Detail publikace

Analýza zdravotních rizik PM10 a PM2,5 v lokalitách města Brna

BULEJKO, P. ADAMEC, V. SCHÜLLEROVÁ, B. HRABOVÁ, K. SKEŘIL, R.

Originální název

Analýza zdravotních rizik PM10 a PM2,5 v lokalitách města Brna

Anglický název

Health risk assessment of PM10 and PM2,5 in the localities of Brno city

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Cílem této práce bylo vyhodnotit koncentrace polétavého prachu ve vybraných lokalitach mesta Brna během pěti let a odhadnout jejich zdravotní rizika. Výsledky ukázaly, že koncentrace částic každoročně překračují povolené limity, zvláště v dopravně zatížených lokalitách, kde počet překročení PM10 je mnohdy až třikrát vyšší.

Anglický abstrakt

The aim of this work was to evaluate the PM concentration in selected regions of Brno during five years and to estimate associated health risks. The results have shown the concentrations of suspended particles exceed limits every year, especially in high traffic regions, where the number of exceedances of PM10 is almost three times higher in some cases.

Klíčová slova

Doprava; pevné částice; znečištění ovzduší; hodnocení rizik; veřejné zdraví

Klíčová slova v angličtině

Traffic; particulate matter; air pollution; risk assessment; public health

Autoři

BULEJKO, P.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; HRABOVÁ, K.; SKEŘIL, R.

Vydáno

7. 10. 2016

Nakladatel

Česká aerosolová společnost

Místo

Praha

ISBN

978-80-86186-85-6

Kniha

Sborník XVII. výroční konference České aerosolové společnosti, 25. – 26. října 2016, Mikulov

Strany od

69

Strany do

72

Strany počet

4

URL

BibTex

@inproceedings{BUT128739,
  author="Pavel {Bulejko} and Vladimír {Adamec} and Barbora {Popelová} and Kristýna {Hrabová} and Robert {Skeřil}",
  title="Analýza zdravotních rizik PM10 a PM2,5 v lokalitách města Brna",
  booktitle="Sborník XVII. výroční konference České aerosolové společnosti, 25. – 26. října 2016, Mikulov",
  year="2016",
  pages="69--72",
  publisher="Česká aerosolová společnost",
  address="Praha",
  isbn="978-80-86186-85-6",
  url="http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2016.pdf"
}