Detail projektu

Integrovaný přístup k výchově studentů DSP v oblasti paralelních a distribuovaných systémů

Období řešení: 01.01.2005 — 31.12.2008

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Doktorské granty

- plně financující (2005-01-01 - 2008-12-31)

O projektu

Cílem projektu je vytvoření kvalitativně nového typu výchovy doktorandů, který odpovídá současným mezinárodním trendům. Projekt je zaměřen na paralelní a distribuované systémy, na jejich modelování, simulaci, verifikaci, související teoretické otázky i aplikace. Počítá se zapojením 18 nejperspektivnějších doktorandů ze všech zúčastněných pracovišť (přibližně 7 z FIT VUT, 9 z FI MU a 2 z PřF MU). Při vytváření nové kvality bude využito jak bohatých vědeckých, aplikačních a výchovných zkušeností týmu školitelů, tak již vybudované struktury laboratoří, existujících systémů seminářů a bohatých mezinárodních kontaktů. Těžištěm nového přístupu je důraz na kooperativní a mezinárodní charakter výchovy doktorandů, společné vedení doktorandů učiteli z různých pracovišť a s do jisté míry různým primárním zaměřením, týmovou práci v laboratořích a zapojení studentů do mezinárodních doktorandských aktivit (účast na mezinárodních konferencích a letních školách, pořádání pravidelného mezinárodního workshopu pro studenty doktorského studijního programu, speciální kurzy doktorského studijního programu vyučované zahraničními odborníky, atd.).

Nosná témata projektu se odvíjejí od výzkumných priorit zúčastněných institucí, které jsou v mnoha ohledech příbuzné. Kombinuje se tak základní a aplikovaný výzkum, který je na těchto institucích realizován v souladu s jejich zaměřením. Důležitou výhodou je v tomto směru skutečnost, že se zapojené instituce nacházejí nedaleko od sebe a je tedy možné realizovat společné přednášky, semináře apod. prakticky bez časových ztrát a dalších finančních nákladů spojených s cestováním a ubytováním. Pro výchovu studentů doktorského studijního programu již byly na těchto institucích vytvořeny dobré podmínky (včetně technického a přístrojového vybavení). Cílem projektu je posunout tuto kvalitu o další stupeň výše a dostat se tak na úroveň špičkových mezinárodních vědecko-výchovných center (typu BRICS v Dánsku, nebo CWI v Holandsku).

Popis anglicky
english

Klíčová slova
souběžnost; kvantové výpočty; verifikace; modelování; diskrétní matematika

Klíčová slova anglicky
concurrency; quantum computing; verification; modelling; discrete mathematics

Označení

GD102/05/H050

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Češka Milan, prof. RNDr., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav počítačových systémů
- spolupříjemce (01.01.2005 - 31.12.2008)
Ústav informačních systémů
- spolupříjemce (01.01.2005 - 31.12.2008)
Ústav inteligentních systémů
- spolupříjemce (01.01.2005 - 31.12.2008)

Výsledky

ERLEBACH, P. Experience from Verifying in TVLA. In EEICT'05. volume 3. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2005. p. 648-652. ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

NOVOSAD, P. Software Tool CESim for Graphical Design, Simulation and Analysis of C/E Petri Nets. In Proceedings of XXVIIth International Autumn Colloquium ASIS 2005. Ostrava: 2005. p. 236-240. ISBN: 80-86840-16-6.
Detail

LORENC, L., MEDUNA, A. Self-Reproducing Translation Made by Pushdown Transducers. In PRE-PROCEEDINGS of the 1st Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Faculty of Informatics MU, 2005. p. 59-67.
Detail

VOJNAR, T., ČEŠKA, M., ERLEBACH, P. Pattern-Based Verification of Programs with Extended Linear Linked Data Structures. In Proceedings of Fifth International Workshop on Automated Verification of Critical Systems. Warwick: 2005. p. 101-117.
Detail

OČENÁŠEK, P. Towards Selected Problems in the Security Protocol Design and Verification. In Pre-Proceedings of the 1st Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2005). Brno: Faculty of Informatics MU, 2005. p. 1 ( p.)
Detail

