doc. Ing.

Richard Růžička

Ph.D., MBA

FIT – proděkan pro magisterské studium

+420 54114 1208
prodekan-vzdelavani@fit.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA

Projekty

 • 2023

  High Performance, Safe, Secure, Open-Source Leveraged RISC-V Domain-Specific Ecosystems, zahájení: 01.05.2023, ukončení: 30.04.2026
  Detail

  Application-specific HW/SW architectures and their applications, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

 • 2021

  FIT VUT - Příprava vlastního projektu do programu Horizon Europe, zahájení: 01.05.2021, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2020

  Návrh, optimalizace a evaluace aplikačně specifických počítačových systémů, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2018

  Zavedení atraktivního a efektivního studia v anglickém jazyce na FIT, zahájení: 01.02.2018, ukončení: 31.08.2019
  Detail

 • 2017

  Infrastruktura pro moderní studium IT, zahájení: 01.10.2017, ukončení: 30.09.2022
  Detail

  Moderní a otevřené studium techniky, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Pokročilé paralelní a vestavěné počítačové systémy, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  LQ1602, IT4Innovations excellence in science, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2015

  Inovace výrobní linky pro tvorbu vícevrstvých desek plošných spojů, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  LD14055, Nekonvenční návrhové techniky pro číslicové obvody s vlastní rekonfigurací: od materiálů k implementaci, zahájení: 05.05.2014, ukončení: 31.05.2017
  Detail

  Architektury paralelních a vestavěných počítačových systémů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  7AMB12DE004, Evoluční návrh řízení v aeroservoelastickém jevu, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Multimediální laboratoř pro návrh pokročilých integrovaných systémů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Podpora talentovaných studentů na FIT VUT v Brně, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Pokročilé bezpečné, spolehlivé a adaptivní IT, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  ED1.1.00/02.0070, The IT4Innovations Centre of Excellence, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2010

  Vzdělávání v IT pro praxi, zahájení: 01.10.2010, ukončení: 31.05.2013
  Detail

  Bezpečné, spolehlivé a adaptivní počítačové systémy, zahájení: 01.03.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Laboratoř pro návrh a prototypovou realizaci pokročilých elektronických systémů, zahájení: 12.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  GAP103/10/1517, Natural computing na nekonvenčních platformách, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2007

  MSM0021630528, Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2006

  Zvýšení konkurenceschopnosti IT odborníků - absolventů pro Evropský trh práce, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  GA102/06/0599, Metody návrhu polymorfních číslicových obvodů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2005

  GD102/05/H050, Integrovaný přístup k výchově studentů DSP v oblasti paralelních a distribuovaných systémů, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2004

  Sdružená laboratoř pro výuku technického vybavení počítačů, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  GA102/04/0737, Moderní metody syntézy číslicových systémů, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  GP102/03/P176, Formální přístup k plánování testu číslicových obvodů, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2001

  GA102/01/1531, Formální postupy v diagnostice číslicových obvodů - verifikace testovatelného návrhu, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail