELY, M.; KOŘENEK, J. Mapping of P4 Match Action Tables to FPGA. In Preceedings of 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FIELD-PROGRAMMABLE LOGIC AND APPLICATIONS. Ghent: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017. p. 1-2. ISBN: 978-90-90-30428-1.
Detail

KRČMA, M.; KOTÁSEK, Z. Approximation accuracy of different FPNN types. Proceedings of the 5th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy: Faculty of Information Technology, Czech Technical University, 2017. p. 81-82. ISBN: 978-80-01-06178-7.
Detail

KRČMA, M.; LOJDA, J.; KOTÁSEK, Z. Triple Modular Redundancy Used in Field Programmable Neural Networks. In Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Novi Sad: IEEE Computer Society, 2017. p. 1-6. ISBN: 978-1-5386-3299-4.
Detail

STRNADEL, J. Predictability Analysis of Interruptible Systems by Statistical Model Checking. IEEE Design and Test, 2018, vol. 35, no. 2, p. 57-63. ISSN: 2168-2356.
Detail

VYSOCKÝ, O.; BESEDA, M.; ŘÍHA, L.; ZAPLETAL, J.; NIKL, V.; LYSAGHT, M.; KANNAN, V. Evaluation of the HPC Applications Dynamic Behavior in Terms of Energy Consumption. In PROCEEDINGS OF THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PARALLEL, DISTRIBUTED, GRID AND CLOUD COMPUTING FOR ENGINEERING. Civil-Comp Proceedings. Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2017. p. 30-49. ISBN: 978-1-905088-66-9.
Detail

LOJDA, J.; PODIVÍNSKÝ, J.; KOTÁSEK, Z.; KRČMA, M. Majority Type and Redundancy Level Influences on Redundant Data Types Approach for HLS. In 2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC). Tallinn: IEEE Computer Society, 2018. p. 1-4. ISBN: 978-1-5386-7312-6.
Detail

MRÁZEK, V.; VAŠÍČEK, Z. Evolutionary Design of Large Approximate Adders Optimized for Various Error Criteria. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion (GECCO '18). Kyoto: Association for Computing Machinery, 2018. p. 294-295. ISBN: 978-1-4503-5764-7.
Detail

NEVORAL, J.; RŮŽIČKA, R.; ŠIMEK, V. CMOS Gates with Second Function. In 2018 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI). Hong Kong: IEEE Computer Society, 2018. p. 82-87. ISBN: 978-1-5386-7099-6.
Detail

LOJDA, J.; PODIVÍNSKÝ, J.; KOTÁSEK, Z. Fault Tolerance Properties of Systems Generated with the Use of High-Level Synthesis. In Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Kazan: IEEE Computer Society, 2018. p. 80-86. ISBN: 978-1-5386-5710-2.
Detail

STRNADEL, J. Statistical Model Checking of Processor Systems in Various Interrupt Scenarios. In Proceedings of 8th International Symposium On Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and Validation (ISoLA). Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 11245. Cham: Springer International Publishing, 2018. p. 414-429. ISSN: 0302-9743.
Detail

NIKL, V.; ŘÍHA, L.; VYSOCKÝ, O.; ZAPLETAL, J. Optimal Hardware Parameters Prediction for Best Energy-to-Solution of Sparse Matrix Operations Using Machine Learning Techniques. INFOCOMP 2018. The Eighth International Conference on Advanced Communications and Computation. Barcelona: International Academy, Research, and Industry Association, 2018. p. 43-48. ISBN: 978-1-61208-655-2.
Detail

PODIVÍNSKÝ, J.; LOJDA, J.; ČEKAN, O.; KOTÁSEK, Z. Evaluation Platform for Testing Fault Tolerance Properties: Soft-core Processor-based Experimental Robot Controller. In Proceedings of the 2018 21st Euromicro Conference on Digital System Design. Praha: IEEE Computer Society, 2018. p. 229-236. ISBN: 978-1-5386-7376-8.
Detail

LOJDA, J.; PODIVÍNSKÝ, J.; ČEKAN, O.; PÁNEK, R.; KOTÁSEK, Z. FT-EST Framework: Reliability Estimation for the Purposes of Fault-Tolerant Systems Design Automation. In Proceedings of the 2018 21st Euromicro Conference on Digital System Design. Praha: IEEE Computer Society, 2018. p. 244-251. ISBN: 978-1-5386-7376-8.
Detail

