Detail předmětu

Environmentální systémy výroby a užití staviv

FAST-DJ68Ak. rok: 2023/2024

Ekosystémy, obnovitelné zdroje energie. Environmentální politika a legislativa ČR a EU, harmonizace. Vliv stavebního průmyslu na ovzduší, vodní zdroje, půdu a těžbu neobnovitelných zdrojů surovin. Posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Energetická a materiálová náročnost technologií stavebních hmot. Energetická úspornost pozemních staveb. Průmyslové odpady, jejich využití ve výrobě stavebních hmot. Stavební odpady, technologie jejich recyklace. Životní cyklus stavebních výrobků, legislativní a ekonomické bariéry jejich recyklace. Požadavky na technické a environmentální vlastnosti stavebních výrobků, ekotoxikologie, odpovědnost výrobců, ochrana spotřebitelů. Integrované systémy environmentálního managementu a systémů řízení jakosti a bezpečnosti ve stavebnictví.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Vstupní znalosti

Všeobecný přehled a znalosti z oblasti ekologie ve stavebnictví oboru SMI, rámcová znalost systémové normy environmentálního managementu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Vyjasnění souvislostí spojených s celým životním cyklem stavebních výrobků, s důrazem na trvalou potřebu snižování ekologické zátěže ve stavebnictví. Vědomí návazností projekce a správného návrhu stavebních materiálů v konstrukcích s ohledem na ekologické požadavky při jejich interakci s okolím. Získání přehledu v oblasti environmentálních a ekonomických aspektů ve využívání sekundárních surovin. Systémový přístup k řešení otázek jakosti a environmentu výroby a použití stavebních materiálů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-E-SI (N) doktorský

    obor FMI , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program D-P-C-SI (N) doktorský

    obor FMI , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program D-K-C-SI (N) doktorský

    obor FMI , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Ekosystémy, obnovitelné zdroje energie. 2.Environmentální politika a legislativa ČR a EU, harmonizace norem. 3.Vliv stavebního průmyslu na ovzduší, vodní zdroje, půdu a těžbu neobnovitelných zdrojů surovin. 4.Posuzování vlivu staveb na životní prostředí. 5.Energetická a materiálová náročnost technologií stavebních hmot. 6.Energetická úspornost pozemních staveb. 7.Průmyslové odpady, jejich využití ve výrobě stavebních hmot. 8.Stavební odpady, technologie jejich recyklace. 9.Životní cyklus stavebních výrobků, legislativní a ekonomické bariéry jejich recyklace. 10.Požadavky na technické vlastnosti stavebních výrobků. 11.Požadavky na a environmentální vlastnosti stavebních výrobků, ekotoxikologie. 12.Odpovědnost výrobců a ochrana spotřebitelů. 13.Integrované systémy environmentálního managementu a systémů řízení jakosti a bezpečnosti ve stavebnictví