Detail předmětu

Synergie stavebních materiálů

FAST-DB63Ak. rok: 2023/2024

Předmět nabízí pokročilejší partie ze stavební termodynamiky, akustiky a struktury stavebních materiálů. Prezentace jsou založeny na posledních výsledcích výzkumu a vhodně ilustrovány ukázkami z časopiseckých publikací.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (FYZ)

Vstupní znalosti

Základní znalosti z termodynamiky, akustiky a materiálového inženýrství.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Osvojit si pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky, akustiky a struktury stavebních materiálů. Důraz je kladen na současné výsled-ky výzkumu v uvedencý oblastech.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.
Pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky, akustiky a struktury stavebních materiálů. Důraz je kladen na současné výsled-ky výzkumu v uvedencý oblastech.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-E-SI (N) doktorský

    obor FMI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program D-P-C-SI (N) doktorský

    obor FMI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program D-K-C-SI (N) doktorský

    obor FMI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

I.Pokročilé kapitoly z termodynamiky stavebních materiálů 1.Tepelné vlastnosti stavebních materiálů 2.Kombinované termodynamické děje ve stavebních materiálech 3.Povrchová a vmezeřená kondenzace ve stavebních konstrukcích 4.Zobecněný Glaserův kondenzační model 5.Kondenzační problémy speciálních stavebních konstrukcí II. Pokročilé statě ze stavební akustiky 6.Akustické vlastnosti stavebních materiálů 7.Moderní metody měření doby dozvuku (MLS) 8.Návrhy akustických bariér metodou Fresnela 9.Akustická specifika divadel a koncertních sálů III Současný stav výzkumu nano-struktury cementových materiálů 10.Vnitřní morfologie stavebních látek 11.Fyzikální vlastnosti cementového C-S-H gelu 12.Moderní metody výzkumu nano-struktury C-S-H gelu 13.Struktura C-S-H gelu a její souvislost s fyzikálními vlastnostmi