Detail publikace

Aplikace systémového přístupu stanovení výše škody na životním prostředí s využitím analýzy rizika

SCHÜLLEROVÁ, B. ADAMEC, V. BULEJKO, P.

Originální název

Aplikace systémového přístupu stanovení výše škody na životním prostředí s využitím analýzy rizika

Anglický název

Systematich approach application to determining the amount of the environmental damage with using of risk analysis methods

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Škody na životním prostředí vznikají v důsledku dlouhodobého i krátkodobého působení negativního faktoru, nejčastěji v důsledku antropogenní činnosti. Současné metody a přístupy pro stanovení výše těchto škod jsou založeny především na kvantitativním hodnocení produkčních funkcí přírody a vzniklé majetkové újmy. Jedním z těchto případů jsou i úniky nebezpečných chemických látek při havárii v rámci jejich přepravy po silnici. Cílem příspěvku je proto představit návrh metodologie řešení hodnocení škod na životním prostředí v souvislosti s těmito událostmi. Tato metodologie využívá systémového přístupu a metod analýzy rizika za účelem dosažení komplexních výsledků, které zahrnují škody jak na produkčních, tak i mimoprodukčních funkcích. Návrh byl následně formulován do jednoduchého softwarového nástroje za účelem jeho snadné aplikace v praxi.

Anglický abstrakt

Environmental damage occurred as a result of long or short term effects of negative factors, most often as results of the anthropogenic activities. Current methods and approaches determining the amount of these damages are primarily based on a quantitative assessment of environmental production functions and caused property damages. One of these cases is a release of the hazardous chemical substances during the road accident. The aim of this paper is to introduce the proposal of methodology focusing on the assessment and valuation of environmental damages in connections with these events. The methodology using a systematic approach and risk analysis methods in order to achieve comprehensive results that include production and nonproduction functions damages. The proposal was created into a unify and basic software tool with aim of easy application in practice.

Klíčová slova

systém; přístup; životní prostředí; škoda; analýza, riziko

Klíčová slova v angličtině

system, approach, environment, damage, analysis, risk

Autoři

SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; BULEJKO, P.

Vydáno

27. 1. 2017

Nakladatel

ÚSI VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5459-0

Kniha

Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2017, 27. - 28. 1. 2017 v Brně

Číslo edice

1

Strany od

512

Strany do

521

Strany počet

10

BibTex

@inproceedings{BUT132461,
  author="Barbora {Popelová} and Vladimír {Adamec} and Pavel {Bulejko}",
  title="Aplikace systémového přístupu stanovení výše škody na životním prostředí s využitím analýzy rizika",
  booktitle="Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2017, 27. - 28. 1. 2017 v Brně",
  year="2017",
  number="1",
  pages="512--521",
  publisher="ÚSI VUT v Brně",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-5459-0"
}