prof. Ing.

Vladimír Adamec

CSc.

FCH, ÚCHTOŽP – profesor

+420 54114 9434
Vladimir.Adamec@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc.

Tvůrčí aktivity

 • POLÁČIK, J.; SCHÜLLEROVÁ, B.; KÖBÖLOVÁ, K.; PAVLÍKOVÁ, S.; ADAMEC, V.; POSPÍŠIL, J.: TeSta; Systém aktivní teplotní stabilizace pro redukci koncentrace jemných částic ve spalinách malých biomasových zdrojů. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
  http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx, počet stažení: 0
  Detail

 • DOMINICOVÁ, E.; KIMMER, D.; SEDLAŘÍK, V.; URBÁNEK, M.; ADAMEC, V.: Filtr pro elminaci arsenu z vody; Kombinovaný filtr obsahující nanostrukturovaný materiál a FeO(OH) pro eliminaci arsenu z vod. Centrum polymerních systémů, UTB ve Zlíně. (funkční vzorek)
  Detail

 • DOMINICOVÁ, E.; KIMMER, D.; SEDLAŘÍK, V.; ADAMEC, V.; URBÁNEK, M.: Nanostrukturovaný materiál pro eliminaci arsenu z vod; Nanostrukturovaný materiál pro eliminaci arsenu z vod. Centrum polymerních systémů, UTB ve Zlíně. (funkční vzorek)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.