Detail oboru

Design

FaVUZkratka: AGD1Ak. rok: 2018/2019Zaměření: Ateliér grafického designu 1 FAVU VUT

Program: Výtvarná umění

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.12.2015Akreditace do: 1.11.2023

Profil

Studijní obor Design zajišťuje dva ateliéry ve specializaci grafický design (Ateliér grafického designu 1, Ateliér grafického designu 2) a Ateliér produktového designu. Význam tohoto oboru je v současné společnosti zásadní. Designér vstupuje do procesu navrhování výstupu (ať už je to kniha, webová stránka, motocykl nebo umyvadlo) daleko dříve než bývalo zvykem. Pojetí studia v oboru Design odpovídá současným požadavkům na to, aby byl designér vybaven nejen špičkovými znalostmi v oblasti dostupných pracovních nástrojů (dnes především v oblasti software) a byl připraven se v této oblasti celoživotně dále vzdělávat, ale aby byl rovněž osobností se širokým přehledem v oblasti kultury a společenských věd. Důraz je tak v průběhu studia kladen na tyto základní oblasti. 1.) Průběžné rozvíjení funkční gramotnosti v oblasti technologií a softwarů nezbytných pro uplatnění v oboru (více než v jiných oborech je zde využíváno workshopů a krátkodobých kurzů, které nejsou pevně zařazeny v kurikulu, ale doplňují ateliérovou výuku). 2.) Rozvíjení přehledu v oblasti dějin umění, vizuální kultury a designu. 3.) Rozvíjení schopností nepostradatelných v současné designérské praxi, jako jsou autonomní vyhledávání úkolů a pracovních příležitostí, organizační a prezentační schopnosti.
V tomto oboru je kladen vysoký důraz na to, aby úkoly plněné v průběhu studia měly vazbu na praxi. Toho je dosahováno spoluprací s externími subjekty (firmami, příspěvkovými nebo NGO organizacemi) při zadávání a vyhodnocování dílčích výstupů studia. Vazba na praxi je akcentována také pravidelnými workshopy a prezentacemi významných osobností z oboru.

Klíčové výsledky učení

Absolventi magisterského stupně dále prohlubují kompetence v rámci své specializace s důrazem na přesahy směrem od řemeslného ovládnutí své disciplíny k svébytným tvůrčím výkonům zakládajícím profil výrazné a originální designérské osobnosti.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studijního oboru Design je výrazná osobnost s předpoklady prosadit se v praxi grafického, respektive produktového designu. Je zároveň vybaven kompetencemi k profesnímu uplatnění v příbuzných oborech, jako jsou polygrafie, reklamní a mediální průmysl. Ateliérový charakter studia s vysokým podílem konzultativní formy výuky, systematicky doplňované o jednorázové kurzy a workshopy vedené profesionály z oboru rozvíjí u absolventů schopnost aktivně vyhledávat pracovní příležitosti, autonomně se rozhodovat a přesvědčivě prezentovat své záměry i výsledky své práce.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
M1GD-ZOborový ateliér navazující I - Grafický design 1 - zimnícs18Povinnýzá,zkP - 39 / S - 195ano
CPZZ-ISeminář ke státní závěrečné zkoušce 1cs2PovinnýS - 26ano
2U2000-ZUmění po roce 2000cs4PovinnýzkP - 10 / S - 16ano
2AINV/M-ZAngličtina B1 vyšší (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 52ano
2UPPV-M-ZAngličtina B2 (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 26 / S - 26ano
ACHE20Architektura 20. stoletícs3VolitelnýzkP - 26ano
2A1956Around 1956: the Culture of the Mid Fiftiesen4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ne
CPD-ZCyklus přednášek doktorandů 1cs2VolitelnýP - 13 / S - 13ne
DEDE2-ZDějiny designu 2 - zimnícs3VolitelnýzkP - 26ano
2USPUmění spoluprácecs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
M1GD-LOborový ateliér navazující I - Grafický design 1 - letnícs18Povinnýzá,zkP - 39 / S - 195ano
CPZZ-IISeminář ke státní závěrečné zkoušce 2cs2PovinnýS - 26ano
TU-LTeorie a umění ve 20. století I. - letnícs3PovinnýzkP - 26ano
2AINV/M-LAngličtina B1 vyšší (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 52ano
2UPPV-M-LAngličtina B2 (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 26 / S - 26ano
ACP-LArt, Commerce, Poweren4VolitelnýzkP - 13 / S - 13ne
CPD-LCyklus přednášek doktorandů 2cs2VolitelnýP - 13 / S - 13ne
DEDE2-LDějiny designu 2 - letnícs3VolitelnýzkP - 26ano
OK-LO kurátorství. Teorie a praxecs2VolitelnýP - 13 / S - 13ne
UA-LUmění – architekturacs3VolitelnýzkP - 26ano
2U2000-LUmění po roce 2000 (seminář)cs2VolitelnýS - 13ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
M2GD-ZOborový ateliér navazující II - Grafický design 1 - zimnícs10PovinnýS - 195ano
SSZZSeminář ke státní závěrečné zkoušce 3cs5PovinnýK - 9 / S - 4ano
TU-ZTeorie a umění ve 20. století II. - zimnícs3PovinnýzkP - 26ano
2UPPV-M-ZAngličtina B2 (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 26 / S - 26ano
2A1956Around 1956: the Culture of the Mid Fiftiesen4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ne
2USPUmění spoluprácecs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DIPLMGRDiplomový seminář pro magistrycs5PovinnýS - 13ano
M2GD-LOborový ateliér navazující II - Grafický design 1 - letnícs10PovinnýS - 195ano
SZK-PPraktická diplomová prácecs, en20Povinný - 13ano
2UPPV-M-LAngličtina B2 (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 26 / S - 26ano