NEVORAL, J.; RŮŽIČKA, R.; ŠIMEK, V. From Ambipolarity to Multifunctionality: Novel Library of Polymorphic Gates Using Double-Gate FETs. In 2018 21st Euromicro Conference on Digital System Design. Praha: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018. p. 657-664. ISBN: 978-1-5386-7376-8.
Detail

ČEKAN, O.; PODIVÍNSKÝ, J.; KOTÁSEK, Z. Program Generation Through a Probabilistic Constrained Grammar. In Proceedings - 21st Euromicro Conference on Digital System Design, DSD 2018. Praha: IEEE Computer Society, 2018. p. 214-220. ISBN: 978-1-5386-7376-8.
Detail

MATOUŠEK, D.; KUBIŠ, J.; MATOUŠEK, J.; KOŘENEK, J. Regular Expression Matching with Pipelined Delayed Input DFAs for High-speed Networks. In ANCS 2018 - Proceedings of the 2018 Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. Ithaca, NY: Association for Computing Machinery, 2018. p. 104-110. ISBN: 978-1-4503-5902-3.
Detail

SUMBALOVÁ, L.; ŠTOURAČ, J.; MARTÍNEK, T.; BEDNÁŘ, D.; DAMBORSKÝ, J. HotSpot Wizard 3.0: Web Server for Automated Design of Mutations and Smart Libraries based on Sequence Input Information. Nucleic Acids Research, 2018, vol. 46, no. 1, p. 356-362. ISSN: 1362-4962.
Detail

FIŠER, P.; ŠIMEK, V. Optimum Polymorphic Circuits Synthesis Method. In 13th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS). Taormina: IEEE Circuits and Systems Society, 2018. p. 1-6. ISBN: 978-1-5386-5290-9.
Detail

CRHA, A.; ŠIMEK, V.; RŮŽIČKA, R. Towards novel format for representation of polymorphic circuits. In 13th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS). Taormina: IEEE Circuits and Systems Society, 2018. p. 1-2. ISBN: 978-1-5386-5290-9.
Detail

LOJDA, J.; KOTÁSEK, Z. Fault Tolerance in HLS for the Purposes of Reliable System Design Automation. Proceedings of the 6th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy: Faculty of Information Technology, Czech Technical University, 2018. p. 31-32. ISBN: 978-80-01-06456-6.
Detail

PODIVÍNSKÝ, J.; LOJDA, J.; KOTÁSEK, Z. An Experimental Evaluation of Fault-Tolerant FPGA-based Robot Controller. In Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Kazan: IEEE Computer Society, 2018. p. 63-69. ISBN: 978-1-5386-5710-2.
Detail

PODIVÍNSKÝ, J.; KOTÁSEK, Z. Testing Fault Tolerance Properties: Soft-core Processor-based Experimental Robot Controller. Proceedings of the 6th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy: Czech Technical University, 2018. p. 33-34. ISBN: 978-80-01-06456-6.
Detail

PÁNEK, R.; LOJDA, J.; PODIVÍNSKÝ, J.; KOTÁSEK, Z. Partial Dynamic Reconfiguration in an FPGA-based Fault-Tolerant System: Simulation-based Evaluation. In Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Kazaň: IEEE Computer Society, 2018. p. 129-134. ISBN: 978-1-5386-5710-2.
Detail

LOJDA, J.; KOTÁSEK, Z. Automatizace návrhu spolehlivých systémů a její dílčí komponenty. Počítačové architektury & diagnostika 2018. Stachy: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 5-8. ISBN: 978-80-261-0814-6.
Detail

JAROŠ, M. Scientific Workflows Management. Počítačové architektúry & diagnostika PAD 2018. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2018. p. 25-28. ISBN: 978-80-261-0814-6.
Detail

PÁNEK, R. Metodika návrhu řadiče rekonfigurace pro Systémy odolné proti poruchám. Počítačové architektury & diagnostika 2018. Stachy: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 21-24. ISBN: 978-80-261-0814-6.
Detail

NEVORAL, J.; RŮŽIČKA, R. Efficient Implementation of Bi-functional RTL Components - Case Study. In 2018 New Generation of CAS (NGCAS). Valletta: IEEE Circuits and Systems Society, 2018. p. 25-28. ISBN: 978-1-5386-7680-6.
Detail

ČEKAN, O.; PÁNEK, R.; KOTÁSEK, Z. Input and Output Generation for the Verification of ALU: a Use Case. In Proceedings of 2018 IEEE East-West Design and Test Symposium, EWDTS 2018. Kazan: IEEE Computer Society, 2018. p. 331-336. ISBN: 978-1-5386-5710-2.
Detail

