prof. Ing.

Vladimír Adamec

CSc.

FCH, ÚCHTOŽP – profesor

+420 54114 9434
Vladimir.Adamec@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc.

Publikace

 • 2021

  Domincova Bergerova, E., Kimmer, D., Kovarova, M.; Lovecka, L. ; Vincent, I.; Adamec, V.; Köbölová, K.; Sedlarik, V. Investigation of arsenic removal from aqueous solution through selective sorption and nanofiber-based filters. Journal of Environmental Health Science and Engineering, 2021, č. 2, s. 1-14. ISSN: 2052-336X.
  Detail | WWW

 • 2020

  POLÁČIK, J.; SCHÜLLEROVÁ, B.; POSPÍŠIL, J.; ADAMEC, V. FINE AND ULTRA FINE PARTICLES FORMED DURING THE BIOMASS COMBUSTION IN SMALL COMBUSTION DEVICES. In Proceedings 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. 2020. s. 548-553. ISBN: 978-80-87294-95-6.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BERGEROVÁ, E.; KIMMER, D.; KOVAŘOVÁ, M.; LOVECKÁ, L.; VINCENT, I.; ADAMEC, V.; KÖBÖLOVÁ, K.; SEDLAŘÍK, V. Filtration-sorption ability of nanofibre filters for removal of arsenic in water. XI. Slovensko - Česká konferencia POLYMERY 2020. Smolenice: Ústav polymérov, Slovenská Akadémia Vied, 2020. s. 68-69. ISBN: 978-80-89841-14-1.
  Detail | WWW

  URBÁNEK, M.; KÖBÖLOVÁ, K.; ADAMEC, V.; WOLFOVÁ, K.; ČABANOVÁ, K.; MARTINCOVÁ, J. Fine and Ultrafine Particulate Matter in The Work Environment and their Potential Impact on Mental State of Workers. In Proceedings 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. 2020. s. 1-7. ISBN: 978-80-87294-98-7.
  Detail

  ADAMEC, V.; KÖBÖLOVÁ, K.; URBÁNEK, M.; ČABANOVÁ, K.; BENCKO, V.; TUČEK, M. The presence of fine and ultrafine particulate matter in the work environment. Central European Journal of Public Health, 2020, roč. Supplement, č. 28, s. 1-6. ISSN: 1803-1048.
  Detail | WWW

  BRZEZINA, J.; KÖBÖLOVÁ, K.; ADAMEC, V. Nanoparticle Number Concentration in the Air in Relation to the Time of the Year and Time of the Day. Atmosphere, 2020, roč. 11, č. 5, s. 1-13. ISSN: 2073-4433.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  URBÁNEK, M.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; KOHOUTEK, J. Risk identification of implementation of ITS to real traffic. In TIS Roma 2019 Conference Proceedings. Transportation Research Procedia. Elsevier, 2020. s. 787-794. ISSN: 2352-1465.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; BENCKO, V. Možné přístupy v posouzení bezpečnosti nanomateriálů. In Recenzovaný Sborník abstraktů XIX. ročníku mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2019. Ostava: SPBI, z.s. v Ostravě, 2019. s. 45-47. ISBN: 978-80-7385-215-3.
  Detail

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; KÖBÖLOVÁ, K.; PAVLÍKOVÁ, S.; PROCHÁZKOVÁ, D.; ZEMAN, T. Current approaches of occupational and safety health management in work environments containing nanoparticles. Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series, 2019, roč. XIV., č. 2., s. 25-37. ISSN: 1805-3238.
  Detail | WWW

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; PAVLÍKOVÁ, S.; KÖBÖLOVÁ, K.; URBÁNEK, M. Occurrence of the ultrafine particles in the working environment and their possible risks. In 19th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. Vídeň: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 25-32. ISBN: 978-619-7408-99-7. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  KÖBÖLOVÁ, K.; DOMINICOVÁ, E.; ADAMEC, V.; KIMMER, D.; KOVÁŘOVÁ, M. New approaches and possibilities of arsenic removal from drinking water. In 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. Vídeň: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 17-23. ISBN: 978-619-7408-99-7. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  PAVLÍKOVÁ, S.; POLÁČIK, J.; SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; POSPÍŠIL, J. Development of the fine and ultrafine particles during the biomass combustion and possible measure of their decreasing. In 19th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharská republika: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 201-207. ISBN: 978-619-7408-98-0. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  HRABOVÁ, K.; POLÁČIK, J.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; ŠNAJDÁREK, L.; POSPÍŠIL, J. Monitoring of released particles by heating RF polymer for conversion to carbon under inert atmosphere. In NANOCON 2018 - Conference Proceeding, 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - Research and Application 2019. TANGER Ltd., 2019. s. 714-719. ISBN: 978-80-87294-85-7.
  Detail

