Detail projektu

Výzvy managementu: teorie a praxe

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2016

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

O projektu

Oblasti, které je potřeba teoreticky rozvíjet pro zvyšování konkurenceschopnosti České republiky spadají do témat, které Ústav managementu dlouhodobě řeší. Jedná se o rozvíjení manažerských dovedností, rozvoje malých a středních firem, leadershipu, marketingových činností, řízení projektů a strategického řízení. Základní principy představují rozvíjení excelence, aplikovatelné ve všech organizacích bez ohledu na odvětví, průmysl nebo velikost. Budou definovány podmínky, které vedou u organizací k orientaci na výsledky.

Klíčová slova
Management, rozvoj manažerských dovedností, malé a střední firmy, leadership, strategické řízení

Klíčová slova anglicky
Management, management skills development, small and medium businesses, leadership, strategic management

Označení

FP-S-15-2627

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA - hlavní řešitel
Afonina Anna, Ph.D. - spoluřešitel
Bartošek Vladimír, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bumberová Veronika, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Cebáková Andrea, Ing. Mgr. - spoluřešitel
Franková Emilie, PhDr., Ph.D. - spoluřešitel
Hanzelka Michael, Ing., MBA, Ph.D. - spoluřešitel
Chalupský Vladimír, doc. Ing., CSc., MBA - spoluřešitel
Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jurová Marie, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Juřica Pavel, Ing. et Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kaňovská Lucie, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Khateb Fabian, prof. Ing. et Ing., Ph.D. et Ph.D. - spoluřešitel
Kita Peter, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kolářová Ivana, Ing. - spoluřešitel
Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Konečný Štěpán, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Krejčí Reková Eliška, Ing. - spoluřešitel
Mazánek Lukáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Medonos Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Megová Simona, Ing. et Ing. - spoluřešitel
Milichovský František, Ing., Ph.D., MBA, DiS. - spoluřešitel
Mráček Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Murínová Anastasia, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Navrátilová Ludmila, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Putnová Anna, doc. RNDr., Ph.D., MBA - spoluřešitel
Rampulová Kateřina, Ing. - spoluřešitel
Rosenberg Jan, Ing. - spoluřešitel
Rygl Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Schüller David, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Slavík Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Slunečko Miroslav, Ing. - spoluřešitel
Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D. - spoluřešitel
Šupina Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Veselý Josef, Ing., CSc. - spoluřešitel
Videcká Zdeňka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zich Robert, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Žákovská Martina, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav managementu
- interní (01.01.2015 - 31.12.2016)
Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2016)

Výsledky

SLAVÍK, J.; PUTNOVÁ, A.; CEBÁKOVÁ, A. Leadership as a Tool of Strategic Management. Procedia Economics and Finance, 2015, vol. 26, no. 1, p. 1159-1163. ISSN: 2212-5671.
Detail

ZICH, R. An Analysis of Terminology of Concepts of Competitiveness in the Presentations of Strategic Development of Selected Car Manufacturers. Central European Journal of Management, 2014, vol. 1, no. 1, p. 13-24. ISSN: 2336-2693.
Detail

MRÁČEK, P.; MUCHA, M. The Use of Knowledge Management in Marketing Communication of Small and Medium-Sized Companies. In Proceedings of the 3rd International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM 2014). Procedia Social and Behavioral Sciences. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Madrid: 2014. p. 185-192. ISSN: 1877-0428.
Detail

MILICHOVSKÝ, F. Financial Key Performance Indicators in Engineering Companies. Periodica Polytechnica, Social and Management Sciences, 2015, vol. 23, no. 1, p. 60-67. ISSN: 1416-3837.
Detail

VESELÁ, J.; ZICH, R. The country-of-origin effect and its influence on consumer's purchasing decision. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, vol. 63, no. 2, p. 667-673. ISSN: 1211-8516.
Detail

VESELÝ, J.; KHATEB, F. Effects of Effective Process Approach Implementation on Performance of Selected Companies in Czech Republic. In 25th IBIMA Conference. Amsterdam, Netherlands: INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 34 E GERMANTOWN PIKE, NO. 327, NORRISTOWN, PA 19401 USA, 2015. p. 2249-2254. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

BARTOŠEK, V.; RAŠTICOVÁ, M. Alucast s. r. o. - Czech Republic. In Global Entrepreneurship: Case Studies of Entrepreneurial Firms Operating around the World. 1. Routledge Taylor Francis Group, 2015. p. 29-44. ISBN: 978-0-415-70323-9.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; ŠIMBEROVÁ, I. Marketing Effectiveness: Metrics for Effective Strategic Marketing. Engineering Economics, 2015, vol. 26, no. 2, p. 211-219. ISSN: 1392-2785.
Detail

