Detail projektu

Multifunkční kompozity mimořádných vlastností na bázi anorganických nanosložek (KOMPOZITY)

Období řešení: 01.04.2006 — 31.12.2010

O projektu

Multifunkční kompozity mimořádných vlastností na bázi anorganických nanosložek (KOMPOZITY)

Popis anglicky
multifuncional composites of extraordinary properties based on anorganic nanoparticles (KOMPOZITY)

Klíčová slova
multifunkční kompozit, nanočástice, anorganický

Klíčová slova anglicky
multifuncional composites, extraordinary, property, anorganic, nanoparticle

Označení

FT-TA3/027

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav mikroelektroniky
- příjemce (02.12.2006 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TANDEM

- plně financující (2006-12-02 - 2010-12-31)

Výsledky

ŘOUTIL, L.; ELIÁŠ, J.; KERŠNER, Z. Experimentální analýza vláknocementových kompozitů s elektrovodivou příměsí. In Speciální betony - vlůastnosti, technologie, aplikace. Karlova studánka, Česká republika: SEKURKON Praha, 2007. s. 136-140. ISBN: 978-80-86604-32-9.
Detail

MACHÁŇ, L.; ŠTEFFAN, P. The System for Detecting Lead in Solders. In 4th International Conference on Systems (ICONS 2009). 1. NEW YORK: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2009. p. 170-172. ISBN: 978-1-4244-3469-5.
Detail

ŘOUTIL, L. Spolehlivostní analýza fasádních panelů ze sklovláknového kompozitu: Vliv degradace materiálu. In Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií, VIII. konferencia so zahraničnou účasťou. Štrbské pleso: 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-8073-677-4.
Detail

ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V. Vliv degradace na spolehlivost fasádních panelů ze sklovláknového kompozitu. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí PPK 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 299 ( s.)ISBN: 80-214-3251-9.
Detail

ŠTEFFAN, P.; STEHLÍK, J.; VRBA, R. Electromagnetic interference shielding by carbon fibred. In Personal Wireless Communications. Boston:Springer. Springer, 2007. p. 649-652. ISBN: 978-0-387-74158-1.
Detail

ŠTEFFAN, P.; STEHLÍK, J.; VRBA, R. Composite Materials for Electromagnetic Interference Shielding. In Electronic Devices and Systems EDS´07. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2007. p. 243-245. ISBN: 978-80-214-3470-7.
Detail

ELIÁŠ, J.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z. Experimentální a numerická analýza vzorků vláknocementových kompozitů s elektrovodivou příměsí. In Experiment 2007. Brno, česká republika: 2007. s. 71-76. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

ŘOUTIL, L.; ELIÁŠ, J.; KERŠNER, Z. Fracture-mechanical parameters value of special cement based fibre-composites. In 5th International Conference Fibre Concrete 2009. Praha, Česká republika: 2009. p. 227-230. ISBN: 978-80-01-04381-3.
Detail

ŘOUTIL, L.; ELIÁŠ, J.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z. Fracture-Mechanical Parameter Values of Special Fibre-Reinforced Cement-Based Composites. Proceedings of the International Conference LC 2008. Brno: Brno University of Technology, 2008. p. 244-249. ISBN: 978-80-214-3773-9.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J. Measurement of Electromagnetic Shielding Efficiency of Composite Materials. In Proceedings Measurement 2009. 1. Bratislava: Institute of Measurement Science, 2009. p. 356-359. ISBN: 978-80-969672-1-6.
Detail

ŠTEFFAN, P.; DŘÍNOVSKÝ, J.; BARATH, P. Measurement of Electromagnetic Shielding Efficiency of Composite Materials with carbon fibers. In Electronics. Electronics. Sofia, Bulgaria: University of Sofia, 2009. p. 68-70. ISSN: 1313-1842.
Detail

ŠTEFFAN, P.; DŘÍNOVSKÝ, J.; VRBA, R. A New Measuring Method Suitable for Measuring Shielding Efficiency of Composite Materials with Carbon Fibers. In The Fifth International Conference on Systems ICONS 2010. 1. IARIA, 2010. p. 73-77. ISBN: 978-0-7695-3980-5.
Detail