  ADAMEC, V.; HERMAN, D.; SCHÜLLEROVÁ, B.; URBÁNEK, M. Modelling of Traffic Load by the DataFromSky system in the Smart Cities Concept. In Smart Governance for Cities: Perspectives and Experiences. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2019. s. 135-152. ISBN: 978-3-030-22069-3.
  Detail | WWW

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; PROCHÁZKOVÁ, D.; DRBOHLAVOVÁ, J.; ZEMAN, T. Current approaches to the health risk assessment of nanoparticles in the Czech Republic. Viena, Austria: University of Vienna, 2019. s. 15-15.
  Detail

  POLÁČIK, J.; SCHÜLLEROVÁ, B.; SITEK, T.; POSPÍŠIL, J.; ADAMEC, V. Experimental Investigation of Concentration and Size Distribution of Fine Combustion Particles Emitted by Small Biomass Boiler under Various Operation Conditions. 2019.
  Detail

  PROCHÁZKOVÁ, D.; ADAMEC, V. Základní pojmy v inženýrských disciplínách pracujících s riziky. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. Brno: 2019. s. 568-573. ISBN: 978-80-214-5708-9.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKOVÁ, D.; ADAMEC, V.; PROCHÁZKA, J.; SCHÜLLEROVÁ, B. Terminologický slovník pro inženýrské disciplíny pracující s riziky v systémovém pojetí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2019. s. 1-67. ISBN: 978-80-7623-000-2.
  Detail

  SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; BENCKO, V. Současné trendy v oblasti zajištění nanobezpečnosti. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. Brno: 2019. s. 614-619. ISBN: 978-80-214-5708-9.
  Detail | WWW

 • 2018

  BULEJKO, P.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; HRABOVÁ, K. Estimation of particulate matter (PM) deposition efficiency and PM-bound metals deposition fluxes in human respiratory. In Expert Forensic Science 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 488-494. ISBN: 978-80-214-5600-6.
  Detail

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; HERMAN, D.; VÉMOLA, A. Possibilities of the traffic emission monitoring in context of the Smart Cities concept. In VII. International Scientific Conference of the Faculty of Transport Engineering, Conference Proceeding. Pardubice: University of Pardubice, Faculty of Transport Engineering, 2018. s. 23-30. ISBN: 978-80-7560-152-0.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; ADAMEC, V.; HRUZÍKOVÁ, M.; HRADIL, P.; SCHÜLLEROVÁ, B.; GUZIUR, P. Railway Buffer Stops Planning. In Road and Rail Infrastructure V. Zagreb, Croatia: Department of Transportation Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 2018. s. 803-809. ISBN: 978-953-8168-25-3.
  Detail

  ZAPLETAL, J.; ADAMEC, V. Využití českých a evropských informačních dopravních systémů při přepravě nebezpečných věcí po silnici. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2018. ÚSI VUT v Brně: 2018. s. 636-644. ISBN: 978-80-214-5600-6.
  Detail

  SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; HRABOVÁ, K. Hodnocení rizik spojených s výskytem nanočástic v pracovním prostředí. Zborník príspevkov z VII. medzinárodnej vedeckej konferencie Advances in Fire & Safety Engineering 2018. Zvolen: Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2018. s. 265-275. ISBN: 978-80-228-3087-4.
  Detail

  KREJČÍ, L.; SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V. Hodnocení rizika přepravy amoniaku a chloru v městských oblastech. Chemické listy, 2018, roč. 112, č. 4, s. 232-236. ISSN: 0009-2770.
  Detail | WWW