VESELÁ, J.; MALAČKA, L. Use of the wine tourism in the region development: The comparative study. In DOKBAT 2015 - 11th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. 1. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2015. p. 275-286. ISBN: 978-80-7454-475-0.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, L.; MILICHOVSKÝ, F. Humour in experiential marketing campaigns and its perception by Czech university students. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, vol. 63, no. 2, p. 587-593. ISSN: 1211-8516.
Detail

KOLEŇÁK, J.; MILICHOVSKÝ, F. Development of creative thinking in connection with compensation trades. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, vol. 63, no. 2, p. 559-566. ISSN: 1211-8516.
Detail

MILICHOVSKÝ, F. Marketing effectiveness in engineering: Case study In Czech companies. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth Editor. Amsterdam Netherlands: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 2303-2310. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; KOUDELKOVÁ, P. The selection of key non-financial metrics for measuring marketing effectiveness. Kaunas: 2015. p. 1-7.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. Key performance indicators for measurement effectiveness of innovations in Czech Republic. Kaunas: 2015. p. 1-7.
Detail

BARTOŠEK, V. The Framework of Selective Inventory Management: Case Study. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam, Netherlands: International Business Information Management Association, 2015. p. 778-785. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

KONEČNÁ, Z. International Human Resource Management: Internal Environment in Austrian Subsidiaries operating in the Czech Republic (Results of Empirical Research). In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1. Amsterodam, Netherlands: International Business Information Management Association, 2015. p. 3205-3213. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

RYGL, T. Vnímání pojmu SOCIÁLNÍ MARKETING v čase. In QUAERE 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2015, 2015. s. 235-241. ISBN: 978-80-87952-10-8.
Detail

MEGOVÁ, S. VLIV HOSPODÁRSKEHO CYKLU NA BUSINESS MODEL: ŠTÚDIA SPOLOČNOSTÍ POSOBIACICH V OBLASTI SLUŽIEB IT. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015 roč. V 25. MAGNANIMITAS. Hradec Králové, Česká republika: MAGNANIMITAS, 2015. s. 205-210. ISBN: 978-80-87952-10-8.
Detail

SCHÜLLER, D.; PEKÁREK, J.; DOSTÁL, P.; CHLEBOVSKÝ, V. Profitability of Customer Satisfaction Segments: Genetic Algorithm Method in Multidimensional Clustering. In In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 25. Amsterdam, Netherlands: 2015. p. 2561-2571. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

REKOVÁ, E. Business and Entrepreneurship Development of Czech SMEs through Participation in International Fairs and Exhibitions. In "Perspectives of Business and Entrepreneurship Development". Brno: 2015. p. 273-282. ISBN: 978-80-214-5198-8.
Detail

MILICHOVSKÝ, F. Effectiveness of marketing activities in engineering in Czech Republic. Business: Theory and Practice, 2015, vol. 16, no. 2, p. 205-211. ISSN: 1648-0627.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. Empirical Research of Success Innovation Projects due to the Sectoral Specifics in Czech Companies. In Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Economic, Management, Finance and System Engineering from the Academic and Practioners Views. Brno: 2015. p. 171-182. ISBN: 978-80-214-5227-5.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; BUMBEROVÁ, V. Relationship between corporate size and success innovation projects in Czech Republic. In Innovation Management and Corporate Sustainability 2015. Praha: 2015. p. 195-205. ISBN: 978-80-245-2092-6.
Detail

ŽÁKOVSKÁ, M.; JUROVÁ, M. Information systems in manufacturing planning. Perspektives od Business and Entrepreneurship Development. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA, 2015. p. 94-94. ISBN: 978-80-214-5198-8.
Detail

MAZÁNEK, L. Application of contemporary management approaches in the field of corporate crisis management. Perspectives of business and enterpreneurship development. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA, 2015. p. 57-57. ISBN: 978-80-214-5198-8.
Detail

PETLINA, A.; KORÁB, V. Strengths and weaknesses of the small and medium-sized family business in the Czech Republic. Perspectives of Business and Entrepreneurshio Development. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA, 2015. p. 69-69. ISBN: 978-80-214-5198-8.
Detail

CEBÁKOVÁ, A.; PUTNOVÁ, A.; SLAVÍK, J. Independent Consumer Organizations in the Czech Republic: Necessity or Futility?. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam, Netherlands: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 2658-2663. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

