Detail předmětu

Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy

FAST-DY02Ak. rok: 2020/2021

Předmět je šestihodinová konzultační výuka doktorandů jako příprava ke zkoušce z cizího jazyka v rámci DSP.
Výuka je založena na samostudiu terminologie z odborné publikace týkající se studentovy doktorské práce, kterou odsouhlasí vyučující a odborný školitel.
Z načerpané slovní zásoby student sestaví slovníček v rozsahu 10-20 klíčových termínů v češtině a angličtině, a které dále využije při vypracování psaných úloh. K zápočtu student vypracuje shrnutí základního přínosu knihy a napojení knihy na studentovu doktorskou práci.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Znalost určitého rozsahu odborné terminologie příslušného oboru a gramatických prvků typických pro odborný jazykový styl.

Prerekvizity

Úroveň B1 v obecné angličtině.
Vhodná příprava ke studiu angličtiny v doktorském programu je předmět BYA9 Odborná angličtina, BYA11 Jak napsat odborný článek a BYA12 Academic skills (nácvik prezentací a diskuze na odborná témata).

Literatura

odborná cizojazyčná publikace vybraná doktorandem a odsouhlasená školitelem pro cizí jazyk.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Osvojení si slovní zásoby daného oboru a základních zákonitostí odborného překladu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor PST , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor PST , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor MGS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor MGS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor MGS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor MGS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor PST , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor PST , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vyučující schválí četbu a doporučí vhodné slovníky obsahující stavařskou terminologii.
2. Konzultace jazykových problémů.
3. Konzultace jazykových problémů.
4. Konzultace jazykových problémů.
5. Konzultace jazykových problémů.
6. Konzultace slovníčku klíčových pojmů a písemného shrnutí četby.