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; BENCKO, V.; HRABOVÁ, K.; BULEJKO, P. Možné přístupy k hodnocení zdravotních rizik nanočástic z pohledu znalce. Expert Forensic Science 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 9-21. ISBN: 978-80-214-5600-6.
  Detail

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B., VEČEŘA, Z. Assessment of PAH in the surface soils of an urban area. In 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018. Conference Proceeding Volume 18. Energy and Clean Technologies, Issue 4.3. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2018. s. 189-194. ISBN: 978-619-7408-70-6. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  SCHÜLLEROVÁ, B.; POLÁČIK, J.; ADAMEC, V.; HRABOVÁ, K.; POSPÍŠIL, J. Influence of temperature parameters on the production of fine particle distribution during the biomass combustion. In 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018. Conference Proceeding. Volume 18. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2018. s. 307-314. ISBN: 978-619-7408-70-6. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; HRABOVÁ, K. ; SKEŘIL,R.; KADLEC, R.; BULEJKO, P.; ADAM, V. The nanoparticles concentration in the traffic loaded urban area. In Nanocon 2017. Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd., 2018. s. 698-703. ISBN: 978-80-87294-81-9.
  Detail

 • 2017

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; BABINEC, A.; HERMAN, D.; POSPÍŠIL, J. Using the DataFromSky System to Monitor Emissions from Traffic. In Transport Infrastructure and Systems: Proceedings of the AIIT International Congress on Transport Infrastructure and Systems (Rome, Italy, 10-12 April 2017). Leiden, Netherlands: 2017. s. 913-918. ISBN: 9781138030091.
  Detail

  BULEJKO, P.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; SKEŘIL, R. Health risk assessment of heavy metals bonded to airborne particulate matter. In Proceedings of 26th International Scientific Conference of Forensic Engineering, Brno, 27th to 28th of January 2017. Brno: 2017. s. 320-326. ISBN: 978-80-214-5459- 0.
  Detail | WWW

  TOMAŠTÍK, M.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B. Rizika a muzea. Nové výzvy pro pamětnostní instituce. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2017, 27. - 28. 1. 2017 v Brně. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2017. s. 541-547. ISBN: 978-80-214-5459- 0.
  Detail

  SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; BULEJKO, P. Aplikace systémového přístupu stanovení výše škody na životním prostředí s využitím analýzy rizika. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2017, 27. - 28. 1. 2017 v Brně. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2017. s. 512-521. ISBN: 978-80-214-5459- 0.
  Detail

  SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; SKŘEHOT, P.; MELICHAROVÁ, M.; VÉMOLA, A. Assessment of Capabilities of Conventional Tools for Analysing and Assessing of Risk in Context with Dynamic Risks. In Risks of processes and their management. Praha: 2017. s. 231-247. ISBN: 978-80-01-06144-2.
  Detail

  BULEJKO, P.; ADAMEC, V.; SKEŘIL, R.; SCHÜLLEROVÁ, B. BENCKO, V. Levels and health risk assessment of PM10 aerosol in Brno, Czech Republic. Central European Journal of Public Health, 2017, roč. 25, č. 2, s. 129-134. ISSN: 1803-1048.
  Detail | WWW

  ADAMEC, V.; HRABOVÁ, K.; SCHÜLLEROVÁ, B. Problematika predikce a minimalizace dopadu tzv. černých labutí na příkladu vodohospodářských staveb. 8. medzinárodná vedecká konferencie Bezpečnosť - Kvalita - Spoľahlivosť, Košice 2017, zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Technická univerzita v Košicích: 2017. s. 8-12. ISBN: 978-80-553-3115-7.
  Detail

  AL KHADDOUR, S.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B., OMAR-WARD, M. The role of Economics of Renewable Energies in a Achieving Economic Development in the Arab Countries. In Knowledge for Market Use 2017: People in Economics – Decisions, Behavior and Normative Models. International Scientific Conference Proceeding. Olomouc: 2017. s. 453-458. ISBN: 978-80-244-5233-3.
  Detail | WWW