OČENÁŠEK, P. Evolutionary Approach in the Security Protocols Design. In Proceedings of the First European Conference on Computer Network Defence. University of Glamorgan: Springer Verlag, 2005. p. 147-156. ISBN: 1-84628-311-6.
Detail

PEČENKA, T. Generating Synthetic Benchmark Circuits with Predefined Testability Properties. In Pre-Proc. 1st Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: 2005. p. 200-209.
Detail

NOVOSAD, P. Software Tool CESim for Graphical Design, Simulation and Analysis of C/E Petri Nets. In PRE-PROCEEDINGS of the 1st Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Faculty of Informatics MU, 2005. p. 106-113.
Detail

ERLEBACH, P. Towards a Systematic Framework for Automatic Pattern-Based Verification of Dynamic Data Structures. In PRE-PROCEEDINGS of the 1st Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Faculty of Informatics MU, 2005. p. 145-154.
Detail

BOUAJJANI, A., HABERMEHL, P., ROGALEWICZ, A., VOJNAR, T. Abstract Regular Tree Model Checking. In Proceedings of 7th International Workshop on Verification of Infinite-State Systems -- INFINITY 2005. BRICS Notes Series. Aarhus: Basic Research in Computer Science, Computer Science Departments of the Aarlborg and Aarhus Universities, 2005. p. 15-24. ISSN: 0909-3206.
Detail

ŽÁDNÍK, M., PEČENKA, T., KOŘENEK, J. NetFlow Probe for High-Speed Networks. In Proceedings of the International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL05). Tampere: IEEE Computer Society, 2005. p. 695-698. ISBN: 0-7803-9362-7.
Detail

OČENÁŠEK, P.; TRCHALÍK, R. Modal Logics Used for Authentication Protocols Analysis: Survey and Comparison. In Proceedings of the 7th International Carpathian Control Conference. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 2006. p. 401-404. ISBN: 80-248-1066-2.
Detail

OČENÁŠEK, P. Security Protocols: Analysis and Design. In Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006. Vienna: TU Vienna, 2006. p. 51-52. ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

NOVOSAD, P. Software Tool CESim for Graphical Design, Simulation and Analysis of C/E Petri Nets. In Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006. Vídeň: Technical University Wien, 2006. p. 49-50. ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

OČENÁŠEK, P.; TRCHALÍK, R. The Use of Modal Logics in the Security Protocols Analysis. In Proceedings of the 12th Conference STUDENT EEICT 2006. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2006. p. 395-399. ISBN: 80-214-3163-6.
Detail

MAZAL, Z.; ZBOŘIL, F. Modelling Sensor Networks using Multiagent Systems. In NETSS 2006. Ostrava: 2006. p. 15-18. ISBN: 80-86840-06-9.
Detail

MAZAL, Z. Multiagent System for Searching in FOAF Networks. In Proceedings of the 12th Conference and Competition STUDENT EEICT 2006 Volume 4. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2006. p. 481-485. ISBN: 80-214-3163-6.
Detail

OČENÁŠEK, P.; OČENÁŠEK, J. Designing Secure Communications Using Evolutionary Approach. In Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO 2006. Seattle, WA: Association for Computing Machinery, 2006. p. 1-0.
Detail

OČENÁŠEK, P.; ŠVÉDA, M. An Approach to Automated Design of Security Protocols. In Proceedings of the International Conference on Networking (ICN 2006). Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2006. p. 192-0. ISBN: 0-7695-2552-0.
Detail

PEČENKA, T.; KOTÁSEK, Z.; SEKANINA, L. FITTest_BENCH06: A New Set of Benchmark Circuits Reflecting Testability Properties. In Proc. of 2006 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Praha: IEEE Computer Society, 2006. p. 285-289. ISBN: 1424401844.
Detail

BIDLO, M.; SEKANINA, L. Prostředky pro podporu vzdělávání v oblasti biologií inspirovaných výpočetních systémů. In Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2006. s. 81-83. ISBN: 80-85645-56-4.
Detail

