Detail předmětu

Francouzština pro mírně pokročilé

FEKT-XPC-FR4Ak. rok: 2024/2025

V předmětu bude kladen důraz na osvojení komunikačních dovedností (výslovnost, ústní interakce, poslech, čtení a psaní), francouzské gramatiky a rozvoj slovní zásoby na základě vybraných materiálů z lekcí 9 - 23 učebnice Inspire 2. Výuka jazyka bude vhodně propojena s francouzskými reáliemi.

Předmětem studia v tomto kurzu budou následující témata:

Gramatika: imperfektum (l´imparfait) v kontrastu s minulým časem složeným; použití zájmena „en“; zájmena pro použití ve funkci předmětu nepřímého (COI - complément d´objet indirect); předložky u geografických názvů, srovnávání (příd. jm., slovesa, množství); podmiňovací způsob; vyjádření povinnosti; vyjádření rady pomocí „si“; vyjádření příčiny a důsledku; přivlastňovací zájmena samostatná;

Slovní zásoba: život ve městě; domácí práce; projekty/start-upy; sport; materiály; nakupování a spotřeba; klima a přírodní katastrofy

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Pro studium předmětu Francouzština pro mírně pokročilé 2 je doporučeno absolvování předmětu Francouzština pro mírně pokročilé 1 nebo znalosti na obdobné úrovni.

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. Písemný test pokrývá slovní zásobu a gramatiku probranou v průběhu semestru. Pro úspěšné složení testu je potřeba získat min. 50 % bodů.

Aktivní 75% účast na cvičeních (studenti mohou zameškat nejvýše 3 semináře).

 

Učební cíle

Předmět navazuje na předmět XPC-FR3. Cílem předmětu je tedy navázat na již získané jazykové kompetence a dále rozšířit znalosti gramatiky a slovní zásoby na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, tak aby absolventi kurzu měli adekvátní lingvistické prostředky k tomu, aby obstáli v běžných komunikačních situacích při cestování, studiu či práci.

Student/ka bude ovládat gramatické struktury a slovní zásobou na úrovni A2 a bude schopen/schopna porozumět nejběžnějším frázím francouzských mluvčích a vhodně na ně reagovat. Absolvent/ka bude rovněž schopen/schopna číst krátké jednoduché texty a vyhledat v nich konkrétní informace (jídelních lístky, prospekty, inzeráty, krátké články apod.).

 

Základní literatura

Le Bougnec, Jean-Thierry a Marie-José Lopes. Inspire 2: Méthode de français A2. Hachette, 2020. ISBN 978-2-01-513579-3. (FR)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. La présentation du cours, la révision – le passé composé vs. l´imparfait

2. La ville, les commerces et les commerçants – Inspire 2/leçon 9

3. Comparer des lieux de vie – Inspire 2/leçon 10

4. Décrire une expérience de volontariat; les pronoms y et en - – Inspire 2/leçon 11

5. Demander de l´aide; le conditionnel présent - Inspire 2/leçon 13

6. Conseiller; les expressions de l´obligation – Inspire 2/leçon 14

7. Les hypothèses sur le futur – Inspire 2/leçon 15

8. Changer de vie – Inspire 2/leçon 19

9. L´engagement et l´environnement – Inspire 2/leçon 21

10. Caractériser les produits – Inspire 2/leçon 22

11. La consommation responsable – Inspire 2/leçon 23

12. La révision/ Préparation au DELF A2

13. Contrôle des connaissances