SLAVÍK, J.; PUTNOVÁ, A.; CEBÁKOVÁ, A. Corporate Communication among Internal Stakeholders in Manufacturing Powered by New Digital Technology. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam, Netherlands: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 1792-1800. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

PUTNOVÁ, A.; SLAVÍK, J.; CEBÁKOVÁ, A. Education as a Factor of Successful Innovation Policy. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam, Netherlands: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 2701-2708. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

PETLINA, A.; KORÁB, V. The Structure of Family Ties within the Family Wine Trading Business in the Czech Republic. In Enometrics XXII, Peer-Reviewed Conference Proceedings. 1. Brno: 2015. p. 52-58. ISBN: 9788075093158.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, L. Can we advertise by the same way internationally? Cultural insight to France, the United Kingdom and the United States of America. Scientia&Societas, 2015, vol. XI, no. 2, p. 166-175. ISSN: 1801-7118.
Detail

Reková Eliška. Work life balance a jeho implementace. 2014.
Detail

VESELÝ, J.; KHATEB, F. Analysis of Managerial Mistakes in Selected Czech Companies. Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics, 2015, vol. 2015, no. 1, p. 1-13. ISSN: 2169-0367.
Detail

PETLINA, A.; KORÁB, V. Strengths and Weaknesses of the Small and Medium-Sized Family Business in the Czech Republic. In Conference proceeding of the the 15th International Scientific Conference Perspectives of Business and Entrepreneurship Development. 2015. p. 1-8. ISBN: 978-80-214-5226-8.
Detail

PETLINA, A. Theoretical Approach to a Family Business. 2015. p. 1-10.
Detail

ŽÁKOVSKÁ, M. Využití informačních systémů pro plánování výroby. 2014.
Detail

ŽÁKOVSKÁ, M.; MEDONOS, M. Význam systémů pro plánování výroby při zavádění štíhlé výroby. In ISeC 2015 PROCEEDINGS. Bratislava: © NEXSYS, Ltd., Tolstého 5, 811 06 Bratislava, Slovak republic, 2015. s. 285-292. ISBN: 978-80-972051-0-2.
Detail

MEDONOS, M.; JUROVÁ, M. Implementing lean production - why copying Toyota doesn't always work?. Perspektives od Business and Entrepreneurship Development. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA, 2015. p. 58-58. ISBN: 978-80-214-5198-8.
Detail

ŽÁKOVSKÁ, M.; JUROVÁ, M. Information systems in manufacturing planning. Systémová integrace, 2015, no. 1-2, p. 110-120. ISSN: 1804-2716.
Detail

AFONINA, A. Strategic management tools and techniques and organizational performance: findings from the Czech Republic. Journal of Competitiveness, 2015, vol. 7, no. 3, p. 19-36. ISSN: 1804-171X.
Detail

SYCHROVÁ, L.; ŠIMBEROVÁ, I. Evaluation of selected criteria in the buildings life cycle from the perspective of supplier and user. In The 25th International Business Information Management (IBIMA) Conference: Conference Proceedings. IBIMA, 2015. p. 1-7. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

KOUDELKOVÁ, P.; MILICHOVSKÝ, F. Successful innovation by motivation. Business: Theory and Practice, 2015, vol. 16, no. 3, p. 223-230. ISSN: 1648-0627.
Detail

PETLINA, A.; KORÁB, V. Family Business in the Czech Republic: Actual Situation. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2015, vol. IX, no. 23, p. 32-42. ISSN: 1802-8527.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.;. Service Offering at Electrical Equipment Manufacturers. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2015, vol. 9, no. 23, p. 17-23. ISSN: 1802-8527.
Detail

KITA, P. MULTIPLE VALUE FOR THE CUSTOMER AS A FOUNDATION FOR NEW BUSINESS MODELS IN GREEN ENTREPRENEURIAL CONDITIONS. In Travaux scientifiques du Reseau PGV Pour une Europe forte : rénover les structures économiques, entrepreneuriales, politiques, territoriales et éducatives Monographie sous la redaction scientifique de Claude Martin et Jana Marasová. Banská Bystrica: Belianum, 2015. p. 55-69. ISBN: 978-80-557-0921-5.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Trends in Customer Services and Interfunctional Coordination at Manufacturers of Electrical Equipment. In 20th International Scientific Conference "Economics and Management 2015". Procedia Social and Behavioral Sciences. 2015. p. 677-682. ISSN: 1877-0428.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. Importance of Service Provision by Manufactures. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. International Business Information Management Association, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 1439-1445. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. Customer Services offered by Manufacturers. In Perspectives of Business and Entrepreneurship Development. Brno, Česká republika: Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, 2015. p. 70-74. ISBN: 978-80-214-5226-8.
Detail