ŠTEFFAN, P. ŘÍDICÍ JEDNOTKA ITHERMST. In MIKROSYN. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. Brno: Novpress, Brno 2010, 2010. s. 175-179. ISBN: 978-80-214-4229-0.
Detail

ŠTEFFAN, P.; BARATH, P.; STEHLÍK, J.; VRBA, R. The Multifunction Conducting Materials Base on Cement Concrete with Carbon Fibers. Electronics, 2008, vol. 2008, no. b4, p. 82-86. ISSN: 1313-1842.
Detail

ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D. Probabilistic analysis of response of special cement based fibre-composite façade panel. Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering (print), 2010, vol. 5, no. 2, p. 87-94. ISSN: 1336-9024.
Detail

VRBA, R., STEHLÍK, J., ŠTEFFAN, P. Multifunkční kompozity mimořádných vlastností na bázi anorganických nanosložek. 1. Brno: MPO ČR, 2006. s. 0 ( s.)
Detail

ŠTEFFAN, P.; VRBA, R.; STEHLÍK, J. Multifunkční kompozity mimořádných vlastností na bázi anorganických nanosložek. Prvni. Brno: 2007.
Detail

Šteffan, P., Stehlík, J., Vrba, R. Multifunkční kompozity mimořádných vlastností na bázi anorganických nanosložek Elektronická prezentace v programu Power-Point, 3 tématické, 52 snímků animované prezentace. FEKT, UMEL. FEKT, UMEL Brno: 2006. s. 1 ( s.)
Detail

ŠTEFFAN, P.; BARATH, P.; VRBA, R. Multifunkční kompozity mimořádných vlastností na bázi anorganických nanosložek. Multifunkční kompozity mimořádných vlastností na bázi anorganických nanosložek. první. Brno: 2008. s. 1-57.
Detail

NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; ELIÁŠ, J.; LEHKÝ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M. Metodika zkoušení lomově-mechanických vlastností kompozitů dílců s účinným obsahem uhlíkových částic a vláken. Brno, Česká republika: 2010. s. 1-15.
Detail

ŘOUTIL, L.; ELIÁŠ, J.; KERŠNER, Z.; CIKRLE, P. Porovnání metod pro stanovení modulu pružnosti pokročilého cementového kompozitu. In Experiment 2007. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 421-426. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z. Applying of fracture parameters during developing of special fibre-reinforced composites. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. Univerzita Pardubice JR AH, 2013, vol. 18, no. 1, p. 105-111. ISSN: 1211-6610.
Detail

JUNEK, J.; ČECHMÁNEK, R.; ŠTEFFAN, P.; BARATH, P. Vliv uhlíkových příměsí na elektrické vlastnosti anorganických kompozitů. In XIIIth International Conference of Research Institute of Building Materials Ecology and new building materials and products. Brno: 2009. s. 221-224. ISBN: 978-80-254-4447-4.
Detail

ŠTEFFAN, P.; ŠIROKÝ, D. Control Unit for Concrete Panel with Carbon Fibres. Electronics, 2011, vol. 5, no. 9, p. 107-109. ISSN: 1313-1842.
Detail

JUNEK, J.; ČECHMÁNEK, R.; ŠTEFFAN, P.; BARATH, P. Vliv uhlíkových příměsí na elektrické vlastnosti anorganických kompozitů. In 14. Mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky XIVth International Conference of Research Institute of Building Materials Ecology and new building materials and products. Brno: 2010. s. 299-302. ISBN: 978-80-87397-02-2.
Detail

BARATH, P.; ŠTEFFAN, P.; VRBA, R.; STEHLÍK, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Směs na bázi cementu ke zhotovení dílců pro měření odezvy při mechanickém namáhání, dílec z materiálu na bázi cementu a způsob měření odezvy při mechanickém namáhání. 303207, patent. (2012)
Detail

VRBA, R.; ŠTEFFAN, P.; BARATH, P.; STEHLÍK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Směs na bázi cementu ke zhotovení dílců pro měření odezvy při mechanickém namáhání a dílec z materiálu na bázi cementu. 22106, užitný vzor. Brno (2011)
Detail

ŠTEFFAN, P.; BARATH, P.; VRBA, R.: EMCsměs; Směs modifikovaných uhlíkových částic vhodná pro stínění elektromagnetického vlnění. Technická 10. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
Detail