Detail předmětu

Využití akustických metod pro NDT stavebních prvků a konstrukcí

FAST-DB65Ak. rok: 2023/2024

Akustická emise,spektrální inspekce, podélné a příčné vlnění, přístrojové vybavení, experimentální uspořádání, parametry pro posouzení poruch.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (FYZ)

Vstupní znalosti

Kmity a vlnění.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je získání teoretických a praktických znalostí v oblasti využití akustických metod pro nedestruktivní testování struktur a konstrukcí ve stavebnictví.
Teoretické a praktické znalosti v oblasti využití akustických metod pro nedestruktivní testování struktur a konstrukcí ve stavebnictví.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-E-SI (N) doktorský

    obor FMI , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program D-P-C-SI (N) doktorský

    obor FMI , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program D-K-C-SI (N) doktorský

    obor FMI , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Akustická emise, historický vývoj. 2.Vlněmí podélné, příčné. Povrchové a Raigleyho vlny. 3.Snímače akustické emise. 4.Přístrojové vybavení pro měření akustického signálu. 5.Parametry pro posouzení poruch. 6.Lokalizace poruch. 7.Akustická emise v kompozitech. 8.Akustická emise v betonu. 9.Monitorování stavu koroze výztuže v železobetonu. 10.Měření metodou Ipact echo. 11.Měření metodou Impact echo. 12.Měření metodou akustické emise. 13.Měření metodou akustické emise.