Detail předmětu

Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy

FAST-DY02Ak. rok: 2023/2024

Předmět se skládá ze šesti konzultací. Student čte odbornou literaturu v angličtině, která se váže k jeho výzkumu. Může se jednat o odbornou publikaci nebo její část nebo soubor odborných článků. Rozsah četby je 120 – 150 stran. Četbu si student volí sám tak, aby byla co nejužitečnější pro jeho výzkum. Vyučující četbu schvaluje. Z četby student odevzdá 10-20 klíčových pojmů s překladem a jeho zdrojem. Po přečtení publikace napíše student shrnutí v rozsahu 1 stany A4.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Studenti musí mít obecné znalosti obecné angličtiny vyšší než je úroveň B1 podle CEFR a musí mít zápočet z DY02 Konzultační výuky cizího jazyka.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Osvojení si slovní zásoby daného oboru a základních zákonitostí odborného překladu.
Znalost určitého rozsahu odborné terminologie příslušného oboru a gramatických prvků typických pro odborný jazykový styl.

Základní literatura

odborná cizojazyčná publikace vybraná doktorandem a odsouhlasená školitelem pro cizí jazyk.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor PST , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor MGS , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor MGS , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor MGS , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor PST , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor PST , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vyučující schválí četbu a doporučí vhodné slovníky obsahující stavařskou terminologii. 2. Konzultace jazykových problémů. 3. Konzultace jazykových problémů. 4. Konzultace jazykových problémů. 5. Konzultace jazykových problémů. 6. Konzultace slovníčku klíčových pojmů a písemného shrnutí četby.