Detail předmětu

Pravděpodobnost a matematická statistika

FAST-DA62Ak. rok: 2020/2021

Zopakování a prohloubení základních pojmů z teorie pravděpodobnosti (pravděpodobnost, náhodná veličina a náhodný vektor, distribuční funkce, rozdělovací funkce, nezávislost, číselné charakteristiky náhodných veličin), transformace náhodných veličin a vektorů, číselné charakteristiky náhodných vektorů, podmíněná rozdělovací funkce a podmíněná střední hodnota, speciální zákony rozdělení.
Náhodný výběr, bodové a intervalové odhady parametrů a jejich funkcí – podstata, vlastnosti, jejich konstrukce, odhady kovarianční a korelační matice, testování statistických hypotéz – princip a podstata, jednovýběrové a dvouvýběrové testy, testy dobré shody.

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie (MAT)

Prerekvizity

Základy lineární algebry, derivování a integrování.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. - 8. Zopakování a prohloubení základních pojmů z teorie pravděpodobnosti (pravděpodobnost, náhodná veličina a náhodný vektor, distribuční funkce, rozdělovací funkce, nezávislost, číselné charakteristiky náhodných veličin), transformace náhodných veličin a vektorů, číselné charakteristiky náhodných vektorů, podmíněná rozdělovací funkce a podmíněná střední hodnota, speciální zákony rozdělení.
9. - 13. Náhodný výběr, bodové a intervalové odhady parametrů a jejich funkcí – podstata, vlastnosti, jejich konstrukce, odhady kovarianční a korelační matice, testování statistických hypotéz – princip a podstata, jednovýběrové a dvouvýběrové testy, testy dobré shody.

Cíl

Správné pochopení základních pojmů a umění interpretace statistických výsledků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor PST , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor PST , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  obor MGS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor MGS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor MGS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor MGS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor PST , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor PST , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 8. Zopakování a prohloubení základních pojmů z teorie pravděpodobnosti (pravděpodobnost, náhodná veličina a náhodný vektor, distribuční funkce, rozdělovací funkce, nezávislost, číselné charakteristiky náhodných veličin), transformace náhodných veličin a vektorů, číselné charakteristiky náhodných vektorů, podmíněná rozdělovací funkce a podmíněná střední hodnota, speciální zákony rozdělení. 9. - 13. Náhodný výběr, bodové a intervalové odhady parametrů a jejich funkcí – podstata, vlastnosti, jejich konstrukce, odhady kovarianční a korelační matice, testování statistických hypotéz – princip a podstata, jednovýběrové a dvouvýběrové testy, testy dobré shody.