Detail projektu

Systémy techniky prostředí pro trvale udržitelnou výstavbu

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Evropská směrnice 2010/31 EU nařizuje od roku 2020 výstavbu domů s "téměř nulovou spotřebou energie." Projekt má v plánu se zabývat vybranými systémy TZB domů s "téměř nulovou spotřebou energie." Projekt je rozdělen na tři samostatné části: 1. Výzkum využití technologie fotovoltaických článků a větrných turbín v soustavách TZB; 2. Vývoj software pro navrhování a hodnocení tepelných čerpadel; 3. Možnosti využití pneumatické dopravy pro odpadové hospodářství v úsporných domech.

Označení

FAST-S-12-17

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Horák Petr, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Blasinski Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Formánek Marian, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Koňařík Marcel, Ing. - spoluřešitel
Počinková Marcela, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rubina Aleš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rubinová Olga, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sýkorová Iva, Ing. - spoluřešitel
Tomáš Přemysl, Ing. - spoluřešitel
Vahala Jan, Ing. - spoluřešitel
Vlček Petr, Ing. - spoluřešitel
Wierzbická Helena, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technických zařízení budov
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Vliv chladícího výkonu na odvlhčování. Český instalatér, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 26-29. ISSN: 1210-695X.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; TESAŘ, Z. Software for the design of swimming pool dehumidifiers units. In IX. International Scientific Conference FCE TUKE. Košice: 2012. p. 1-8. ISBN: 978-80-553-0905-7.
Detail

RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; ČUPROVÁ, D. Úsporný dům. Stavíme. Stavíme. Brno: CPress Brno, 2012. 183 s. ISBN: 978-80-264-0014-1.
Detail

TOMÁŠ, P.; FORMÁNEK, M. VYHODNOCENÍ ZATEPLENÍ RODINNÉHO DOMU Z EKONOMICKÉHO A EKOLOGICKÉHO HLEDISKA. In Sborník konference progres 2012, teplo, tepelná energetika, nové směry ve vytápění, nezávislé zdroje a nové předpisy. 1. Ostrava: 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-248-2666-0.
Detail

BLASINSKI, P.; RUBINA, A. Praktické poznatky z měření vnitřního mikroklimatu koupelen. TZB-info, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

KOŇAŘÍK, M. ENERGETICKÝ POTENCIÁL KANALIZAČNÍCH STOK A JEJICH VYUŽITÍ. In Juniorstav 2012. Brno: 2012. s. 228-228. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

VRÁNA, J. Zabezpečovací zařízení tlakových ohřívačů vody podle evropských a českých technických norem. Topenářství, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 26-29. ISSN: 1211-0906.
Detail

VRÁNA, J.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A. Průvzdušnost oken a dveří a přívod vzduchu k plynovým spotřebičům. Český instalatér, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 18-20. ISSN: 1210-695X.
Detail

VRÁNA, J. Vliv místních odporů na tlakové ztráty v potrubí. TZB-info, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail

RUBINA, A.; UHER, P.; WAGNER, J. Akustika ve vzduchotechnice. TZB Haus Technik, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 22-24. ISSN: 1803-4802.
Detail

AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P. Stanovení tepelných zisků zasklení ze slunečního záření v energetickém hodnocení budov. TZB-info, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-11. ISSN: 1801-4399.
Detail

RUBINA, A. Vzduchotechnika a její význam pro vnitřní prostředí budov ve zdravotnictví. Praha: Česká společnost pro zdravotnickou techniku, 2012. s. 1-14.
Detail

RUBINA, A. Vzduchotechnika na operačním traktu: bezpečnost pro pacienta. Brno: NCO NZO v Brně, 2012. s. 1-16.
Detail

RUBINA, A. Požadavky na vnitřní prostředí ve zdravotnictví a legislativa. Praha: Česká společnost pro zdravotnickou techniku, 2012. s. 1-24.
Detail

HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I. Výpočet měrného tepelného toku podlahového vytápění v závislosti na typu skladby podlahy. TZB-info, 2012, roč. 2012, č. 11, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