OČENÁŠEK, P.; TRCHALÍK, R. Tracing Authentication Protocols Behavior: A Case Study. In MEMICS 2006 Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Mikulov: Faculty of Information Technology BUT, 2006. p. 166-173. ISBN: 80-214-3287-X.
Detail

ŠVÉDA, M.; TRCHALÍK, R. Smart Sensor Networking with ZigBee and Internet. In Proceedings of the 2nd International Workshop on Artificial Neural Networks and Intelligent Information Processing (ANNIIP 2006). Setúbal: University of Pierre and Marie Curie, 2006. p. 64-71. ISBN: 972-8865-68-6.
Detail

PEČENKA, T.; STRNADEL, J.; KOTÁSEK, Z.; SEKANINA, L. Testability Estimation Based on Controllability and Observability Parameters. In Proceedings of the 9th EUROMICRO Conference on Digital System Design (DSD'06). IEEE CS. Cavtat: IEEE Computer Society, 2006. p. 504-514. ISBN: 0-7695-2609-8.
Detail

TRCHALÍK, R.; ŠVÉDA, M. Sensor Networking through Intranet and ZigBee. In Proceedings IMAPS CS International Conference EDS'06. Brno: Brno University of Technology, 2006. p. 217-221. ISBN: 80-214-3246-2.
Detail

PEČENKA, T. Prostředky a metody pro automatické vytváření testovacích obvodů. In Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia. Bratislava: Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, 2006. s. 13-18. ISBN: 80-969202-2-7.
Detail

TRCHALÍK, R. Design IEEE 802.15.4 ZigBee sítě. In Počítačové architektúry & diagnostika 2006. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2006. s. 107-112. ISBN: 80-969202-2-7.
Detail

ROGALEWICZ, A. Abstract Regular Model Checking of Complex Dynamic Data Structures - Implementation Details. In Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2006. p. 198-205. ISBN: 80-214-3287-X.
Detail

SMRČKA, A.; HLÁVKA, P.; ŘEHÁK, V.; ŠAFRÁNEK, D.; ŠIMEČEK, P.; VOJNAR, T. Formal Verification of the CRC Algorithm Properties. In MEMICS 2006 Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Mikulov: 2006. p. 55-62. ISBN: 80-214-3287-X.
Detail

PEČENKA, T.; KOTÁSEK, Z. I-path Scheduling Algorithm for RT Level Circuits. In MEMICS 2006 2nd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Mikulov: 2006. p. 174-181. ISBN: 80-214-3287-X.
Detail

JAROŠ, J.; DVOŘÁK, V. Evolutionary Design of OAB and AAB Communication Schedules for Networking Systems on Chips. In MEMICS 2006 Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Mikulov: Masaryk University, 2006. p. 63-68. ISBN: 80-214-3287-X.
Detail

OČENÁŠEK, P. Automatic System for Making Web Content Accessible for Visually Impaired Users. In Proceedings of the 6th International Conference on Applied Computer Science. Puerto De La Cruz: 2006. p. 430-433. ISBN: 960-8457-57-2.
Detail

OČENÁŠEK, P.; TRCHALÍK, R. On the Implementation of Metrics in the Workflow System. In Proceedings of the 6th International Conference on Applied Computer Science. Puerto De La Cruz: World Scientific and Engineering Academy, 2006. p. 329-331. ISBN: 960-8457-57-2.
Detail

MASOPUST, T. An Improvement of the Descriptional Complexity of Grammars Regulated by Context Conditions. In Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2006). Mikulov: Faculty of Information Technology BUT, 2006. p. 105-112. ISBN: 80-214-3287-X.
Detail

NOVOSAD, P. Výukový nástroj pro práci s C/E Petriho sítěmi. In Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2006. s. 247-249. ISBN: 80-85645-56-4.
Detail

GAJDA, Z. Metody návrhu polymorfních obvodů. In Sborník příspěvků Česko-slovenského semináře Počítačové architektury a diagnostika pro studenty doktorandského studia. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 19-25. ISBN: 978-80-7043-605-9.
Detail

