Detail oboru

Informační technologie

FITZkratka: BITAk. rok: 2018/2019

Program: Informační technologie

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 1.1.2002Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Obor Informační technologie je zaměřen na výchovu absolventů, kteří se mohou v praxi uplatnit jako projektanti, konstruktéři, programátoři a údržbáři počítačových systémů, číslicových zařízení, konfigurací i jednotlivých počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových systémů a informačních systémů.

Klíčové výsledky učení

Studenti porozumí jednotlivým úrovním výpočetních systémů od hardware (polovodičové prvky, logické obvody, procesory, periferní zařízení) přes software (datové a řídící struktury, objektová orientace, programovací jazyky, překladače, operační systémy, databáze) až po typické aplikace (informační systémy, počítačové sítě, umělá inteligence, počítačová grafika a multimédia). Pochopí teoretické základy informatiky (diskrétní matematika, formální jazyky a jejich modely, spektrální analýza signálů, modelování a simulace). Absolventi budou schopni analyzovat, navrhovat, implementovat, testovat a udržovat běžné počítačové aplikace a budou schopni týmové práce.

Profesní profil absolventů s příklady


  • Absolvent bakalářského studijního oboru Informační technologie má základní teoretické znalosti z oblasti technických i programových prostředků.
  • Je kvalifikovaný a adaptabilní odborník schopný se přizpůsobit konkrétním podmínkám na pracovišti.
  • V praxi se může uplatnit jako projektant, konstruktér, a údržbář počítačových systémů a číslicových zařízení, jako technik pro instalace číslicových systémů a počítačových sítí, jako programátor aplikací a správce programů, databázových a informačních systémů a správce počítačových sítí nebo středoškolský učitel informačních technologií a jako kvalifikovaný podnikatel v oboru výpočetní techniky.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IELElektronika pro informační technologiecs, en6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / L - 12 / PR - 8ano
IUSÚvod do softwarového inženýrstvícs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / PR - 7ano
IZPZáklady programovánícs, en7Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / Cp - 20 / PR - 7ano
ACHE20Architektura 20. stoletícs3VolitelnýzkP - 26ano
AUP-ZAutorská práva - zimnícs3VolitelnýP - 26ne
1CU20st-ZČeské umění 1. pol. 20. stol. v souvislostechcs3VolitelnýzkP - 26ano
FITDějiny a filozofie technikycs, en3VolitelnýP - 26ano
DKFI-ZDějiny a kontexty fotografie 1 - zimnícs3VolitelnýzkP - 13 / S - 13ano
DEDE1-ZDějiny designu 1 - zimnícs3VolitelnýzkP - 26ne
DEDE2-ZDějiny designu 2 - zimnícs3VolitelnýzkP - 26ano
IFSFyzikální seminářcs, en2VolitelnýCOZ - 26ano
JFYZFyzika pro audio inženýrstvícs6Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 26ano
HFYZFyzika v elektrotechnicecs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13ano
IVGInformační výchova a gramotnostcs, en1VolitelnýPR - 13ano
HKOKomunikační dovednostics, en3VolitelnýCOZ - 26ano
HKAKonflikty a asertivitacs3VolitelnýCOZ - 26ano
ISMMatematický seminářcs, en2VolitelnýCPP - 26ano
ISCPočítačový seminářcs, en2VolitelnýP - 12 / Cp - 12 / PR - 2ano
PRMPrávní minimumcs, en3VolitelnýP - 26ano
HPRPrezentační dovednostics3VolitelnýCOZ - 26ano
RETRétorikacs, en3VolitelnýP - 26ano
HVRVedení a řízení lidícs, en3VolitelnýCOZ - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
INCNávrh číslicových systémůcs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 10 / PR - 3ano
IOSOperační systémycs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
ISUProgramování na strojové úrovnics, en6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 26ano
AITAngličtina pro ITcs, en3Povinně volitelnýzá,zkS - 26 / COZ - 26Angličtinaano
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 1cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinane
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 2cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinaano
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 1cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinaano
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 2cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinaano
IVHSeminář VHDLcs, en4Povinně volitelnýS - 26 / S - 26 / PR - 13 / PR - 13Technický předmětano
AUP-LAutorská práva - letnícs3VolitelnýP - 26ne
1CU20st-LČeské umění 2. pol. 20. stol. v souvislostechcs3VolitelnýzkP - 26ano
DKFII-LDějiny a kontexty fotografie 2 - letnícs3VolitelnýzkP - 13 / S - 13ano
DEDE1-LDějiny designu 1 - letnícs3VolitelnýzkP - 26ne
DEDE2-LDějiny designu 2 - letnícs3VolitelnýzkP - 26ano
FIKFilozofie a kulturacs, en3VolitelnýP - 26ano
IJCJazyk Ccs, en5VolitelnýzkP - 39 / PR - 13ano
HKOKomunikační dovednostics, en3VolitelnýCOZ - 26ano
HKAKonflikty a asertivitacs3VolitelnýCOZ - 26ano
IMKMechanika a akustikacs, en6VolitelnýklP - 26 / Cp - 12 / L - 12 / PR - 12ne
IVSPraktické aspekty vývoje softwarecs, en5VolitelnýklP - 26 / PR - 26ano
PRMPrávní minimumcs, en3VolitelnýP - 26ano
HPRPrezentační dovednostics3VolitelnýCOZ - 26ano
RETRétorikacs, en3VolitelnýP - 26ano
ISJSkriptovací jazykycs, en5VolitelnýzkP - 26 / PR - 26ano
ITWTvorba webových stránekcs, en5VolitelnýklP - 26 / Cp - 12 / PR - 14ano
ITYTypografie a publikovánícs, en4VolitelnýklP - 13 / PR - 26ano
HVRVedení a řízení lidícs, en3VolitelnýCOZ - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IALAlgoritmycs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
IFJFormální jazyky a překladačecs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
INPNávrh počítačových systémůcs, en6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / PR - 14ano
INMNumerická matematika a pravděpodobnostcs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
ISSSignály a systémycs6PovinnýzkP - 39 / COZ - 12 / PR - 14ano
AITAngličtina pro ITcs, en3Povinně volitelnýzá,zkS - 26 / COZ - 26Angličtinaano
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 1cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinane
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 2cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinane
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 1cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinaano
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 2cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinaano
JA3Anglická konverzace na aktuální tématacs, en3Volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
AEUAngličtina pro Evropucs, en3Volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
FCEAngličtina: příprava na zkoušku FCEcs, en3VolitelnýCOZ - 26ano
IW1Desktop systémy Microsoft Windowscs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
IIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs, en5VolitelnýzkP - 52ano
IKPTKultura projevu a tvorba textůcs, en5VolitelnýP - 39 / COZ - 13ano
mak1PMakroekonomie 1cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TMANManagementcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
IMFMatematické základy fuzzy logikycs, en5VolitelnýklCPP - 26 / PR - 26ano
ININávrh a implementace IT služebcs, en4VolitelnýklP - 22 / COZ - 4 / PR - 13ano
IPSOPedagogická psychologiecs, en5VolitelnýzkP - 52ano
IPZPeriferní zařízenícs, en3VolitelnýzkP - 26 / L - 4ano
ILIPokročilá témata administrace operačního systému Linuxcs, en4VolitelnýklCp - 26 / PR - 13ano
IPAPokročilé asemblerycs, en5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 16 / PR - 10ano
IPSProgramovací seminářcs, en2VolitelnýS - 20 / PR - 6ano
IP1Projektová praxe 1cs, en5VolitelnýklPR - 52ano
IW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5VolitelnýzkCp - 52ano
JS1Španělština: začátečníci 1/2cs3VolitelnýCOZ - 26ano
I2CTechnologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)cs, en4VolitelnýklP - 26 / L - 26ano
AUMIÚvod do medicínské informatikycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BVPMVybrané partie z matematiky II.cs5VolitelnýzkP - 39 / O - 13ano
ZPXZahraniční odborná praxeen5VolitelnýPR - 52ano
IZEPZáklady ekonomiky podnikucs, en6Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13ne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IDSDatabázové systémycs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
IPKPočítačové komunikace a sítěcs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / PR - 13ano
IPPPrincipy programovacích jazyků a OOPcs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
IZGZáklady počítačové grafikycs, en6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 12 / PR - 14ano
IZUZáklady umělé inteligencecs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13ano
ICSSeminář C#cs, en4Povinně volitelnýklS - 26 / PR - 13Technický předmětano
ICPSeminář C++cs, en4Povinně volitelnýS - 26 / PR - 13Technický předmětano
IJASeminář Javacs, en4Povinně volitelnýS - 26 / PR - 13Technický předmětano
IVHSeminář VHDLcs, en4Povinně volitelnýS - 26 / S - 26 / PR - 13 / PR - 13Technický předmětano
IANAnalýza binárního kóducs, en4VolitelnýklP - 14 / Cp - 12 / PR - 13ano
JA3Anglická konverzace na aktuální tématacs, en3Volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
AEUAngličtina pro Evropucs, en3Volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
IBSBezpečnost a počítačové sítěcs, en4Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 6 / PR - 7ano
HDSDaňová soustavacs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
FITDějiny a filozofie technikycs, en3VolitelnýP - 26ne
fapPFinanční analýza a plánovánícs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
IIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs, en5VolitelnýzkP - 52ano
IKRKlasifikace a rozpoznávánícs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 13 / PR - 13ano
IKPTKultura projevu a tvorba textůcs, en5VolitelnýP - 39 / COZ - 13ano
mik1PMikroekonomie 1cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
IPSOPedagogická psychologiecs, en5VolitelnýzkP - 52ano
BPPKPočítačová podpora konstruovánícs6VolitelnýklCp - 65ano
IW4Podnikové technologie Microsoftcs5VolitelnýzkCp - 52ne
IAMPokročilá matematikacs, en5VolitelnýklP - 26 / COZ - 18 / Cp - 8ano
IW5Programování v .NET a C#cs, en5VolitelnýklP - 26 / Cp - 26ano
IZAProgramování zařízení Applecs, en5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / PR - 14ano
IP2Projektová praxe 2cs, en5VolitelnýklPR - 52ano
IW2Serverové systémy Microsoft Windowscs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
I1CSíťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)cs, en4VolitelnýklP - 22 / L - 24ano
IIZSpráva serverů IBM zSeriescs, en5VolitelnýklP - 26 / Cp - 26 / PR - 7ano
JS2Španělština: začátečníci 2/2cs, en3Volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
ITPTechnika personálních počítačůcs, en4VolitelnýzkP - 26 / L - 16ne
ITSTestování a dynamická analýzacs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / PR - 26ano
ucePÚčetnictvícs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BVPAVybrané partie z matematiky I.cs5VolitelnýzkP - 39 / O - 13ano
ZPXZahraniční odborná praxeen5VolitelnýPR - 52ano
ZFZáklady financovánícs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
IZMAZáklady marketingucs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26 / PR - 13ano
AZSLZobrazovací systémy v lékařstvícs5Volitelnýzá,zkP - 39 / Cp - 13ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IISInformační systémycs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / PR - 13ano
IMPMikroprocesorové a vestavěné systémycs, en6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / L - 8 / PR - 12ano
IMSModelování a simulacecs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 4 / PR - 9ano
ITTSemestrální projektcs, en5PovinnýPR - 52ano
ISASíťové aplikace a správa sítícs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 10 / PR - 16ano
ITUTvorba uživatelských rozhranícs, en5PovinnýklP - 26 / Cp - 12 / PR - 14ano
IP3Projektová praxe 3cs, en5VolitelnýklPR - 52ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IBTBakalářská prácecs, en13PovinnýCp - 85 / PR - 85ano
IMUMultimédia v počítačových sítíchcs, en4VolitelnýklP - 26 / L - 26ne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
Angličtina 1 - 5 AIT letní/zimní sem., BAN1 letní/zimní sem., BAN2 letní/zimní sem., BAN3 letní/zimní sem., BAN4 letní/zimní sem.
Technický předmět 1 - 9 ICS, ICP, IJA