Detail předmětu

Nedestruktivní diagnostické metody zkoušení hmot a konstrukcí

FAST-DI63Ak. rok: 2023/2024

Nové metody zkoušení stavebních hmot a konstrukcí, nedestruktivní metody (NDT)a jejich rozdělení, stanovení tvrdostí a následně pevnosti stavebních materiálů aplikovaných v konstrukci, radiometrické měření objemové hmotnosti a vlhkosti, radiografické zjišťování uložení výztuže v železobetonových konstrukcích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Vstupní znalosti

Absolvování FAST, znalosti z předmětů o zkušebnictví, diagnostických přístrojích a metodách, stavebním průzkumu a řízení jakosti.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Seznámení studentů s nejnovějšími metodami destruktivní a nedestruktivní defektoskopie ve stavebnictví, zpracování seminární práce se zadáním výběru vhodných metod zkoušení ve vztahu k tématu disertační práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-E-SI (N) doktorský

    obor FMI , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program D-P-C-SI (N) doktorský

    obor FMI , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program D-K-C-SI (N) doktorský

    obor FMI , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-4. týden - zadání a zpracování rešerše v oboru zkušebnictví, především NDT 5.-8. týden - zadání seminární práce, konzultace ve vztahu k seminární práci 9.-13.týden - závěrečné konzultace, odevzdání práce, ústní zkouška k zadanému tématu