Detail oboru

Building Constructions

FASTZkratka: PSTAk. rok: 2020/2021

Program: Civil Engineering

Délka studia: 4 roky

Poplatek za studium: 1500 EUR/ročně pro studenty z EU, 1500 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH01Doktorský seminář I (PST)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394768ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394768ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 394768ano
DJ61Vybrané stati ze stavebně-materiálového inženýrstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394770ano
DT61Vybrané stati z technických zařízení budovcs8Povinně volitelnýzkP - 394770ano
DW61Vybrané stati z technologie stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 394770ano
DH81Vybrané stati z teorie konstrukcí pozemních stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 394770ano
DB61Vybrané stati ze stavební fyzikycs8Povinně volitelnýzkP - 394822ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH02Doktorský seminář II (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394769ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394769ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394769ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394769ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394769ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394769ano
DW62Informační systémy v technologii stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 394771ano
DH82Provozní a funkční analýza konstrukce budovcs8Povinně volitelnýzkP - 394771ano
DL61Teorie betonových a zděných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394771ano
DT62Teorie energie a prostředí budovcs8Povinně volitelnýzkP - 394771ano
DO61Teorie kovových a dřevěných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394771ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DH03Doktorský seminář III (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH04Doktorský seminář IV (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH05Doktorský seminář V (PST)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH06Doktorský seminář VI (PST)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH07Doktorský seminář VII (PST)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Předměty
4768
4768 DA58, DA61, DA62
4769
4769 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4770
4770 DJ61, DT61, DW61, DH81
4771
4771 DW62, DH82, DL61, DT62, DO61
4822
4822 DB61