Detail předmětu

Ročníkový projekt

FSI-KRRAk. rok: 2017/2018

Ročníkový projekt umožňuje získat studentům základní praktické znalosti procesních výpočtů. Jsou schopni navrhnout jednotlivé jednotkové operace a začlenit je do vybraných technologií. Získané vědomosti umožňují orientaci v technických normách a předpisech, platných pro bezpečný provoz procesů.

Výsledky učení předmětu

Student získá pomocí individuálního zadání zpravidla znalost používání simulačních a jiných výpočtových programů.

Prerekvizity

Základní znalosti procesů a používání výpočtových programů.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuálně zadaná literatura dle zaměření projektu.
Individuálně zadaná literatura dle zaměření projektu

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na hodinách ročníkového projektu, splnění jak rozsahu tak obsahu individuálního zadání. Odevzdání technické zprávy včetně dokumentace.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kurzu je aplikovat získané teoretické znalosti na konkrétním technickém zadání z oblasti procesního inženýrství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je povinná, kontrolu provádí vyučující. Forma nahrazení výuky se řeší individuálně s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-PRI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

104 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální; určuje vedoucí ročníkového projektu.