ŠVÉDA, M.; TRCHALÍK, R. Safety and Security-driven Design of Networked Embedded Systems. In Proceedings 10th EUROMICRO Conference on Digital System Design Architectures, Methods and Tools. Lübeck: IEEE Computer Society, 2007. p. 420-423. ISBN: 0-7695-2978-X.
Detail

TECHET, J. A Note on Scattered Context Grammars with Non-Context-Free Components. In MEMICS 2007 Proceedings. Znojmo: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007. p. 225-232. ISBN: 978-80-7355-077-6.
Detail

STRAKA, M.; KOTÁSEK, Z. Checker for Communication Protocol between IP Cores Based on FPGA. In 3rd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Faculty of Informatics MU, 2007. p. 193-200. ISBN: 978-80-7355-077-6.
Detail

BIDLO, M. Výpočetní development založený na instrukcích. In Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 53-59. ISBN: 978-80-7043-605-9.
Detail

BIDLO, M. Biologií inspirovaný vývin jako technika evolučního návrhu. In Kognice a umělý život VII. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007. s. 43-53. ISBN: 978-80-7248-412-6.
Detail

MASOPUST, T. Generalized Forbidding Grammars with Linear Productions. In Third Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2007). Znojmo: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007. p. 121-126. ISBN: 978-80-7355-077-6.
Detail

HERRMAN, T. Testability Analysis Based on the Identification of Testable Blocks with Predefined Properties. In MEMICS proceedings 2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007. p. 269-269. ISBN: 978-80-7355-077-6.
Detail

ŠKARVADA, J. RT Level Test Optimization for Low Power Consumption. In MEMICS proceedings 2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007. p. 185-192. ISBN: 978-80-7355-077-6.
Detail

NOVOSAD, P.; ČEŠKA, M. Simulation and Analysis of Condition/Event Petri Nets Using Software Tool CESim. In Proceedings of 21th European Simulation and Modelling Conference ESM'2007. St. Julians, Malta: EUROSIS, 2007. p. 170-172. ISBN: 978-90-77381-36-6.
Detail

HOLÍK, L.; ROGALEWICZ, A. Counterexample Analysis in Abstract Regular Tree Model Checking of Complex Dynamic Data Structures. In Third Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2007). Znojmo: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007. p. 59-66. ISBN: 978-80-7355-077-6.
Detail

TRCHALÍK, R.; ŠVÉDA, M. Sensor Networking through Intranet and ZigBee. In EDS '07 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3470-7.
Detail

OČENÁŠEK, P.; TRCHALÍK, R. Using AVISPA in the Education of Network Security. EDS '08 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2008. p. 1-8. ISBN: 978-80-214-3717-3.
Detail

STRAKA, M.; KOTÁSEK, Z.; WINTER, J. Digital Systems Architectures Based on On-line Checkers. 11th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2008. Parma: IEEE Computer Society, 2008. p. 81-87. ISBN: 978-0-7695-3277-6.
Detail

OČENÁŠEK, P. Wardriving: Detecting, Attacking, Securing. In Proceedings of the 8th International Carpathian Control Conference. Košice: The University of Technology Košice, 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-8073-805-1.
Detail

TRCHALÍK, R.; OČENÁŠEK, P. Addressing and Routing in Sensor Networks. In Proceedings of the 8th International Carpathian Control Conference. Košice: The University of Technology Košice, 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-8073-805-1.
Detail

MASOPUST, T.; MEDUNA, A. Descriptional Complexity of Grammars Regulated by Context Conditions. In LATA 2007 Pre-proceedings. Reports of the Research Group on Mathematical Linguistics 35/07, Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, Spain: 2007. p. 403-411.
Detail

ERLEBACH, P.; ČEŠKA, M.; VOJNAR, T. Pattern-Based Verification for Trees. In Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2007. Las Palmas de Grand Canaria: The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2007. p. 181-182. ISBN: 978-3-540-75866-2.
Detail

MASOPUST, T. A Note on the Descriptional Complexity of Semi-Conditional Grammars. In Information Systems and Formal Models ISIM, WFM '07. Hradec nad Moravici: Silesian University, 2007. p. 213-218. ISBN: 978-80-7248-0067.
Detail