JUROVÁ, M. Organizace přípravy výroby. Organizace přípravy výroby. Brno: 2015. ISBN: 978-80-214-5247-3.
Detail

PUTNOVÁ, A.; REŽŇÁKOVÁ, M. Women-On-Boards Quotas: Benefits and Limitations. In New Horizons in Industry, Business and Education. Heraklion: Technological Educational Institute of Crete, 2015. p. 233-236. ISBN: 978-960-99889-9-5.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V. Comparison of Czech, Slovak and Swiss Product Innovation Oriented Firms’ Communication in Social Media. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, vol. 63, no. 5, p. 1653-1659. ISSN: 1211-8516.
Detail

VESELÝ, J.; KHATEB, F. Certain Aspects of Measurement of Processes and Their Application in Selected Companies in the Czech Republic. In 26th IBIMA Conference. Madrid, Spain: INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 2015. p. 1453-1459. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

PUTNOVÁ, A. Position of Women in The Labour Market. In Znalosti pro tržní praxi. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. p. 791-801. ISBN: 978-80-87533-12-3.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V.; SCHÜLLER, D. Comparison of Czech and Swiss Product Innovative Companies - Environment Friendly and Sustainability Business Orientation. In Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. Madrid, Spain: 2015. p. 546-558. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

BARTOŠEK, V. The Purchasing Integration: Case Study. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 859-872. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

JUROVÁ, M.; JUŘICA, P. Management of Reverse Logistics in Business Processes. In Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 2266-2271. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

REKOVÁ, E. Development of innovation management in the human resource management in Czech small and medium-sized enterprises through the process of internationalization. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Spain: Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference, 2015. p. 1183-1193. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

PEKÁREK, J.; SCHÜLLER, D. Importance of Customer Satisfaction Factors in Strategic Marketing: Neural Network Method. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. 26. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 1174-1182. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

MEGOVÁ, S. Changes to Approach to Business Model in Business Cycle: A Study of Companies Operating in the IT services Field. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. 2015. p. 1149-1153. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

MAZÁNEK, L. Application of contemporary management approaches in the field of corporate crisis management. In Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Economic, Management, Finance and System Engineering from the Academic and Practicioners Views. Brno: 2015. p. 96-106. ISBN: 978-80-214-5226-8.
Detail

MAZÁNEK, L.; KONEČNÁ, Z. Leadership Concepts and Theories: Development in Framework of Company Management. In Innovation Management and Sustainable Economic Competetive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Madrid, Spain: 2015. p. 1154-1163. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

KONEČNÁ, Z. Internatinal Management: Effective Cooperation in Multicultural Environment Of Companies Established in the Czech Republic. In Innovation Management and Sustainable Economic Competetive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Madrid, Spain: International Business Information Management Association, 2015. p. 1245-1253. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

MAZÁNEK, L. Selected Developmental Methods Used to Achieve a Rise in Corporate Leadership Efficiency. In Innovation Management and Sustainable Economic Competetive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Madrid, Spain: 2015. p. 1164-1173. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

HANZELKA, M. Using the Concept of Customer Life - Time Value in Internal Marketing Management Companies from Financial Market. In In INNOVATION VISION 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Management Conference (25th IBIMA) on 7- 8 May 2015 in Amsterdam. Management Conference (25th IBIMA) on 7-8 May 2015 in Amsterdam: IBIMA, 2015. p. 2534-2542. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

SCHÜLLER, D.; VIDECKÁ, Z.; CHALUPSKÝ, V. Consumer House of Quality Matrix for Shopping Decision Making Process. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: Bulgarian Academy of Sciences, 2015. p. 131-138. ISBN: 978-619-7105-48-3. ISSN: 2367-5659.
Detail

SCHÜLLER, D. Geographical Market Segmentation of EU Countries for New Entrants – Hierarchical Agglomerative Clustering Method. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. 26. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 531-538. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

SCHÜLLER, D.; PEKÁREK, J.; RAŠTICOVÁ, M. Managerial Decisions on Optimal Number of Demand Segments. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015. 2. Albena, Bulgaria: Bulgarian Academy of Sciences, 2015. p. 545-552. ISBN: 978-619-7105-48-3.
Detail

NOVÁK, P. Well-Educated Manager: Myth or Truth?. In Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 715-723. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

