Detail publikace

Možné přístupy k hodnocení zdravotních rizik nanočástic z pohledu znalce

ADAMEC, V. SCHÜLLEROVÁ, B. BENCKO, V. HRABOVÁ, K. BULEJKO, P.

Originální název

Možné přístupy k hodnocení zdravotních rizik nanočástic z pohledu znalce

Anglický název

Possible approaches to risk assessment of nanoparticles from the point of view of expert

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Rozvoj nanotechnologií, zejména v posledních letech, je velice dynamický a nachází uplatnění v celé řadě nejen technických odvětví. Toto ovšem není možné říci o sledování případných nežádoucích zdravotních nebo environmentálních vlivů. Na straně druhé je nutné konstatovat, že hodnocení těchto vlivů je velmi složité a to i s ohledem na poměrně krátkou dobu využívání nanotechnologií. Nedostatek relevantních informací o případných negativních účincích nanočástic jakož i absence legislativních nástrojů vede v poslední době k požadavkům na hodnocení rizik těchto částic a materiálů. Příspěvek analyzuje možné přístupy a metody k hodnocení zdravotních rizik nanočástic z pohledu bezpečnosti pracovního prostředí v technických oblastech a upozorňuje na nezbytnost tohoto řešení.

Anglický abstrakt

The development of nanotechnology is particularly in recent years very dynamic and is applied in many not only technical branches. This is not possible to say about monitoring of possible health and environmental undesirable influence. On the other hand is necessary to say that the assessment of this influence is very difficult also with regard on relatively short period of nanotechnology using. The lack of relevant information about possible undesirable effects of nanoparticles and also absence of legislative measures in recent time leads to requirements on risk assessment of these particles and materials. The paper analyze possible approaches and methods of health risk assessment from the point of view of safety work environment at technical areas and efforts on necessary of solution of this issue.

Klíčová slova

nanomateriály, riziko, hodnocení, zdraví, pracovní prostředí

Klíčová slova v angličtině

nanomaterials, risk, assessment, health, work environment

Autoři

ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; BENCKO, V.; HRABOVÁ, K.; BULEJKO, P.

Vydáno

1. 2. 2018

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5600-6

Kniha

Expert Forensic Science 2018

Číslo edice

první

Strany od

9

Strany do

21

Strany počet

644

BibTex

@inproceedings{BUT145542,
  author="ADAMEC, V. and SCHÜLLEROVÁ, B. and BENCKO, V. and HRABOVÁ, K. and BULEJKO, P.",
  title="Možné přístupy k hodnocení zdravotních rizik nanočástic z pohledu znalce",
  booktitle="Expert Forensic Science 2018",
  year="2018",
  number="první",
  pages="9--21",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-5600-6"
}