Detail předmětu

Francouzština pro mírně pokročilé

FEKT-XPC-FR3Ak. rok: 2024/2025

V předmětu bude kladen důraz na osvojení komunikačních dovedností (výslovnost, ústní interakce, poslech, čtení a psaní), francouzské gramatiky a rozvoj slovní zásoby na základě materiálů z učebnic Inspire 1 a Inspire 2 (lekce 1-7). Výuka jazyka bude vhodně propojena s francouzskými reáliemi. 

Předmětem studia v tomto kurzu budou následující témata:

Gramatika: minulý čas složený – le passé composé (opakování a rozšíření); le passé récent; použití zájmena „y“; stupňování přídavných jmen; tvorba otázek; vyjádření rady a nutnosti; le présent continu (être en train de …); frekvenční příslovce; vztažná zájmena; budoucí čas – le futur simple; osobní zájmena v předmětném užití (COD - complément d´objet direct); l´imparfait

Slovní zásoba: studium/práce, bydlení/ubytování, lidské tělo a zdravotní problémy, charakter, rodina a mezilidské vztahy

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Pro studium předmětu Francouzština pro mírně pokročilé 1 je vyžadovaná vstupní znalost jazyka na úrovni A1 a je doporučeno absolvování předmětu Francouzština pro začátečníky 2.

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. Písemný test pokrývá slovní zásobu a gramatiku probranou v průběhu semestru. Pro úspěšné složení testu je potřeba získat min. 50 % bodů.

Aktivní 75% účast na cvičeních (studenti mohou zameškat nejvýše 3 semináře).

 

Učební cíle

Předmět navazuje na předmět XPC-FR2. Cílem předmětu je tedy navázat na již získané jazykové kompetence odpovídající zhruba úrovní A1 a rozšířit znalosti gramatiky a slovní zásoby na úroveň A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, tak aby absolventi kurzu měli adekvátní lingvistické prostředky k tomu, aby obstáli v běžných komunikačních situacích při cestování, studiu či práci.

Student/ka bude ovládat gramatické struktury a slovní zásobou na úrovni A1/A2 a bude schopen/schopna porozumět nejběžnějším frázím francouzských mluvčích a vhodně na ně reagovat. Absolvent/ka bude rovněž schopen/schopna číst krátké jednoduché texty a vyhledat v nich konkrétní informace (jídelních lístky, prospekty, inzeráty, krátké články apod.).

 

Základní literatura

Le Bougnec, Jean-Thierry a Marie-José Lopes. Inspire 1: Méthode de français A1. Hachette, 2020. ISBN 978-2-01-513575-5. (FR)
Le Bougnec, Jean-Thierry a Marie-José Lopes. Inspire 2: Méthode de français A2. Hachette, 2020. ISBN 978-2-01-513579-3. (FR)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. La présentation; le passé composé - révision

2. Conseiller (Les parties du corps, les maladies, la santé) – Inspire 1/leçon 24

3. Expliquer son cursus (Les études universitaires, le passé récent) – Inspire 1/leçon 28

4. Décrire un travail; créer son profil professionel – Inspire 1/leçon 29

5. Se loger (Le logement, les meubles, la comparaison) – Inspire 1/leçon 30

6. Projet en groupe: Écrire une annonce de location

7. Révision: Le passé récent, le futur proche + le présent continu (ętre en train de)

8. Faire connaissance (Les pronoms relatifs – qui/que, les relations, le caractčre) – Inspire 2/leçon 2

9. Faire des prévisions (Le futur simple) - Inspire 2/leçon 3

10. Décrire le passé (L´imparfait) - Inspire 2/leçon 6

11. Le passé composé vs. l´imparfait - Inspire 2/leçon 7

12. Les pronoms COD

13. Contrôle des connaissances