MILICHOVSKÝ, F. Measuring indicators for marketing effectiveness in Czech companies. Revista de Metodos Cuantitativos para la Economia y la Empresa, 2015, vol. 10, no. 20, p. 3-24. ISSN: 1886-516X.
Detail

FOJTŮ, K.; MRÁČEK, P. Consumer Behavior in Outdoor-Clothing Segment. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. 2015. p. 1278-1284. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

MAZÁNEK, L. Leadership During Crisis: Threat Identification and Solution Proposal. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2015, vol. 9, no. 24, p. 61-70. ISSN: 1802-8527.
Detail

KOPČÁNI, J. Development of Logistics Areas in the Years 2006 - 2014. LOGI - Scientific Journal on Transport and Logistics, 2015, vol. VOL: VI., no. 2, p. 66-78. ISSN: 1804-3216.
Detail

REKOVÁ, E. Marketingové strategie firem „born globals“ v podmínkách internacionalizace. In Workshop specifického výzkumu 2015. Brno: 2015. s. 55-67. ISBN: 978-80-214-5332-6.
Detail

REKOVÁ, E. The "Born Globals" Phenomenon in Czech Republic. In 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - BUSINESS AND MANAGEMENT 2016. Vilnius, LITHUANIA: VGTU Press, 2016. p. 1-8. ISBN: 9786094579219.
Detail

ŽÁKOVSKÁ, M. System Theory Approach Integrated IntoThe Supply Chain Management. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 2570-2578. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

SLAVÍK, J. Internal Corporate Communication in the Era of New Digital Technology and Industry 4.0. In Workshop specifického výzkumu 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015. p. 68-73. ISBN: 978-80-214-5332-6.
Detail

RAŠTICOVÁ, M.; KONEČNÝ, Š. Work-Life Balance Reality among Czech Managers: Staying Halfway. Journal of Electronic Banking Systems, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 1-16. ISSN: 2165-9982.
Detail

KONEČNÁ, Z. Aspects of Effective Communication in International Environment (Results of Qualitative Empirical Research). In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. 1. Wien: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 797-804. ISBN: 978-619-7105-51-3.
Detail

KONEČNÁ, Z.; ŠKAPA, S. Preparation of Expatriates for an International Assignment: A Case of the Czech Republic. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. 1. Wien: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 423-430. ISBN: 978-619-7105-51-3.
Detail

KONEČNÁ, Z. The HR-Staff Ratio – How to Calculate Easily? A Theoretical Model und Practical Application Compared Interculturally. Steyr: Unviersity of Applied Sciences Upper Austria, 2016.
Detail

KONEČNÁ, Z. Transformational leadership according to competitiveness of small enterprises. Steyr: University of Applied Sciences Upper Austria, 2016.
Detail

KONEČNÁ, Z.; MAZÁNEK, L. Personnel Marketing as Perceived by HR Managers in Czech Republic: Results of a Qualitative Research Study. World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), 2016, vol. 10, no. 5, p. 2885-2889. ISSN: 2010-3778.
Detail

ŽÁKOVSKÁ, M.; POLÁČEK, T. Usage of Decision Making Tools within Decision of Implementation of Production Capacity Planning. Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA, 2016. p. 177-177. ISBN: 978-80-214-5355-5.
Detail

MEGOVÁ, S.; PÁLKA, L. BUSINESS MODEL: TOOL FOR FINANCIAL MANAGEMENT OF A NEW COMPANY. QUAERE. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2016, 2016. p. 54-59. ISBN: 978-80-87952-15-3.
Detail

MILICHOVSKÝ, F. Realisation of marketing activities according to corporate size. In Proceedings of the 9th International Conference "European Entrepreneurship Forum 2015: Efrficiency in the Private and the Public Sector. Praha: Newton books, a.s., 2015. p. 118-126. ISBN: 978-80-87325-06-3.
Detail

HANZELKA, M. Using the Concept of Customer Life - Time Value for Internal Customers of Insurance Market. In The 27th IBIMA Conference Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Innovation Management and Education Excellence Vision 2020. Milan, Italy: The 27 International Business Information Management Association Conference, 2016. p. 2407-2417. ISBN: 9780986041969.
Detail

KITA, P. Multiple customer value business model incorporation in the context of environmental challenges of sustainable development. In Workshop specifického výzkumu 2015. Brno: Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické, 2015. p. 26-36. ISBN: 978-80-214-5332-6.
Detail

HANZELKA, M. Using the concept of Customer Life - time Value for Internal Customers. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. 26. Madrid, Spain, 2015: The 26th International Business Information Management Association Conference, 2015. p. 2904-2913. ISBN: 9780986041952.
Detail

