Ing.

Václav Šimek

FIT, UPSY – asistent

+420 54114 1353
simekv@fit.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Václav Šimek

Projekty

 • 2023

  High Performance, Safe, Secure, Open-Source Leveraged RISC-V Domain-Specific Ecosystems, zahájení: 01.05.2023, ukončení: 30.04.2026
  Detail

  Application-specific HW/SW architectures and their applications, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2020

  Návrh, optimalizace a evaluace aplikačně specifických počítačových systémů, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2017

  Infrastruktura pro moderní studium IT, zahájení: 01.10.2017, ukončení: 30.09.2022
  Detail

  Moderní a otevřené studium techniky, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Pokročilé paralelní a vestavěné počítačové systémy, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  LQ1602, IT4Innovations excellence in science, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2014

  LD14055, Nekonvenční návrhové techniky pro číslicové obvody s vlastní rekonfigurací: od materiálů k implementaci, zahájení: 05.05.2014, ukončení: 31.05.2017
  Detail

  Architektury paralelních a vestavěných počítačových systémů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Inovace a tvorba nových laboratorních úloh pro podporu výuky v hardwarově orientovaných předmětech, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Multimediální laboratoř pro návrh pokročilých integrovaných systémů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  7AMB12DE004, Evoluční návrh řízení v aeroservoelastickém jevu, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2011

  ED1.1.00/02.0070, The IT4Innovations Centre of Excellence, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Pokročilé bezpečné, spolehlivé a adaptivní IT, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Bezpečné, spolehlivé a adaptivní počítačové systémy, zahájení: 01.03.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Podpora výuky hardwaru s využitím platformy FITkit, zahájení: 12.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Laboratoř pro návrh a prototypovou realizaci pokročilých elektronických systémů, zahájení: 12.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  GAP103/10/1517, Natural computing na nekonvenčních platformách, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2008

  IBM Faculty Award 2009, zahájení: 28.11.2008, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2007

  GA102/07/0850, Návrh a obvodová realizace zařízení pro automatické generování patentovatelných invencí, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail