Detail oboru

Procesní inženýrství

FSIZkratka: M-PRIAk. rok: 2017/2018

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2004Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Obor Procesní inženýrství je výchozím studiem inženýra, který se bude zabývat vývojem procesů, jejich vedením, navrhováním a projekcí.
Uplatnění absolventa je zejména v oblastech


  • potravinářskeho průmyslu
  • energetického průmyslu
  • průmyslu zpracování ropy a zemního plynu
  • chemického a farmaceutického průmyslu
  • projekce a provozu procesů zaměřených na ochranu životního prostředí

Absolventi mohou na základě akreditace oboru získat titul EUR ING - euroinženýr. Přiznáním tohoto titulu osvědčuje Evropská federace národních inženýrských asociací FEANI, že jeho nositel absolvoval takový obor na vysoké technické škole, který poskytuje vzdělání na srovnatelné evropské úrovni.

Klíčové výsledky učení

"Procesní inženýrství je obor, který má značnou šíři záběru a je nezbytný pro řadu průmyslových odvětví, komunální sféru a koncepční energetiku. Zabývá se vývojem procesů, jejich optimálním vedením, efektivním navrhováním a projekcí. Obor \Procesní inženýrství\"" začínají posluchači studovat v prvním ročníku druhého stupně magisterského studia. V tomto ročníku získají teoretický základ potřebný pro zvládnutí základních disciplín procesního inženýrství. V závěrečném ročníku se teoretické znalosti využívají v odborných předmětech s poměrně širokým záběrem a zaměřením na realizaci investičních záměrů, řízení projektů, projektování a řízení procesů. Součástí studia jsou i metody redukce či optimalizace spotřeby energie s minimalizací tvorby emisí, posuzování nebezpečí spojeného s provozováním složitých procesních zařízení, a procesy pro zpracování odpadů."""

Profesní profil absolventů s příklady

Lze bez nadsázky konstatovat, že absolventi oboru \Procesní inženýrství\ mají zcela mimořádné a perspektivní uplatnění, což vyplývá z rozsáhlých možností aplikovatelnosti nabytých znalostí na základě studia oboru, který má velkou šíři záběru. Tento přístup, zajišťující poměrně velkou flexibilitu graduovaných inženýrů, je velmi užitečný, ba přímo nutný, vzhledem k tomu, že umožňuje pružně reagovat na veškeré (i těžko předvídatelné) změny v průmyslových výrobách, obchodu apod.

ABSOLVENTI SE MOHOU UPLATNIT V TĚCHTO PRŮMYSLOVÝCH OBLASTECH

  • energetika
  • potravinářský a farmaceutický průmysl
  • průmysl zpracování ropy a zemního plynu
  • ekologické jednotky a provozy, ochrana životního prostředí (čistírny odpadních vod, termické a netermické zneškodňování odpadů, jednotky pro čištění exhalací z průmyslových a energetických zdrojů apod.)
Mimořádně dobré uplatnění absolventů je dáno širokou škálou možností aplikace principů procesního inženýrství v různých oblastech. Z hlediska charakteru činnosti se jedná o sféru návrhu, projekce a realizace, rekonstrukce a modernizace, o tvorbu podpůrných softwarových produktů, řízení projektů a výrob, optimalizaci, o konzultační, poradenskou a obchodní činnost, zastoupení zahraničních firem a práce v nich. O absolventy má enormní zájem řada českých, zahraničních i nadnárodních společností.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KEMExperimentální metodycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 26ano
KHLHydraulické pochodycs5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
KS1Inženýrská termodynamikacs5Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 26ano
KKPKonstrukce procesních zařízení I.cs5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
KTP-ATepelné pochodyen (cs)6Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 26ano
K3DZáklady modelování 3Dcs (en)4PovinnýklCPP - 39ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KDPDifuzní pochodycs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
KEE-AEnergie a emiseen (cs)6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
KKRKonstrukce procesních zařízení II.cs6Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 26ano
KMPMechanické pochodycs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
KS2Technologické linky zpracovatelského průmyslucs5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
KCDCAD simulace procesůcs3Povinně volitelnýCPP - 391ano
K10Modelování s využitím CFD Ics3Povinně volitelnýCPP - 391ne
KFEÚvod do MKPcs3Povinně volitelnýCPP - 391ne
0PPKPrůmyslový projekt (M-PRI)cs3Volitelný (nepovinný)klPX - 120ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KNPNavrhování procesních a energetických systémůcs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
KELProcesy, energetika a legislativacs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
KPJProjektování a řízení procesůcs5Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 26ano
KRZRealizace investičních záměrůcs4PovinnýC1 - 26ano
KRRRočníkový projektcs (en)3PovinnýklCPP - 104ano
KRIŘízení projektůcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
KTRTroubleshootingcs4PovinnýCPP - 26ano
KT0CAD navrhování tepelných zařízení pro procesy a energetikucs3Povinně volitelnýCPP - 391ano
K20Modelování s využitím CFD IIcs3Povinně volitelnýCPP - 391ano
KAMPraktické aplikace MKPcs3Povinně volitelnýCPP - 391ano
LC0Chladicí zařízení a tepelná čerpadlacs0Volitelný (nepovinný)C1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KD5Diplomový projekt (M-PRI)cs (en)8PovinnýVD - 156ano
KD6Seminář k diplomové práci (M-PRI)cs (en)4PovinnýC1 - 26ano
KSZStavba procesních zařízenícs6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
KS3Systémové přístupy pro procesy a energetikucs6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
KODZpracování a recyklace odpadůcs5PovinnýklP - 13 / C1 - 13ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0PovinnýzkZ - 1ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 KCD, K10, KFE
1 1 KT0, K20, KAM