MEGOVÁ, S.; KORÁB, V. BUSINESS MODEL CANVAS AKO NÁSTROJ PRE STRATEGICKÉ RIADENIE PODNIKU: PILOTNÁ ŠTÚDIA V SEKTORE IT. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava, Slovenská republika: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. s. 743-751. ISBN: 978-80-225-4245-6.
Detail

SENICHEV, V.; SAUBERER, G.; MAJ, J.; HAMADOU, A. The 10 Must Haves for Global Innovation and Networking. A New Strategic Approach. In Systems, Software and Services Process Improvement. Communications in Computer and Information Science. Springer International Publishing, 2015. p. 233-246. ISBN: 978-3-319-24647-5. ISSN: 1865-0929.
Detail

KORÁB, V.; KOUDELKOVÁ, P. What determines innovation in small and medium enteprises? A case study from the Czech Republic. Transformations in Business&Economics, 2016, vol. 15, no. 2, p. 78-88. ISSN: 1648-4460.
Detail

PETLINA, A. KEY PRINCIPALS OF FAMILY BUSINESS COMPREHENSION WITH HELP OF THE HISTORICAL ANALYSIS. In Proceedings of the 4th International Conference "Innovation Management, Enterpreneurship and Corporate Sustainability" 26 - 27 May, 2016, Prague. Praha, Czech Republic: Oeconomica, 2016. p. 540-553. ISBN: 978-80-245-2153-4.
Detail

PETLINA, A. Key Principals of Family Business Comprehension with Help of the Historical Analysis. Book of abstracts of the 4th International Conference "Innovation Management, Enterpreneurship and Corporate Sustainability". Praha, Czech Republic: Oeconomica, 2016. p. 65-65. ISBN: 978-80-245-2154-1.
Detail

MEDONOS, M.; JUROVÁ, M. Implementing Lean Production - Application of Little`s Law. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, vol. 64, no. 3, p. 1013-1019. ISSN: 1211-8516.
Detail

MAZÁNEK, L.; KONEČNÁ, Z. The Perception Of The Leader's Personality With Emphasis On Its Development During The Past Decades. AD Alta, 2016, vol. 06, no. 01, p. 55-60. ISSN: 1804-7890.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; KOUDELKOVÁ, P. Usage of non-financial metrics for measuring marketing effectiveness. Scientia&Societas, 2016, vol. XII, no. 2, p. 143-151. ISSN: 1801-7118.
Detail

MEGOVÁ, S.; PÁLKA, L. BUSINESS MODEL: TOOL FOR THE ELIMINATION OF THE FINANCIAL BANKRUPTCY OF THE COMPANY. AD Alta, 2016, vol. Vol. 06, no. Issue 01 (06/01), p. 60-63. ISSN: 1804-7890.
Detail

MEGOVÁ, S.; MAZÁNEK, L.; KORÁB, V.; PÁLKA, L. Managerial Application of Business Model in Respect to Macroeconomical Development. In Proceedings of the 10th International Conference. Prague: 2016. p. 75-82. ISBN: 978-80-87325-10-0.
Detail

MEGOVÁ, S.; PÁLKA, L.; KORÁB, V.; BARTOŠ, V. Factors determining success in leisure-fashion company: case study. In Ekonomika a řízení podniku ve 21. století. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. p. 142-150. ISBN: 978-80-248-3983-7.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, L. Trendy digitálního marketingu a konkurenceschopnost internetové reklamy v České republice. Scientia&Societas, 2016, roč. XII, č. 2, s. 152-167. ISSN: 1801-7118.
Detail

HORNUNGOVÁ, J.; MILICHOVSKÝ, F. Financial performance evaluation of the czech agricultural companies with factor analysis. Sborník vědeckých prací University Pardubice, 2016, vol. 23, no. 37, p. 26-38. ISSN: 1211-555X.
Detail

JUROVÁ, M.; KORÁB, V.; JUŘICA, P.; VIDECKÁ, Z.; BARTOŠEK, V. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada, 2016. 254 s. ISBN: 978-80-247-5717-9.
Detail

MILICHOVSKÝ, F. Reverse logistics in marketing campaigns. In Strategic Innovative Marketing: 4th IC-SIM, Mykonos, Greece 2015. 1. Mykonos, Greece: Springer International Publishing, 2017. p. 235-241. ISBN: 978-3-319-33863-7.
Detail

