Detail publikace

Metodika návrhu řadiče rekonfigurace pro Systémy odolné proti poruchám

PÁNEK, R.

Originální název

Metodika návrhu řadiče rekonfigurace pro Systémy odolné proti poruchám

Anglický název

Reconfiguration controller design methodology for Fault Tolerant Systems

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Programovatelná hradlová pole (FPGA) jsou v dnešní době populární nejen pro vestavěné systémy. Jejich nevýhodou je náchylnost na sluneční aktivitu, která díky radioaktivnímu záření způsobuje poruchy konfigurační paměti známé jako SEU. Ty mohou způsobit selhání celého systému. Proto je vyvíjena řada metod pro zvýšení odolnosti proti poruchám. Pro FPGA je typické využití prostorové redundance např. TMR, která ale poruchy pouze maskuje. Proto je velice vhodné využít klíčové schopnosti FPGA - rekonfigurace a tudíž moci poruchy opravit. Vše potřebné k opravě pomocí rekonfigurace musí zajistit její řadič. Ovšem existuje mnoho přístupů jak jej implementovat a proto se v rámci disertační práce zabývám jeho návrhem. Dále je představen nástroj pro odhad spolehlivosti systému založeného na TMR a rekonfiguraci. Nástroj je založený na simulaci systému s parametry MTTF a dobou rekonfigurace.

Anglický abstrakt

Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) are nowadays popular not only for embedded systems. Their disadvantage is the susceptibility to solar activity which causes configuration memory faults due to radiation known as SEU. These can cause system failure. Therefore, a number of methods are being developed to increase the fault tolerance. The spatial redundancy is typical used for FPGA, eg TMR, which masks faults only. Therefore, it is very appropriate to use the key capabilities of the FPGA - reconfiguration which is able to repair faults.  Everything needed to be reconfigured must be secured by the controller. However, there are many approaches to implementing it and therefore I deal with its proposal in the dissertation. In addition, a tool for estimating the reliability of a TMR based system and reconfiguration is presented. The tool is based on a system simulation with MTTF parameters and reconfiguration time.

Klíčová slova

Řadič rekonfigurace, systémy odolné proti poruchám, částečná dynamická rekonfigurace, FPGA.

Klíčová slova v angličtině

Reconfiguration Controller, Fault Tolerant Systems, Partial Reconfiguration, FPGA.

Autoři

PÁNEK, R.

Vydáno

5. 9. 2018

Nakladatel

Západočeská univerzita v Plzni

Místo

Stachy

ISBN

978-80-261-0814-6

Kniha

Počítačové architektury & diagnostika 2018

Strany od

21

Strany do

24

Strany počet

4

URL

BibTex

@inproceedings{BUT155072,
  author="Richard {Pánek}",
  title="Metodika návrhu řadiče rekonfigurace pro Systémy odolné proti poruchám",
  booktitle="Počítačové architektury & diagnostika 2018",
  year="2018",
  pages="21--24",
  publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
  address="Stachy",
  isbn="978-80-261-0814-6",
  url="https://www.fit.vut.cz/research/publication/11770/"
}