Detail předmětu

CISCO akademie 1 - CCNA

FEKT-XCA1Ak. rok: 2017/2018

Předmět XCA1 je dělen do dvou částí. V první části předmětu je probírán kurz „Introduction to Networks” (INT), který se zabývá základy síťové komunikace. V druhé části předmětu je probírán kurz „Routing & Switching Essentials” (RS), který se zabývá základy přepínání a směrování v IP sítích. Obsahem laboratorních cvičení je plánování a realizace IP sítí menšího rozsahu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Student by měl být schopen:
- popsat základní prvky síťové komunikace,
- popsat modely OSI a TCP/IP,
- vysvětlit účel a princip komunikačních protokolů,
- popsat technologii Ethernet,
- provést návrh IP adresace,
- popsat činnost směrovače,
- popsat činnost přepínače,
- realizovat síť pomocí směrovačů a přepínačů,
- realizovat statické a dynamickým směrování,
- provést základní zabezpečení sítě,
- realizovat překlad adres NAT.

Prerekvizity

Studenti by měli být schopni pracovat s materiály v anglickém jazyce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Student je hodnocen pomocí dvou testů. Obsahem prvního testu je látka kurzu „Introduction to Networks” (INT). Obsahem druhého testu je látka kurzu „Routing & Switching Essentials” (RS). Oba testy musí být napsány minimálně na 70%. Z výsledků obou testů je zhotoven průměr, který je pak přepočítán na body VUT.

Osnovy výuky

1) Úvod do IP sítí.
2) Síťové protokoly a komunikace.
3) Ethernet; síťová vrstva.
4) Transportní vrstva.
5) IP adresace; vytváření IP podsítí.
6) Aplikační vrstva.
7) Přepínání v lokálních sítích.
8) Sítě VLAN.
9) Statické směrování.
10) Dynamické směrování.
11) Směrování protokol OSPF.
12) DHCP; řízení přístupu pomocí ACL.
13) Překlad adres NAT pro IPv4.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy IP sítí. Studenti budou také seznámeni s účelem a činností síťových prvků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-TZ bakalářský

  obor TZ-IBP , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-AMT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor BK-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-MET , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-MET , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-SEE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-TLI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-TLI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-TZ bakalářský

  obor TZ-IBP , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-AMT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-EST , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-EST , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor BK-MET , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-MET , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-SEE , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor BK-TLI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-TLI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-TZ bakalářský

  obor TZ-IBP , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-BEI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML-EEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EVM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-KAM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-MEL , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-SVE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-TIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-V magisterský navazující

  obor V-IBP , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-VY magisterský navazující

  obor VY-IBP , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-V magisterský navazující

  obor V-IBP , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-VY magisterský navazující

  obor VY-IBP , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Síťové protokoly; Ethernet; síťová vrstva; transportní vrstva; IP adresace; aplikační vrstva; přepínání v sítích; sítě VLAN; statické směrování; dynamické směrování; DHCP; řízení přístupu pomocí ACL; překlad adres.

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Sestavení jednoduché sítě, vzdálené připojení na přepínač pomocí služby TELNET, použití programu Wireshark pro analýzu síťového provozu, vytvoření kabelu UTP, analýza adres MAC, použití programu Wireshark pro analýzu rámců Ethernet, analýza protokolu ARP, použití příkazového řádku IOS CLI, analýza přepínací tabulky, analýza směrovací tabulky, sestavení sítě pomocí směrovače a přepínače IPv4, použití programu Wireshark pro analýzu spojení TCP, použití programu Wireshark pro analýzu systému doménových jmén DNS, analýza protokolu IPv6, sestavení sítě pomocí směrovače a přepínače IPv6, návrh a vytvoření podsítí, přístup na síťová zařízení pomocí služby SSH, zabezpečení síťových zařízení, správa a konfigurace směrovače pomocí terminálu, záloha dat pomocí služby TFTP, konfigurace a zabezpečení VLAN, konfigurace spojení TRUNK mezi přepínači, konfigurace směrování mezi VLAN, konfigurace směrování mezi VLAN pomocí spoje TRUNK, konfigurace statického směrování IPv4, konfigurace statického směrování IPv6, konfigurace dynamického směrování pomocí protokolů RIPv2 a RIPng, konfigurace dynamického směrování pomocí protokolu OSPFv2, filtrace provozu pomocí základních pravidel ACL, filtrace provozu pomocí rozšířených pravidel ACL, konfigurace přidělení síťového nastavení pomocí protokolu DHCP, konfigurace statického a dynamického překladu IP adres NAT, konfigurace překladu portů PAT.