Detail oboru

Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

FASTZkratka: FMIAk. rok: 2023/2024

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Doktorské studium oboru "Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství" je zaměřeno na komplexní vědeckou přípravu, metodiku samostatné vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie stavebních látek s tím, že jako základní disciplíny jsou prezentovány fyzika látek, fyzikální chemie silikátů, teorie kompozitních materiálů, mikrostruktura stavebních látek, užití stavebních látek, trvanlivost a sanace materiálů a konstrukcí, dále měřící a diagnostické metody, modelování fyzikálních procesů a úloh stavební fyziky. Ze stavebně technických aplikací zejména sanace betonu a stavebních konstrukcí, sanace vlhkosti a tepelně technické problémy, regenerace ocelových a dřevěných konstrukcí. Vědecká příprava v tomto oboru je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného odborného zaměření. Absolvent doktorského studia je připravován pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti, umožňujících tvůrčí řešení problematiky vývoje nových progresivních stavebních hmot a materiálů a jejich optimálního uplatnění v konstrukcích staveb. Základní vlastností tohoto doktorského vzdělávání je jeho úzké propojení jak s činností vědeckou, výzkumnou a vývojovou na školícím pracovišti , tak i s vlastní technickou praxí. Průběžná aktivní vědecká činnost je rovněž předpokladem možného uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

  1. Vývoj progresivního dřevěného prvku s vyšší biologickou odolností pro difúzně otevřené konstrukce

    Hlavní náplní disertační práce je experimentální vývoj modifikovaného dřevěného prvku, který vhodnou modifikací bude vykazovat vyšší užitné parametry než rostlé dřevo (stabilizace objemových změn, pevnostní parametry). Pro hodnocení těchto parametrů budou provedeny experimentální zkoušky pro stanovení biologické odolnosti nejenom vyvíjeného prvku, ale i tradičních deskových materiálů na bázi dřeva. Bude sledován i vliv zvolené modifikace na technologické parametry, jako je smáčení povrchu a proces lepení. Rovněž bude u modifikovaných materiálů posouzena objemová stabilita provedenou modifikací při dlouhodobé expozici vnějším vlivům.

    Školitel: Vaněrek Jan, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ01Doktorský seminář I (FMI)cs4PovinnýS - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DJ66Mikrostruktura stavebních látekcs8Povinně volitelnýzkP - 394212ano
DJ67Teoretické základy pálených stavivcs8Povinně volitelnýzkP - 394212ano
DV71Teorie cencs8Povinně volitelnýzkP - 394212ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394213ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394213ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 394213ano
DB64Fyzika látekcs8Povinně volitelnýzkP - 394215ano
DC62Fyzikální chemie silikátůcs8Povinně volitelnýzkP - 394215ano
DB63Synergie stavebních materiálůcs8Povinně volitelnýzkP - 394215ano
DJ64Teoretické základy kompozitních materiálůcs8Povinně volitelnýzkP - 394215ano
DJ62Teoretické základy technologie silikátůcs8Povinně volitelnýzkP - 394215ano
DJ65Teorie optimálního užití stavebních látekcs8Povinně volitelnýzkP - 394215ano
DJ63Teorie trvanlivosti a sanace betonůcs8Povinně volitelnýzkP - 394215ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ02Doktorský seminář II (FMI)cs8PovinnýS - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394214ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394214ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394214ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394214ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394214ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394214ano
DJ68Environmentální systémy výroby a užití stavivcs8Povinně volitelnýzkP - 394216ano
DI63Nedestruktivní diagnostické metody zkoušení hmot a konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394216ano
DJ69Reologie betonucs8Povinně volitelnýzkP - 394216ano
DB65Využití akustických metod pro NDT stavebních prvků a konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394216ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DJ03Doktorský seminář III (FMI)cs8PovinnýS - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ04Doktorský seminář IV (FMI)cs8PovinnýS - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ05Doktorský seminář V (FMI)cs14PovinnýS - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ06Doktorský seminář VI (FMI)cs14PovinnýS - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ07Doktorský seminář VII (FMI)cs20PovinnýS - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
4212 min. 1 DJ66, DJ67, DV71
4213 min. 1 DA58, DA61, DA62
4214 min. 1 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4215 min. 1 DB64, DC62, DB63, DJ64, DJ62, DJ65, DJ63
4216 min. 1 DJ68, DI63, DJ69, DB65