Detail předmětu

Teorie cen

FAST-DV71Ak. rok: 2023/2024

Obecné teorie ceny jako součást ekonomické teorie. Teorie užitku. Teorie poptávky. Teorie hodnoty. Hodnota a cena. Produkční funkce a náklady. Nákladové křivky. Analýza nákladů. Teorie ceny v různých konkurenčních prostředích. Cenová politika firmy. Cenová politika státu. Ochrana trhu. Regulace cen. Cena a celková rovnováha ekonomického systému. Inflace. Analýza nákladů inflace. Cenové indexy. Chování cen v čase. Cenová parita. Cena měny. Měnové kurzy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Makro a mikroekonomická problematika oceňování majetku obecně, chování firem na trhu, spotřebitelské možnosti volby, modelové chování trhu a cenové zásady pro subjekty s cílem uspět a rozvíjet se.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Zdůraznit pozici cen ve veškerém ekonomickém dění v návaznosti na makro a mikroekonomickou problematiku. Cena jako nositel rozhodovací činnosti
Znalosti základů ekonomické teorie ceny. Schopnost orientace v cenové politice.

Základní literatura

Friedman David D.: Price Theory. Ohio 1986
Hanna, N., Dodge, H.R.: Pricing, Management. Management Press, Praha 1997
Kasan J., Fibírová J.: Ceny a cenová politika. Aleko 1991
McCloscey Donald N.: Aplikovaná teorie ceny. SPN Praha 1992

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-E-SI (N) doktorský

    obor FMI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program D-P-C-SI (N) doktorský

    obor FMI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program D-K-C-SI (N) doktorský

    obor FMI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pozice ceny a cenových hladin v makroekonomice 2. Cena a její funkce v mikroekonomické problematice 3. Teorie hodnoty a cena 4. Teorie užitku a použití ceny 5. Náklady a tvorba ceny 6. Nákladové křivky, analýza nákladů 7. Náklady a cena podle odvětvových ekonomik 8. Cenová politika státu 9. Cenová politika firmy 10. Ochrana trhu, dotčená legislativa 11. Regulace cen a její použitelnost 12. Chování cen v čase, měnové kurzy. 13. Cenová parita a její využití v rámci EU