Detail oboru

Management stavebnictví

FASTZkratka: MGSAk. rok: 2020/2021

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.10.2007Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Doktorské studium v oboru Management stavebnictví je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti stavebních investic, projektového managementu, podnikového managementu, prostorové ekonomiky, hodnotové analýzy, managementu jakosti, marketing managementu a managementu rizika. Vědecká příprava v tomto oboru je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření. Absolvent doktorského studia v oboru Management stavebnictví je připravován pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti v oblasti příslušného zaměření oboru i pro řešení náročných a netradičních problémů spojených s řízením nákladů, času a hodnoty investičních stavebních projektů a komplexně na problematiku řízení stavebního podniku. Průběžná aktivní vědecká činnost je rovněž předpokladem možného uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV01Doktorský seminář I (MGS)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DV81Metody a právní aspekty vědecké práce a výzkumucs2PovinnýzkP - 26ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394078ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394078ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 394078ano
DV73Prostorová ekonomikacs8Povinně volitelnýzkP - 394080ano
DV72Současné ekonomické teorie a hospodářská politikacs8Povinně volitelnýzkP - 394080ano
DV79Finanční managementcs8Povinně volitelnýzkP - 394172ano
DV74Inovační managementcs8Povinně volitelnýzkP - 394172ano
DV76Krizový managementcs8Povinně volitelnýzkP - 394172ano
DV80Teorie managementucs8Povinně volitelnýzkP - 394172ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV02Doktorský seminář II (MGS)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394079ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394079ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394079ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394079ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394079ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394079ano
DV77Management investičních projektůcs8Povinně volitelnýzkP - 394081ano
DV78Projektový managementcs8Povinně volitelnýzkP - 394081ano
ZQ61Soudní inženýrství - obecná metodikacs8Povinně volitelnýzkP - 394081ano
DR77Vybrané statě z teorie inženýrských stavebcs3VolitelnýzkP - 39ano
DH81Vybrané stati z teorie konstrukcí pozemních stavebcs3VolitelnýzkP - 39ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DV03Doktorský seminář III (MGS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV04Doktorský seminář IV (MGS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV05Doktorský seminář V (MGS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV06Doktorský seminář VI (MGS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV07Doktorský seminář VII (MGS)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Předměty
4078
4078 DA58, DA61, DA62
4079
4079 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4080
4080 DV73, DV72
4081
4081 DV77, DV78, ZQ61
4172
4172 DV79, DV74, DV76, DV80