KOŇAŘÍK, M.; HORÁK, P. NTC - Software pro návrh tepelného čerpadla. TZB Haus Technik, 2012, roč. XX, č. 5, s. 28-29. ISSN: 1803-4802.
Detail

RUBINA, A.; MĚRKA, V. Bazénová vzduchotechnika – efektivní a provozně úsporné navrhování. TZB-info, 2012, roč. 2012, č. 11, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
Detail

RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M. Vytápění kostela pomocí otopných registrů v lavicích. Topenářství, 2012, roč. XXXXVI, č. 3, s. 56-58. ISSN: 1211-0906.
Detail

RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M. Vazba těsnosti budov na provoz systémů TZB a spotřebičů. In Budovy a prostředí 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 121-127. ISBN: 978-80-214-4600-7.
Detail

RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M. Větrání a vytápění domů s téměř nulovou spotřebou energie. Český instalatér, 2012, roč. XXII, č. 4, s. 6-7. ISSN: 1210-695X.
Detail

TOMÁŠ, P.; FORMÁNEK, M. Ekonomicko-ekologické vyhodnocení zateplení rodinného domu. Realizace staveb, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 2-5. ISSN: 1802-0631.
Detail

AMBROŽOVÁ, I. VYHODNOCENÍ DOMU S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE Z POHLEDU PRIMÁRNÍ ENERGIE. In Juniorstav 2013. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4670-0.
Detail

AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P. Volba zdroje tepla v domě s téměř nulovou spotřebou z pohledu primární energie. In 21. medzinárodná konferencia Vykurovanie 2013. Stará Lubovňa: STTP Bratislava, 2013. s. 47-50. ISBN: 978-80-89216-53-6.
Detail

BLASINSKI, P. Představení a porovnání čtyř metod výpočtu odparu z plochy vodní hladiny. In Juniorstav 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

VLČEK, P.; FORMÁNEK, M. Dopad výměny ekologických chladiv na chladicí techniku. TZB-info, 2013, roč. 2012, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

RUBINA, A. Vzduchotechnické systémy pro čisté prostory operačních sálů - Návrh vzduchotechnických systémů. Praha: Institute for International Research, 2013. s. 2-24.
Detail

RUBINA, A. Vzduchotechnické systémy pro čisté prostory operačních sálů - Větrání prostor a systémy vzduchových filtrů. Praha: Institute for International Research, 2013. s. 25-39.
Detail

HORÁK, P.; VYHLÍDALOVÁ, K. ZÁVISLOST SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ A SVĚTELNÉ ÚČINNOSTI. In Sborník Konference Progress 2013. Ostrava: 2013. s. 7-13. ISBN: 978-80-248-2972-2.
Detail

JELÍNEK, O.; RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Ekvivalentní hladina akustického tlaku vnitřních prostorů v praxi. TZB-info, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

BLASINSKI, P.; RUBINA, A. Větrání koupelen - optimální průtok vzduchu. In Sborník přednášek konference Jak dosáhnout téměř nulové spotřeby energie v budovách. Brno: Litera Brno, 2013. s. 58-65. ISBN: 978-80-02-02456-9.
Detail

JELÍNEK, O.; RUBINA, A.; TESAŘ, Z. Ekvivalentní hladina akustického tlaku venkovních prostorů v praxi. TZB-info, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; TESAŘ, Z. Software for the Design of Swimming Pool Dehumidifiers Units. Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering (electronic), 2013, vol. 2013, no. 1, p. 35-42. ISSN: 1338-7278.
Detail

JELÍNEK, O.; RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Akustika a protihluková opatření ve vzduchotechnice. Český instalatér, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 20-24. ISSN: 1210-695X.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; JELÍNEK, O. Vliv zateplení systému ETICS na vnitřní tepelné mikroklima. Český instalatér, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 27-30. ISSN: 1210-695X.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Application of theoretical knowledge in the construction of an International clinical and research center, ICRC in the area at the Faculty hospital of St. Anna in Brno. In CLIMA 2013 - 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings. 1. Praha: Society of Environmental Engineering (STP), 2013. p. 1-8. ISBN: 978-80-260-4001-9.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Vliv slunečního záření na mikroklima vnitřního prostoru administrativní budovy. TZB Haus Technik, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 2-5. ISSN: 1803-4802.
Detail

