Detail oboru

Pozemní stavby

FASTZkratka: PSTAk. rok: 2020/2021

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Studijní obor Pozemní stavby je obsahovou náplní studované problematiky členěn na čtyři zaměření: Pozemní stavitelství, Architektura v pozemním stavitelství, Technologie a řízení stavebních procesů, Technická zařízení budov. Studium je zaměřeno na rozvoj poznání v rámci oboru a na výchovu k samostatné vědecké práci orientované do specifických odborných oblastí konkrétního zaměření. V rámci studia povinných předmětů matematiky a fyziky získá student prohloubení svých vědomostí i schopnost komplexního teoretického přístupu k řešení a zdůvodnění stavebně technických problémů. Studiem vybraných povinně volitelných předmětů je zajištěno zvládnutí teoretických a vědních disciplin zaměření studia a tématu disertační práce. Během celého studia pod vedením školitele řeší student samostatně zadané odborné téma po stránce teoretické i experimentální a svoje výsledky obhajuje v rámci zpracované doktorské disertační práce. Absolvent doktorského studijního programu oboru Pozemní stavby je připraven pro předpokládané uplatnění ve výzkumné a vývojové činnosti v rámci daného zaměření oboru. Získané poznatky je schopen samostatně uplatnit při řešení náročných architektonických i konstrukčních problémů budov, technologie i managementu realizace budov a řešení problematiky jejich technického vybavení. Kvalifikace absolventa doktorského studijního programu je předurčuje absolventa rovněž i pro pedagogické působení na vysokých školách.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH01Doktorský seminář I (PST)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394192ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394192ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 394192ano
DJ61Vybrané stati ze stavebně-materiálového inženýrstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394194ano
DT61Vybrané stati z technických zařízení budovcs8Povinně volitelnýzkP - 394194ano
DW61Vybrané stati z technologie stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 394194ano
DH81Vybrané stati z teorie konstrukcí pozemních stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 394194ano
DB61Vybrané stati ze stavební fyzikycs8Povinně volitelnýzkP - 394551ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH02Doktorský seminář II (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394193ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394193ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394193ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394193ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394193ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394193ano
DW62Informační systémy v technologii stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 394195ano
DH82Provozní a funkční analýza konstrukce budovcs8Povinně volitelnýzkP - 394195ano
DL61Teorie betonových a zděných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394195ano
DT62Teorie energie a prostředí budovcs8Povinně volitelnýzkP - 394195ano
DO61Teorie kovových a dřevěných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394195ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DH03Doktorský seminář III (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH04Doktorský seminář IV (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH05Doktorský seminář V (PST)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH06Doktorský seminář VI (PST)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH07Doktorský seminář VII (PST)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Předměty
4192
4192 DA58, DA61, DA62
4193
4193 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4194
4194 DJ61, DT61, DW61, DH81
4195
4195 DW62, DH82, DL61, DT62, DO61
4551
4551 DB61
4853
4853