  ADAMEC, V.; BULEJKO, P.; SCHÜLLEROVÁ, B.; ŚIMONÍKOVÁ, L.; SÁŇKA, M. Assesment of Heavy Metal Pollution in Surface Soils of Urban Areas in Brno. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Conference Proceeeding Vol. 17, Energy and Clean Technologies, Issue 43. Sofia, Bulgaria: 2017. s. 317-324. ISBN: 978-619-7408-28-7.
  Detail

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; HRABOVÁ, K.; VÉMOLA, A. Stanovení výše škody na životním prostředí v souvislosti s haváriemi na pozemních komunikacích. Krizové řízení a řešení krizových situací, 14. - 15. září 2017, FLKŘ UTB v uherském Hradišti. Uherské Hradiště: 2017. s. 5-12. ISBN: 978-80-7454-717-1.
  Detail | WWW

  HRABOVÁ, K.; SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V. Rizika nanočástic uvolněných při požárech. Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2017. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 20.4.2017 v Trnave. Trnava: 2017. s. 56-61. ISBN: 978-80-8096-251-7.
  Detail

 • 2016

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAM, V.; SEMELA, M. Issues of Hazardous Materials Transport and Possibilities of Safety Measures in the Concept of Smart Cities (extended version). EAI Endored Transactions on Smart Cities, 2016, roč. 1/ 2016, č. 1, s. 1-8. ISSN: 2518-3893.
  Detail | WWW

  BULEJKO, P.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; SKEŘIL, R. Levels, sources and health risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in Brno, Czech Republic: A five year study. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2016, roč. 23, č. 20, s. 20462-20473. ISSN: 0944-1344.
  Detail | WWW

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B. Úvod do problematiky forenzních (soudních) věd. Soudní inženýrství, 2016, č. 27, s. 4-10. ISSN: 1211-443X.
  Detail

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; KONEČNÝ, J. Mezinárodní konference Krizové řízení a řešení krizových situací (10. - 11.9.2015, Uherské Hradiště). Krízový manažment, 2016, roč. 15, č. 1/ 2016, s. 74-80. ISSN: 1336-0019.
  Detail | WWW

  HRABOVÁ, K.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B. Rizika vodohospodářských staveb z pohledu vysoce nepravděpodobných událostí. Sborník příspěvků z konference Krizové řízení a řešení krizových situací 2016, 8.-9. září 2016 v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště: UTB FLKŘ, 2016. s. 105-114. ISBN: 978-80-7454-632-7.
  Detail | WWW

  BULEJKO, P.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; HRABOVÁ, K.; SKEŘIL, R. Analýza zdravotních rizik PM10 a PM2,5 v lokalitách města Brna. In Sborník XVII. výroční konference České aerosolové společnosti, 25. – 26. října 2016, Mikulov. Praha: Česká aerosolová společnost, 2016. s. 69-72. ISBN: 978-80-86186-85-6.
  Detail | WWW

  BULEJKO, P.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; SKEŘIL, R. Levels, source apportionment and health risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons fixed to airborne particulate matter in areas of Brno city. In Proceeedings of 25th International Scientific Conference of Forensic Engineering Expert Forensic Science 2016, Brno, 29th to 30th of January 2016. Brno: 2016. s. 414-427. ISBN: 978-80-214-5321- 0.
  Detail | WWW

  BENEŠ, M.; SCHÜLLEROVÁ, B.; HRABOVÁ, K.; ADAMEC, V. Možnosti aplikace analýzy rizika v oblasti BOZP. In XXIX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuálné otázky bezpečnosti práce, 14. - 16. 11. 2016, Štrbské Pleso. Košice: 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-553-3006- 8.
  Detail

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; BULEJKO, P.; DE LUCA, M.; RUSSO, F. Methodology of Environmental Damage Assessment Caused by Road Accidents. In International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE, Novembre 24 - 25, 2016. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd., 2016. s. 616-626. ISBN: 978-86-916153-3-8.
  Detail

  SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; BALOG, K.; MARTINKA, J. Aplikace analýzy rizika v procesu hodnocení zranitelnosti životního prostředí. In Sborník příspěvků XXV. mezinárodní vědecké konference Expert Forensic Science Brno 2016, 29. - 30. ledna 2016 v Brně. 2016. s. 510-519. ISBN: 978-80-214-5321- 0.
  Detail | WWW