MRÁČEK, P.; MUCHA, M. The Relation of Knowledge Management and Marketing Communication of Small and Medium-Sized Producers in the Segment of Outdoor Clothing in the Czech Republic. In Strategic Innovative Marketing: 4th IC-SIM, Mykonos, Greece 2015. Springer Proceedings in Business and Economics. 1. Springer International Publishing, 2016. p. 227-233. ISBN: 978-3-319-33863-7. ISSN: 2198-7246.
Detail

MILICHOVSKÝ, F. Relationship of reverse logistics and marketing communication in Czech Republic. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2016, vol. 26, no. 2, p. 48-56. ISSN: 1802-8527.
Detail

KITA, P. Business model engagement levels in relation to environmental challenges from a multiple customer value perspective. In 21st International Scientific Conference Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy Proceeding of Selected Papers May 19–20, 2016 Brno, Czech Republic. Brno: 2016. p. 301-307. ISBN: 978-80-214-5413-2.
Detail

KITA, P. THE INFLUENCE OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT ON VALUE PROPOSITION OF CZECH COMPANIES: RESEARCH RESULT PRESENTATION. In 3rd International muldisciplinary conference on social sciences and arts, Proceedings 2016. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 51 "Alexander Malinov" Blvd., 1712 Sofia, Bulgaria, 2016. p. 809-816. ISBN: 978-619-7105-76-6.
Detail

VIDECKÁ, Z.; KORÁB, V. Technical and Managerial Education Based on Quality Planning Methods. In 3rd International Multidisxiplinary Scientific Conference on Social Sciences & Art. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology, Ltd., 2016. p. 695-700. ISBN: 978-619-7105-75-9.
Detail

VIDECKÁ, Z. Support of Integrated Production Management in Digital Environment. In 3rd International Multidisxiplinary Scientific Conference on Social Sciences & Art. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology, Ltd., 2016. p. 679-685. ISBN: 978-619-7105-75-9.
Detail

SEKNIČKA, P.; PUTNOVÁ, A. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Expert. Expert. Praha: Grada, 2016. 200 s. ISBN: 978-80-247-5545-8.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Trendy v nabídce doprovodných služeb a v koordinaci podniku. MM Průmyslové spektrum, 2016, č. 7,8, s. 22-23. ISSN: 1212-2572.
Detail

SCHÜLLER, D.; VIDECKÁ, Z. Product Flow Management of Small and Medium-sized Enterprises. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Art. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Bulharsko, Albena: STEF92 Technology, Ltd., 2016. p. 524-531. ISBN: 978-619-7105-75-9. ISSN: 2367-5659.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V.; SCHÜLLER, D. Correlations of Environment Friendly and Sustainability Business Orientation to Financial Results of Czech and Swiss Product Innovative Companies. In Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy (ICEM 2016). 2016. p. 285-293. ISBN: 978-80-214-5413-2.
Detail

Chalupský, V.; Schüller, D.; Chlebovský, V. DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL SKILLS AND COMPETENCES THROUGH BUSINESS SIMULATIONS. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Art. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Bulharsko, Albena: STEF92 Technology, Ltd., 2016. p. 183-189. ISBN: 978-619-7105-75-9. ISSN: 2367-5659.
Detail

SCHÜLLER, D.; PEKÁREK, J. Market Attractiveness Classification of European Union Countries for Establishing Logistics Centres. Vědecký sborník, 2016, vol. 24, no. 05/2016, p. 3-13. ISSN: 0572-3043.
Detail

MAZÁNEK, L.; KONEČNÁ, Z. Leadership In The Context Of Management Theory Development: Overview Study. In MMK 2016 International Masaryk Conference For Ph.D. Students and Young Researchers. roč. 07. 2016. p. 42-51. ISBN: 978-80-87952-17-7.
Detail

MAZÁNEK, L.; KONEČNÁ, Z. Identification of HR roles in relation to company leadership. In Economics and Business Management in the 21st Century. roč. 03. 2016. p. 114-122. ISBN: 978-80-248-3983-7.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I.; REKOVÁ, E. Phenomenon of "Born Globals“ in the internationalization of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic. European Research Studies Journal, 2016, vol. 19, no. 4, p. 120-129. ISSN: 1108-2976.
Detail

PETLINA, A. Success of Family Company: Critical Evidence from the United States. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2016, vol. 10, no. 27, p. 57-66. ISSN: 1802-8527.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V. Customer Solutions Management (CSM) Empirical Model based on European Machine Building Sector Experience. Engineering Economics, 2016, vol. 27, no. 5, p. 586-593. ISSN: 1392-2785.
Detail