RUBINA, A. Kvalita zdravotní péče V. - kvalitní vnitřní prostředí a vzduchotechnika. Pardubice: Česká společnost pro zdravotnickou techniku, 2013. s. 1-20.
Detail

VRÁNA, J.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; VALIŠ, I. Technická pravidla G 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách Změna 1. ČPS-GAS. ČPS-GAS. Praha: GAS, 2013. 75 s. ISBN: 978-80-7328-165-6.
Detail

JELÍNEK, O.; RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Akustika a protihluková opatření ve vzduchotechnice. TZB-info, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.
Detail

JELÍNEK, O.; VENDLOVÁ, L.; BLASINSKI, P.; RUBINA, A. Ekvivalentní hladina akustického tlaku venkovních prostorů v praxi – část 2 – výsledky. TZB-info, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
Detail

BLASINSKI, P.; TESAŘ, Z. Návrh bazénových odvlhčovacích jednotek. In Structura stavební trendy 2013 - ekologie, energetika, bezpečnost, udržitelnost. Ostrava: VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-248-3236-4.
Detail

VÝRAVSKÁ, Z.; VENDLOVÁ, L.; RUBINA, A. Vliv vlastností skla na tepelnou zátěž prostoru. Topenářství, 2013, roč. 2013, č. 7, s. 38-41. ISSN: 1211-0906.
Detail

RUBINA, A. Vliv povrchů místností na operativní teplotu v prostoru. Český instalatér, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 18-19. ISSN: 1210-695X.
Detail

RUBINA, A.; HAVLÍČEK, Z.; HIRŠ, J. Modelling the delineation of airflow and new access solution in a standard surgery room. International Journal of Engineering ,Science and Innovative Technology, 2014, vol. 3, no. 1, p. 89-95. ISSN: 2319-5967.
Detail

RUBINA, A. Čisté prostory ve zdravotnictví - Vzduchotechnika a čisté prostory - konference Institute for International Research. Praha: 2014. s. 1-24.
Detail

RUBINA, A.; HAVLÍČEK, Z.; HIRŠ, J. Application of new solutions air supply to a standard operating theatre, two-way laminar ceiling panel. International Journal of Current Research, 2014, vol. 2014, no. 2, p. 1-4. ISSN: 0975-833X.
Detail

RUBINA, A. Vliv orientace prosklení budovy ke světovým stranám na její tepelnou bilanci. Český instalatér, 2014, roč. 14, č. 2, s. 32-33. ISSN: 1210-695X.
Detail

JELÍNEK, O.; FRIČ, L.; RUBINA, A. Akustika budov s téměř nulovou spotřebou energie. In Sborník přednášek konference technická zařízení a kvalita vnitřního prostředí v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. 1. Brno: STP, 2014. s. 31-35. ISBN: 978-80-02-02526-9.
Detail

BLASINSKI, P.; RUBINA, A. Rotační regenerační výměníky ve vzduchotechnice. Český instalatér, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 22-24. ISSN: 1210-695X.
Detail

JELÍNEK, O.; TESAŘ, Z.; RUBINA, A. Průkaz energetické náročnosti budov. Český instalatér, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 34-37. ISSN: 1210-695X.
Detail

RUBINA, A.; UHER, P.; BLASINSKI, P. Vzduchotechnické systémy a čistota vzduchu na operačním sále. Medicínská technika, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 32-33. ISSN: 2336-3746.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Distribuce vzduchu v bazénových halách. TZB-info, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Mikroklíma v administratívnych budovách. TZB Haustechnik, 2014, roč. 22, č. 3, s. 34-37. ISSN: 1210-356X.
Detail

RUBINA, A. Stavebně technické předpoklady - Vzduchotechnické systémy pro čisté provozy, mikroklimatické podmínky, rešerše norem. Brno: XXI. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena, 2014. s. 1-27.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; FRIČ, L. Design issues of the airconditioning systems in the spaces of swimming pool halls. In enviBUILD 2014 - Buildings and Environment, International Conference proceedings. 1. Brno: Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, 2014. p. 175-178. ISBN: 978-80-214-5003-5.
Detail

