Detail předmětu

Dějiny designu 2 - zimní

FaVU-DEDE2-ZAk. rok: 2018/2019

Předmět se zaměřuje na dějiny grafického a průmyslového designu od druhé světové války po současnost. Dominantně je zaměřen na mechanizovaně množený obraz či výrobek, věnuje se však i soliterní tvorbě a přesahům užitého a volného umění od jejich formování po období druhé světové války. Poukazuje na předobraz designérských aktivit v tradičních disciplínách rukodílné práce a užitého umění, na zrod profese designéra v období první průmyslové revoluce a její další proměny. Předmět bude vyučovat Mgr. Vít Jakubíček.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Znalost základních vývojových směrů průmyslového a grafického designu, jejich dominantních problémú a osobností.

Prerekvizity

Dějiny designu I. (pro Bc.).

Literatura

Meggs, P.B.: Meggs' History of Graphic Design
Kolesár, Z.: Kapitoly z dějin designu
Knobloch, I. - Vondráček, R.: Design v českých zemích 1900-2000: Instituce moderního designu (CS)
Kolesár, Z.: Kapitoly z dejín grafického dizajnu (CS)
Sparke, P.: Století designu (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška, prezentace digitální obrazové databáze.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro splnění zkoušky: písemný test z probrané látky, úspěšnost 80% a více.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Grafický design a politická a vojenská propaganda (období 2. světové války).
2. Design 2. poloviny 40. a 50. let.
3. Skandinávsky design.
4. Hochschule für Gestaltung v Ulmu a produkce firmy Braun.
5. Polský plakát.
6. Grafický design 50. let v USA - rozvoj koncepce Corporate Identity.
7. Zdeněk Kovář a "Kovářova škola".
8. "Švýcarská škola" v grafickém designu.
9. - 10. Italská "elegantní moderna" v prúmyslovém designu.
11. Poválečný japonský grafický design.
12. Italská "nová vlna".

Cíl

Absolvent předmětu získá historicko-teoretické zázemí, které je možno využít při řešení praktických úkolů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednáška je nepovinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program magisterský navazující

  obor , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program magisterský navazující

  obor APD , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AGD1 , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AGD2 , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor ATD , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AIN , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AEN , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AVI , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AMU , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AM1 , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AM2 , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AKG , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AM3 , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AS1 , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AS2 , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor