Detail oboru

Výtvarná tvorba

FaVUZkratka: AM2Ak. rok: 2018/2019Zaměření: Ateliér malířství 2 FAVU VUT

Program: Výtvarná umění

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.12.2015Akreditace do: 1.11.2023

Profil

Studijní obor výtvarná tvorba je rozvíjen ve třech malířských ateliérech (Ateliér malířství 1–3), dále ve dvou sochařských ateliérech (Ateliér sochařství 1, 2) a v Ateliéru kresby a grafiky. Tento obor na Fakultě výtvarných umění reprezentuje tradiční umělecké disciplíny, které svou relevanci neztratily ani v době označované jako „postmediální“. V oblasti malířství a sochařství odráží existence většího počtu ateliérů vnitřní diferencovanost umělecké praxe v těchto disciplínách. Studenti zde mohou volit mezi ateliéry sledujícími tradiční problémy, jako je figurální sochařství nebo malba ve vztahu k architektuře, a mezi ateliéry akcentujícími vývoj, jímž tradiční disciplíny prošly od 60. let minulého století a který bychom mohli v návaznosti na Rosalind Krauss souhrnně označit jako pohyb v „rozšířeném poli“. Malířství, sochařství, kresba nebo grafika v tomto pojetí nejsou do sebe uzavřenými disciplínami sledujícími výhradně specifičnost média. Naopak, jsou otevřeny experimentu, intermediálním přesahům, konceptuálnímu myšlení a dekonstrukci jako nezbytným předpokladům pro to, aby se udržely v živém kontaktu s proměňující se společenskou a kulturní realitou.
Všem uvedeným ateliérům a oboru jako celku je nicméně stále společný důraz na zvládnutí řemeslné stránky tvorby jako nezbytného předpokladu autonomního rozvoje umělecké osobnosti. Tuto oblast zajišťují technologické kurzy, v nichž se studenti seznamují s tradičními i současnými materiály a technologickými postupy. Silně je v tomto oboru akcentována důkladná kreslířská průprava.
Ateliérovou výuku a nabídku zmíněných technologických kurzů doplňují povinné přednášky z dějin umění a úvody do filosofie umění a estetiky a lekce anglického jazyka. Své individuální zájmy mohou studenti dále rozvíjet díky bohaté nabídce volitelných kurzů vypisovaných Katedrou teorií a dějin umění, kabinety a ateliéry.

Klíčové výsledky učení

Ateliérový charakter studia s vysokým podílem konzultativní formy výuky vede absolventy k samostatnosti, k autonomnímu a aktivnímu přístupu. Absolventi magisterského stupně dále prohlubují kompetence v rámci své specializace s důrazem na definování individuálního tvůrčího programu. Směřují k samostatné umělecké praxi – dovedou vytvořit původní autorské dílo nesporné umělecké kvality, veřejně prezentovatelné.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent oboru Výtvarná tvorba je výrazná osobnost s předpoklady prosadit se v oblasti provozu umění. Získané kompetence mu umožňují profesní uplatnění také v příbuzných oborech, jako jsou např. výtvarná pedagogika, grafický design nebo kurátorství. Ovládnutí technologií a řemeslných postupů absolventům poskytuje základ pro svobodné rozvíjení vlastních uměleckých záměrů. Znalosti získané v kurzech z oblasti dějin a teorie umění umožňují absolventům oboru Výtvarná umění zaujímat kritický odstup od vlastní tvůrčí činnosti (což je odlišuje od amatérských tvůrců).

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
M1M2-ZOborový ateliér navazující I - Malířství 2 - zimnícs18Povinnýzá,zkP - 39 / S - 195ano
CPZZ-ISeminář ke státní závěrečné zkoušce 1cs2PovinnýS - 26ano
2U2000-ZUmění po roce 2000cs4PovinnýzkP - 10 / S - 16ano
2AINV/M-ZAngličtina B1 vyšší (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 52ano
2UPPV-M-ZAngličtina B2 (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 26 / S - 26ano
ACHE20Architektura 20. stoletícs3VolitelnýzkP - 26ano
2A1956Around 1956: the Culture of the Mid Fiftiesen4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ne
CPD-ZCyklus přednášek doktorandů 1cs2VolitelnýP - 13 / S - 13ne
DEDE2-ZDějiny designu 2 - zimnícs3VolitelnýzkP - 26ano
2USPUmění spoluprácecs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
M1M2-LOborový ateliér navazující I - Malířství 2 - letnícs18Povinnýzá,zkP - 39 / S - 195ano
CPZZ-IISeminář ke státní závěrečné zkoušce 2cs2PovinnýS - 26ano
TU-LTeorie a umění ve 20. století I. - letnícs3PovinnýzkP - 26ano
2AINV/M-LAngličtina B1 vyšší (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 52ano
2UPPV-M-LAngličtina B2 (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 26 / S - 26ano
ACP-LArt, Commerce, Poweren4VolitelnýzkP - 13 / S - 13ne
CPD-LCyklus přednášek doktorandů 2cs2VolitelnýP - 13 / S - 13ne
DEDE2-LDějiny designu 2 - letnícs3VolitelnýzkP - 26ano
OK-LO kurátorství. Teorie a praxecs2VolitelnýP - 13 / S - 13ne
UA-LUmění – architekturacs3VolitelnýzkP - 26ano
2U2000-LUmění po roce 2000 (seminář)cs2VolitelnýS - 13ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
M2M2-ZOborový ateliér navazující II - Malířství 2 - zimnícs10PovinnýS - 195ano
SSZZSeminář ke státní závěrečné zkoušce 3cs5PovinnýK - 9 / S - 4ano
TU-ZTeorie a umění ve 20. století II. - zimnícs3PovinnýzkP - 26ano
2UPPV-M-ZAngličtina B2 (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 26 / S - 26ano
2A1956Around 1956: the Culture of the Mid Fiftiesen4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ne
2USPUmění spoluprácecs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DIPLMGRDiplomový seminář pro magistrycs5PovinnýS - 13ano
M2M2-LOborový ateliér navazující II - Malířství 2 - letnícs10PovinnýS - 195ano
SZK-PPraktická diplomová prácecs, en20Povinný - 13ano
2UPPV-M-LAngličtina B2 (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 26 / S - 26ano