KOPČÁNI, J. Negative externalities affecting transport. LOGI - Scientific Journal on Transport and Logistics, 2016, vol. VOL: VI., no. 2, p. 66-72. ISSN: 1804-3216.
Detail

KOPČÁNI, J. Rozvoj dopravnej infraštruktúry v Československu na prahu 2. svetovej vojny. Nové historické rozhľady New historical perspectives Vedecký časopis Katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave, 2016, roč. VOL: VI., č. 2, s. 83-90. ISSN: 1338-4813.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; NOVÁKOVÁ, M.; ŠAUEROVÁ, K.; SEMANČIKOVÁ, K.; MEDVEĎOVÁ, K.; WALTER, A.; JELEN, R.; KAPUSTA, V.; ŠALOMOUNOVÁ, A. Podnikání a management v kontextu 21. století. Podnikání a management v kontextu 21. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. ISBN: 978-80-7204-949-3.
Detail

MRÁČEK, P.; MILICHOVSKÝ, F. Value perception of outdoor brands in the Czech republic. In Marketing identity 2016: Brands we love - part II. Trnava: University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. p. 209-218. ISBN: 978-80-8105-841-7.
Detail

REKOVÁ, E. Faktory úspěchu českých „born globals“ podniků. In Workshop specifického výzkumu 2016. Brno: 2016. s. 54-67. ISBN: 978-80-214-5472-9.
Detail

CHALUPSKÝ, V. Corporate Culture and Market Orientation in High-Tech Companies. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Art. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Bulharsko, Albena: STEF92 Technology, Ltd., 2016. p. 169-176. ISBN: 978-619-7105-75-9. ISSN: 2367-5659.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. Indicators for Measuring Outputs of Innovative Initiatives in the Czech Republic. ACTA VŠFS, 2016, vol. 10, no. 2, p. 115-125. ISSN: 1802-7946.
Detail

KOPČÁNI, J. Business process management identification and optimization. Internetový časopis Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1335-9053.
Detail

HANZELKA, M. Využití konceptu celoživotní hodnoty zákazníka ve strategickém řízení firem. Podnikatelská fakulta VUT Brno: 2015. s. 1-9.
Detail

HANZELKA, M. Využití konceptu celoživotní hodnoty zákazníka ve strategickém řízení firem. 2016. s. 1-14.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V. Koncepce managementu zákaznických řešení. 2017. s. 1-136.
Detail

MEDONOS, M.; JUROVÁ, M. Implementing lean production: Application of Little's law. In Perspectives of Busieness and Entrepreneurship Development. Proceeding of selected papers. Brno: FBM BUT, 2015. p. 229-237. ISBN: 978-80-214-5227-5.
Detail

MALLYA, T.; OVIEDO-GARCIA, A.; CASTELLANOS-VERDUGO, M.; TRUJILLO-GARCIA, A. Film-induced tourist motivations. The case of Seville (Spain). CURR ISSUES TOUR, 2016, vol. 19, no. 7, p. 713-733. ISSN: 1368-3500.
Detail

PFEIFER, M. R. Smart Manufacturing Execution Systems: An approach for SMEs to conquer industry 4.0. In Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Economic, Management, Finance and System Engineering from the Academic and Practioners Views Selected Papers of International Scientific Conference. Brno: 2022. p. 111-124. ISBN: 978-80-214-6005-8.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V. Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy. In Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy (ICEM 2016). 2016. p. 11-15. ISBN: 978-80-214-5413-2.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V. FP FORUM: EURO v ČR - ano/ne?. 2015.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V. FP FORUM: Dieselgate – omyl, strategie nebo strategický omyl?. 2015.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V.; ZICH, R. FP FORUM: Základní kámen ekonomiky? aneb rodinný podnik nemusí být Cosa Nostra!. 2016.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V. FP FORUM: Startupy v éře digitalizace - adrenalin a dobrodružství?. 2016.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V. FP FORUM: BREXIT: How can business show go on?. 2017.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V. FP FORUM: Vysoká škola = vysoká hra!?. 2017.
Detail

PFEIFER, M. R. Management competencies in SMEs: A review. Workshop specifického výzkumu 2022. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2022. p. 87-97. ISBN: 978-80-214-6142-0.
Detail

VRANIAK, L.;: Workshop specifického výzkumu 2016. FP VUT v Brně (09.12.2016)
Detail

Gabriele Sauberer , Aliyou Mana Hamadou, Jolanta Maj, Valery Senichev: 22nd European Conference, EuroSPI 2015. Ankara (30.09.2015)
Detail