CASTELLI, M.; SEKANINA, L.; ZHANG, M.; CAGNONI, S.; GARCÍA-SÁNCHEZ, P. 21st European Conference on Genetic Programming. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer International Publishing, 2018. p. 0-0. ISBN: 978-3-319-77552-4.
Detail

TREFZER, M.; SEKANINA, L. Guest Editorial: Bio-inspired Hardware and Evolvable Systems. IET Computers and Digital Techniques. 2018. p. 121-121. ISSN: 1751-8601.
Detail

PODIVÍNSKÝ, J.; LOJDA, J.; KOTÁSEK, Z. Extended Reliability Analysis of Fault-Tolerant FPGA-based Robot Controller. In 20th IEEE Latin American Test Symposium (LATS 2019). Santiago: IEEE Computer Society, 2019. p. 97-100. ISBN: 978-1-7281-1756-0.
Detail

LOJDA, J.; PODIVÍNSKÝ, J.; KOTÁSEK, Z. Reliability Indicators for Automatic Design and Analysis of Fault-Tolerant FPGA Systems. In 20th IEEE Latin American Test Symposium (LATS 2019). Santiago: IEEE Computer Society, 2019. p. 93-96. ISBN: 978-1-7281-1756-0.
Detail

STRNADEL, J. Using Statistical Model Checking to Assess Reliability for Bathtub-Shaped Failure Rates. In Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE). Florence: IEEE Computer Society, 2019. p. 614-617. ISBN: 978-3-9819263-2-3.
Detail

KOCNOVÁ, J.; VAŠÍČEK, Z. Towards a Scalable EA-based Optimization of Digital Circuits. In Genetic Programming 22nd European Conference, EuroGP 2019. Cham: Springer International Publishing, 2019. p. 81-97. ISBN: 978-3-030-16669-4.
Detail

SZURMAN, K.; KOTÁSEK, Z. Coarse-Grained TMR Soft-Core Processor Fault Tolerance Methods and State Synchronization for Run-Time Fault Recovery. In 20th IEEE Latin American Test Symposium (LATS 2019). Santiago: IEEE Computer Society, 2019. p. 32-35. ISBN: 978-1-7281-1756-0.
Detail

SZURMAN, K.; KOTÁSEK, Z. Run-Time Reconfigurable Fault Tolerant Architecture for Soft-Core Processor neo430. In 22nd International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS 2019). Cluj-Napoca: IEEE Computer Society, 2019. p. 136-140. ISBN: 978-1-7281-0073-9.
Detail

SEKANINA, L.; HU, T.; LOURENÇO, N.; RICHTER, H.; GARCÍA-SÁNCHEZ, P. Genetic Programming 22nd European Conference. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer International Publishing, 2019. p. 0-0. ISBN: 978-3-030-16669-4.
Detail

TREEBY, B.; JAROŠ, J.; MARTIN, E.; COX, B. From Biology to Bytes: Predicting the Path of Ultrasound Waves Through the Human Body. Acoustics Today, 2019, vol. 15, no. 2, p. 36-44. ISSN: 1557-0223.
Detail

VRÁNA, R.; KOŘENEK, J.; NOVÁK, D. Acceleration of Feature Extraction for Real-Time Analysis of Encrypted Network Traffic. In Proceedings - 2019 22nd International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, DDECS 2019. Cluj-Napoca: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-0073-9.
Detail

FUKAČ, T.; KOŘENEK, J. Hash-based Pattern Matching for High Speed Networks. In Proceedings - 2019 22nd International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, DDECS 2019. Cluj-Napoca: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-0073-9.
Detail

KOCNOVÁ, J.; VAŠÍČEK, Z. Impact of subcircuit selection on the efficiency of CGP-based optimization of gate-level circuits. In GECCO '19 Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion. New York: Association for Computing Machinery, 2019. p. 377-378. ISBN: 978-1-4503-6748-6.
Detail

KRČMA, M.; KOTÁSEK, Z.; LOJDA, J. Detecting hard synapses faults in artificial neural networks. In 20th IEEE Latin American Test Symposium (LATS 2019). Santiago de Chile: IEEE Computer Society, 2019. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-1756-0.
Detail

NEVORAL, J.; ŠIMEK, V.; RŮŽIČKA, R. PoLibSi: Path Towards Intrinsically Reconfigurable Components. In 2019 22nd Euromicro Conference on Digital System Design (DSD). Kallithea, Chalkidiki: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. p. 328-334. ISBN: 978-1-7281-2861-0.
Detail