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAM, V. Issues of Hazardous Materials Transport and Possibilities of Safety Measures in the Concept of Smart Cities. In Smart City 360° - LNICS, Social Informatics and Telecommunications Engineering - First EAI International Summit, SmartCity 360, Bratislava, Slovakia and Toronto, Canada, October 13-16, 2015. Revised Selected Papers. Springer International Publishing, 2016. s. 790-799. ISBN: 978-3-319-33680-0.
  Detail | WWW

  PANÁČEK, V.; SEMELA, M.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B. Impact of Usable Coefficient of Adhesion between Tyre and Road Surface by Modern Vehicle on its Dynamics while Driving and Braking in the Curve. TRANSPORT, 2016, roč. 31, č. 2, s. 142-146. ISSN: 1648-3480.
  Detail | WWW

  BALOG, K.; MARTINKA, J.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B. Analýza nebezpečenstva bieleho forsforu pri preprave železnicou. In Sborník příspěvků XXV. mezidnárodní vědecké konference Expert Forensic Science Brno 2016, 29. - 30. ledna 2016 v Brně. Brno: Ústav soudního inženýrství, VUT v Brně, 2016. s. 405-414. ISBN: 978-80-214-5321- 0.
  Detail | WWW

  SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; SKŘEHOT, P.; MELICHAROVÁ, M. Dynamic Risks, Significance and Possibilities of Their Reductions. In Risks of Business and Territorial Processes. Ústí nad Labem: Faculty of Social and Economic Studies, 2016. s. 128-134. ISBN: 978-80-7561-021- 8.
  Detail

 • 2015

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B. Nezapomínejme na černé labutě. Soudní inženýrství, 2015, č. 26, s. 94-97. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  DIVIŠ, P.; SOLNÝ, T.; PTÁČEK, P.; ADAMEC, V.; BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; SCHÜLLEROVÁ, B. Analysis of tire composition for further detection of tire marks on the road. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, roč. 13, č. 2, s. 137-138. ISSN: 2336- 7210.
  Detail

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; KONEČNÝ, J. Můžeme zkrotit černé labutě?. In Sborník přízpěvků z konference Krizové řízení a řešení krizových situací 2015. 2015. s. 6-12. ISBN: 978-80-7454-573-3.
  Detail

  MARTINKA, J.; BALOG, K.; ADAMEC, V. Požiarne riziko klasických žiaroviek. In Zborník príspevkov z IV. medzinárodnej vedeckej konferencie, Advances in Fire & Safety Engineering 2015, Recenzovaný zborník príspevkov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2015. s. 168-177. ISBN: 978-80-228-2823- 9.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; ADAMEC, V.; SALAJKA, V. Stanovení metodiky navrhování jednotlivých typů zarážedel. Průběžná zpráva k 15. 11. 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 1-61.
  Detail

  PROCHÁZKOVÁ, M.; SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V. A proposal of risk assessment and identification including the risk unpredictable, in corporate sphere. In Selected Risks of Business Praha 2015. ČVUT v Praze, Fakulta dopravní - Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní - Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2015. s. 126-135. ISBN: 978-80-01-05831- 2.
  Detail | WWW

  AL KHADDOUR, S.; SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V. Career possibilities for Syrian and Czech Women in Buiness. In Znalosti pro tržní praxi 2015: Ženy podnikatelky v minulosti a současnosti. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Katedra aplikované ekonomie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II., 2015. s. 10-19. ISBN: 978-80-87533-12-3.
  Detail | WWW

  ŠIŠKA, A.; SEMELA, M.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A.; BILÍK, M. Analýza kolizního děje (vybrzďování) na rychlostní komunikaci R10 (4139). 2015. s. 1-46.
  Detail

  SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; TRAGAN, T. Systémový přístup k hodnocení rozsahu škod na životním prostředí z pohledu rizikového inženýrství. In ExFoS 2015 (Expert Forensic Science), XXIV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 307-315. ISBN: 978-80-214-5100- 1.
  Detail

