prof. Ing.

Vladimír Adamec

CSc.

FCH, ÚCHTOŽP – profesor

+420 54114 9434
Vladimir.Adamec@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc.

Projekty

 • 2020

  CK01000095, Plán řízení rizik pro vybrané kritické objekty dopravní infrastruktury , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Možnost využití ICT ke zvýšení bezpečnosti nákladní přepravy, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  TL02000240, Zvyšování úrovně managementu BOZP v provozech s výskytem jemných a ultra jemných částic, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Možnost uplatnění nanočástic pro snížení poruch vodohospodářských staveb , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Patologie a etiologie vodohospodářských staveb ve vztahu k životnímu prostředí, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Kategorizace škod na životním prostředí pro potřeby znalecké činnosti, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Hodnocení environmentálních faktorů ve vztahu k oceňování majetku, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Hodnocení a integrace kriterií rovnosti do dopravního plánování - MOBILITA, zahájení: 01.10.2015, ukončení: 30.04.2017
  Detail

  Systémový přístup k hodnocení zranitelnosti složek životního prostředí při stanovení výše škod způsobených nebezpečnými chemickými látkami, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Databáze chemického složení pneumatik vozidel v ČR, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Návrh metodiky stanovení výše škod na životním prostředí způsobené haváriemi na pozemních komunikacích, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2005

  1F54H/098/520, Prašnost dopravy a její vlivy na imisní zatížení ovzduší suspendovanými částicemi, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2008
  Detail