Detail předmětu

Fyzikální chemie silikátů

FAST-DC62Ak. rok: 2023/2024

Záladní pojmy termodynamiky
Jedna látka v několika fázích
Chemické rovnováhy v homogeních systémech
Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech
Heterogenní rovnováhy v kondenzovaných systémech
Fázová rozhraní a slínování
Disperze pevných látek v kapalinách
Difúze a transportní jevy

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Vstupní znalosti

Absolvování magisterského studia oboru Materiálové inženýrství na Technické universitě nebo oborů fyzikálně-chemicko-přírodovědných na Universitních Přírodovědných fakultách

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Technologie silikátů je technologií chemickou, užívá termodynamiku, chemickou kinetiku a vysokoteplotní syntézy a reakce v pevném stavu, jež řídí transport látek, případně tepla k fázovému rozhraní.
Získané znalosti mají ukázat význam teoretických nástrojů při tvůrčí práci a řešení problémů v oblastech termomechanických a termochemic- kých jevů.
Student zvládne cíl předmětu, tj. získá znalosti o využití teoretických nástrojů při tvůrčí práci a řešení problémů v oblastech termomechanických a termochemických jevů.

Základní literatura

Novák, J. a kol.: Fyzikální chemie - bakalářský kurz. VŠCHT Praha 2006
Šatava V.: Fyzikální chemie silikátů I. VŠCHT Praha 1991

Doporučená literatura

Atkins, P., W.: Fyzikálna chémia (časť 1, 2a, 2b, 3). Slovenská technická univerzita v Bratislave 1999

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-E-SI (N) doktorský

    obor FMI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program D-P-C-SI (N) doktorský

    obor FMI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program D-K-C-SI (N) doktorský

    obor FMI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Záladní pojmy termodynamiky 2. Termodynamická data 3. Jedna látka v několika fázích 4. Chemické rovnováhy v homogeních systémech 5. Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech 6. Dvousložkové systémy 7. Třísložkové systémy 8. Čtyřsložkové systémy 9. Fázová rozhraní a slínování 10. Rozhraní tří fází 11. Disperze pevných látek v kapalinách 12. Difúze 13. Úloha transportních jevů v kinetice ustálených heterogenních nekatalytických procesů