Detail publikace

Vnímání rizika jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí u exponovaných osob na základě dotazníkového šetření

MARTINCOVÁ, J. URBÁNEK, M. ADAMEC, V. KÖBÖLOVÁ, K. ZEMAN, T.

Originální název

Vnímání rizika jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí u exponovaných osob na základě dotazníkového šetření

Anglický název

Perception of the risk of fine and ultrafine particles in the work places to exposed persons based on the questionnary survey

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

PŘÍSPĚVEK POPISUJE SOUHRN CÍLŮ A VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTÍCH, KDE JSOU V RÁMCI VÝROBNÍCH PROCESŮ PRODUKOVÁNY, ZPRACOVÁNY NEBO UŽÍVÁNY JUJC A NANOMATERIÁLY BĚHEM ZÁMĚRNÉ A NEZÁMĚRNÉ ČINNOSTI. CÍLEM DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ BYLO ZJISTIT: MÍRU INFORMOVANOSTI ZAMĚSTNANCŮ O RIZICÍCH EXPOZICE

Anglický abstrakt

Perception of the risk of fine and ultrafine particles in the work places to exposed persons based on the questionnary survey

Klíčová slova

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ; EXPOZICE, RIZIKO; JEMNÉ A ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE; DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ; NANOBEZPEČNOST; BOZP

Klíčová slova v angličtině

WORKING ENVIRONMENT, EXPOSURE, RISK, FINE AND ULTRAFINE PARTICLES, QUESTIONNARY SURVEY, NANOSAFETY, OHS

Autoři

MARTINCOVÁ, J.; URBÁNEK, M.; ADAMEC, V.; KÖBÖLOVÁ, K.; ZEMAN, T.

Vydáno

27. 5. 2022

Nakladatel

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s.

Místo

Ostrava

Strany od

21

Strany do

22

Strany počet

2

URL

BibTex

@inproceedings{BUT178407,
  author="Jana Victoria {Martincová} and Michal {Urbánek} and Vladimír {Adamec} and Klaudia {Köbölová} and Tomáš {Zeman}",
  title="Vnímání rizika jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí u exponovaných osob na základě dotazníkového šetření",
  year="2022",
  pages="21--22",
  publisher="Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s.",
  address="Ostrava",
  url="http://www.spbi.cz/index.php?id_document=11708"
}