BERNARD, J.; FRIČ, L.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; JELÍNEK, O. Microbiological aspects of energy-efficient HVAC (ventilation) systems houses. In enviBUILD 2014 - Buildings and Environment, International Conference proceedings. 1. Brno: Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, 2014. p. 178-181. ISBN: 978-80-214-5003-5.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; FRIČ, L. Design Issues of the Airconditioning Systems in the Spaces of Swimming Pool Halls. Advanced Materials Research, 2014, vol. 2014, no. 1014, p. 337-340. ISSN: 1022-6680.
Detail

BERNARD, J.; FRIČ, L.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; JELÍNEK, O. Microbiological Aspects of Energy-Efficient HVAC (Ventilation) Systems Houses. Advanced Materials Research, 2014, vol. 2014, no. 1041, p. 358-361. ISSN: 1022-6680.
Detail

RUBINA, A. Opakující se vady ve vzduchotechnice a jejich příčiny. Brno: VADY A PORUCHY STAVEB II. - QUALIFORM, a.s., 2014. s. 1-30.
Detail

TOMÁŠ, P.; FORMÁNEK, M. Elektrické vytápění zatepleného starého rodinného domu. In SBORNÍK KONFERENCE PROGRESS 2014 NOVÉ TRENDY V ENERGETICE, INTELIGENTNÍ BUDOVY, ENERGETICKY SOBĚSTAČNÉ BUDOVY. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-248-3623-2.
Detail

RUBINA, A. Tvorba prostředí budov vzduchotechnikou. Vutium. Vutium. Brno: Vutium, 2015. 65 s. ISBN: 978-80-214-5104-9.
Detail

RUBINA, A. Klimatizační systémy. Vutium. Vutium. Brno: Vutium, 2015. 62 s. ISBN: 978-80-214-5105-6.
Detail

TOMÁŠ, P.; FORMÁNEK, M. Selecting the Evaporator of the Heat Pump. In EnviBUILD 2014 PROCEEDINGS. Brno: Faculty od Civil Enginering, Brno University of Technology, 2014. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-5003-5.
Detail

TOMÁŠ, P.; FORMÁNEK, M. VÝBĚR VÝPARNÍKU PRO TEPELNÉ ČERPADLO SYSTÉMU VZDUCH-VODA. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2014 PROMĚNY STAVEBNICTVÍ. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 78-81. ISBN: 978-80-87952-06-1.
Detail

VYHLÍDALOVÁ, K. Objem solárního zásobníku tepla. In 17. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

RUBINOVÁ, O.; FRIČ, L.; BERNARD, J. Mikrobiologické aspekty vzduchotechnických systémů rodinných domů. In Teoretická a experimentálna analýza sústav techniky prostredia v súvislosti s ich mikrobiologickým znečištěním pri efektívnom využití obnovitelných zdrojov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014. s. 7-15. ISBN: 978-80-225-3982-1.
Detail

HORÁK, P.; VENDLOVÁ, L. Vliv zapojení potrubí do zásobníku tepla pro solární soustavy. Topenářství, 2015, roč. 49, č. 290, s. 44-46. ISSN: 1211-0906.
Detail

RUBINA, A.; WIERZBICKÁ, H.; HAVLÍČEK, Z.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Sběrná nádoba pro pneumatickou potrubní dopravu tuhého domovního odpadu. 24307, užitný vzor. (2012)
Detail

HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; PLÁŠEK, J.: Software NTC; Software NTC - Návrh tepelných čerpadel. http://www.fce.vutbr.cz/TZB/horak.p/ntc.rar. URL: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/horak.p/ntc.rar. (software)
Detail

RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.: 20. konference Klimatizace a větrání 2012. Praha (23.05.2012)
Detail

Hirs a kolektiv: Technická zařízení a kvalita vnitřního prostředí v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. Brno (23.04.2014)
Detail

HIRŠ, J., ŠIKULA, O.: Simulace budov a techniky prostředí 2012 - 7.národní konference s mezinárodní účastí. Brno (08.11.2012)
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.: IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering. Košice (22.05.2012)
Detail