  SCHÜLLEROVÁ, B.; MIKA, O.; ADAMEC, V. Threat of Chemical Terrorism in the Underground. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada bezpečnostního inženýrství. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava AQ DN, 2015, č. 2, s. 46-53. ISSN: 1801- 1764.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; HOLÁ, L.; BALOG, K.; MARTINKA, J. Zdravotní a environmentální rizika vybraných zpomalovačů hoření. In Zborník príspevkov z IV. medzinárodnej vedeckej konferencie Advances in Fire & Safety Engineering 2015, recenzovaný zborník príspevkov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2015. s. 295-304. ISBN: 978-80-228-2823- 9.
  Detail

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B. Environmentální rizika v dopravě. ÚSI VUT v Brně: 2015.
  Detail

 • 2014

  SCHÜLLEROVÁ, B.; MAXERA, P.; ADAMEC, V. VI. ročník odborné konference doktorského studia Junior Forensic Science Brno 2014. Soudní inženýrství, 2014, roč. 25- 2014, č. 2- 3, s. 89-91. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; BALOG, K. The Risk of Transport and Possibility of their Assessment. In ICTTE Belgrade 2014 - Second International Conference on Traffic and Transport Engineering. Belgrade, Serbia: 2014. s. 384-391. ISBN: 978-86-916153-2-1.
  Detail

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; FIDRICHOVÁ, I.; LUNEROVÁ, K.; KRÁLÍK, L. Problematika odběru vzorků nebezpečných látek pro forenzní účely s využitím metod inženýrství rizik. In ExFoS 2014 (Expert Forensic Science), XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. 2014. s. 311-317. ISBN: 978-80-214-4852- 0.
  Detail

  SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; BALOG, K. Stanovení výše škod na životním prostředí v důsledku úniku nebezpečných látek při jejich přepravě. In Advances in Fire and Safety Engineering 2014. Slovenská technická univerzita v Batislavě, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnavě: 2014. s. 171-176. ISBN: 978-80-8096-202- 9.
  Detail

 • 2013

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; BRADÁČOVÁ, Š. V. ročník mezinárodní forenzně vědecké konference doktorského studia Junior Forensic Science Brno 2013. Soudní inženýrství, 2013, roč. 24-2013, č. 2, s. 88-90. ISSN: 1211-443X.
  Detail

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; FIDRICHOVÁ, I.; LUNEROVÁ, K.; KRÁLÍK, L. Návrh směrnice odběru vzorků pro forenzní účely v režimu SÚJCHBO, v.v.i. Brno: 2013. s. 1-17.
  Detail

  ADAMEC, V. Vybrané problémy ekologie a životního prostředí v dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 1-165. ISBN: 978-80-7395-619-6.
  Detail

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B. Forenzní environmentalistika a její postavení v soudním inženýrství. In ExFos 2013 (Expert Forensic Science) XXII. mezinárodní konference soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 60-67. ISBN: 978-80-214-4675- 5.
  Detail

  SCHÜLLEROVÁ, B.; MIKA, O.; ADAMEC, V. Současný stav ochrany osob před dopady závažných chemických havárií a návrhy ke zlepšení současné situace v oblasti prevence. Spektrum, 2013, roč. 13, č. 1/ 2013, s. 51-54. ISSN: 1211- 6920.
  Detail

  SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V. Současný stav preventivních opatření v ochraně osob před dopady závažných chemických havárií v České republice. In Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací, Sborník příspěvků mezinárodní konference. 2013. s. 324-329. ISBN: 978-80-7545-283- 1.
  Detail

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; URBAN, Z. Forenzní environmentalistika jako součást forenzních věd. In Sborník mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost. Univerzita obrany, 2013. s. 16-22. ISBN: 978-80-7231-928- 2.
  Detail

 • 2012

  HÝZL, P.; ADAMEC, V. Snižování dopravního hluku pomocí hutněných asfaltových vrstev. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 2012, roč. 20, č. Supp 1/ 2012, s. 41-46. ISSN: 1335- 0285.
  Detail

  ADAMEC, V.; NAVRÁTIL, J.; KISZA, K.; LUDÍK, T. Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Univerzita obrany: 2012.
  Detail | WWW

  STEHLÍK, D.; ADAMEC, V. Využití recyklátů při výstavbě, opravách a rekonstrukcích vozovek pozemních komunikací. In Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. Bratislava: 2012. s. 109-114. ISSN: 1335-0285.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.