CRHA, A.; ŠIMEK, V.; RŮŽIČKA, R. PAIG Rewriting: The Way to Scalable Multifunctional Digital Circuits Synthesis. In 22nd Euromicro Conference on Digital System Design. Kallithea, Chalkidiki: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. p. 335-342. ISBN: 978-1-7281-2861-0.
Detail

ČEKAN, O.; PODIVÍNSKÝ, J.; LOJDA, J.; PÁNEK, R.; KRČMA, M.; KOTÁSEK, Z. Testing Reliability of Smart Electronic Locks: Analysis and the First Steps Towards. In Proceedings of the 2019 22nd Euromicro Conference on Digital System Design. Kalithea: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. p. 506-513. ISBN: 978-1-7281-2861-0.
Detail

HYRŠ, M.; SCHWARZ, J. An Analysis of Control Parameters of Copula-based EDA Algorithm with Model Migration. In GECCO '19 Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion. Praha: Association for Computing Machinery, 2019. p. 259-260. ISBN: 978-1-4503-6748-6.
Detail

MATOUŠEK, J. Addressing Issues in Research on Packet Classification in Core Networks. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2019. p. 0-0.
Detail

JAROŠ, M. Adaptive Execution Planning in Workflow Management Systems. Počítačové architektury a diagnostika 2019. Doksy: Academic and Medical Conference Agency, 2019. p. 23-26. ISBN: 978-80-88214-20-5.
Detail

VAVERKA, F. Towards Large-scale Ultrasound Simulations in Soft Tissue for Medical Applications. PAD 2019. Doksy: Academic and Medical Conference Agency, 2019. p. 64-67. ISBN: 978-80-88214-20-5.
Detail

KUKLIŠ, F. Optimization of Evolutionary Strategy using Island Model to Design HIFU Treatment Plans. Sborník semináře PAD 2019. Doksy: Academic and Medical Conference Agency, 2019. p. 5-8. ISBN: 978-80-88214-20-5.
Detail

ČEKAN, O.; PODIVÍNSKÝ, J.; LOJDA, J.; PÁNEK, R.; KRČMA, M.; KOTÁSEK, Z. Smart Electronic Locks and Their Reliability. Proceedings of the 7th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy: Czech Technical University, 2019. p. 4-5. ISBN: 978-80-01-06607-2.
Detail

MICENKOVÁ, L.; BOSÁK, J.; SMATANA, S.; NOVOTNÝ, A.; BUDINSKÁ, E.; ŠMAJS, D. Administration of the Probiotic Escherichia coli Strain A0 34/86 Resulted in a Stable Colonization of the Human Intestine During the First Year of Life. Probiotics and Antimicrobial Proteins, 2020, vol. 12, no. 2, p. 343-350. ISSN: 1867-1314.
Detail

STAMENKOVIC, Z.; BOSIO, A.; CSEREY, G.; NOVÁK, O.; PLESKACZ, W.; SEKANINA, L.; STEININGER, A.; STOJANOVIC, G.; STOPJAKOVÁ, V. International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. In 2019 IEEE International Test Conference. Washington, DC: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. p. 1-4. ISBN: 978-1-7281-4823-6.
Detail

MATOUŠEK, D.; MATOUŠEK, J.; KOŘENEK, J. High-speed Regular Expression Matching with Pipelined Memory-based Automata. Proceedings - 26th IEEE International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines, FCCM 2018. Boulder, CO: IEEE Computer Society, 2018. p. 214-214. ISBN: 978-1-5386-5522-1.
Detail

FIŠER, P.; HÁLEČEK, I.; SCHMIDT, J.; ŠIMEK, V. SAT-Based Generation of Optimum Circuits with Polymorphic Behavior Support. JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, 2019, vol. 28, no. 1, p. 1-29. ISSN: 1793-6454.
Detail

SZURMAN, K.; KOTÁSEK, Z. Fault Recovery for Coarse-Grained TMR Soft-Core Processor Using Partial Reconfiguration and State Synchronization. Proceedings of the 7th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy: Faculty of Information Technology, Czech Technical University, 2019. p. 6-7. ISBN: 978-80-01-06607-2.
Detail

PODIVÍNSKÝ, J.; LOJDA, J.; KOTÁSEK, Z. FPGA-based Robot Controller: An Experimental Evaluation of Fault Tolerance Properties. INFORMAL PROCEEDINGS 21st IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Budapešť: 2018. p. 9-12.
Detail

ČEKAN, O.; KOTÁSEK, Z. Random Test Generation Through a Probabilistic Constrained Grammar. INFORMAL PROCEEDINGS 21st IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Budapešť: 2018. p. 5-8.
Detail