TECHET, J. k-Limited Erasing Performed by Scattered Context Grammars. In Information Systems and Formal Models ISIM, WFM '07. Hradec nad Moravicí: Silesian University, 2007. p. 227-234. ISBN: 978-80-7248006-7.
Detail

OČENÁŠEK, P.; ŠIMEK, V. Determining Location of Target Within the Indoor Location System. In Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science: Volume III. Wroclaw: 2007. p. 168-176. ISBN: 978-83-7493-341-4.
Detail

OČENÁŠEK, P. Analysis of the Network Communication With OPNET. In Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science: Volume II. Wroclaw: 2007. p. 312-317. ISBN: 978-83-7493-340-7.
Detail

MASOPUST, T. Scattered Context Grammars Can Generate the Powers of 2. In Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007, Volume 4. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2007. p. 401-404. ISBN: 978-80214-3410-3.
Detail

STRAKA, M. VHDL Design of Educational, Modern and Open-Architecture CPU. In Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007 Volume 4. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 457-461. ISBN: 978-80-214-3410-3.
Detail

TOBOLA, J.; KOTÁSEK, Z.; KOŘENEK, J.; MARTÍNEK, T.; STRAKA, M. Online Protocol Testing for FPGA Based Fault Tolerant Systems. In 10th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2007. Lubeck, Germany: IEEE Computer Society, 2007. p. 676-679. ISBN: 0-7695-2978-X.
Detail

MASOPUST, T.; MEDUNA, A. Descriptional Complexity of Generalized Forbidding Grammars. In Proceedings of 9th International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems. High Tatras, Slovakia: University of Pavol Jozef Šafárik, 2007. p. 170-177. ISBN: 978-80-7097-688-3.
Detail

STRAKA, M.; TOBOLA, J.; KOTÁSEK, Z. Checker Design for On-line Testing of Xilinx FPGA Communication. In The 22nd IEEE International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI Systems. Rome: IEEE Computer Society, 2007. p. 152-160. ISBN: 0-7695-2885-6.
Detail

MEDUNA, A.; TECHET, J. Maximal and Minimal Scattered Context Rewriting. In FCT 2007 Proceedings. Lecture Notes in Computer Science. Budapest: Springer Verlag, 2007. p. 412-423. ISSN: 0302-9743.
Detail

MEDUNA, A.; TECHET, J. Reduction of Scattered Context Generators of Sentences Preceded by Their Leftmost Parses. In Proceedings of 9th International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems. High Tatras: University of Pavol Jozef Šafárik, 2007. p. 178-185. ISBN: 978-80-7097-688-3.
Detail

JAROŠ, J.; OHLÍDAL, M.; DVOŘÁK, V. An Evolutionary Approach to Collective Communication Scheduling. In 2007 Genetic and Evolutionary Computation Conference. Volume II. New York: Association for Computing Machinery, 2007. p. 2037-2044. ISBN: 978-1-59593-697-4.
Detail

BIDLO, M. Evolutionary Development of Generic Multipliers: Initial Results. In Proc. of the 2007 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007. p. 405-412. ISBN: 0-7695-2866-X.
Detail

ŠKARVADA, J.; HERRMAN, T.; KOTÁSEK, Z. Testability Analysis Based on the Identification of Testable Blocks with Predefined Properties. In 10th EUROMICRO CONFERENCE ON DIGITAL SYSTEM DESIGN Architectures, Methods and Tools (DSD 2007). Lübeck: IEEE Computer Society, 2007. p. 611-618. ISBN: 0-7695-2978-X.
Detail

STRAKA, M. Generátor hlídacích obvodů pro komunikační protokoly Xilinx FPGA. In Počítačové architektury a diagnostika 2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 129-136. ISBN: 978-80-7043-605-9.
Detail

STRAKA, M. Checkers Design for Communication Protocols Based on FPGAs. Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008 Volume 4. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2008. p. 467-473. ISBN: 978-80-214-3617-6.
Detail

MAZAL, Z.; JANOUŠEK, V.; KOČÍ, R. Enhancing the PNtalk Language with Negative Predicates. MOSIS '08. Ostrava: 2008. p. 28-34. ISBN: 978-80-86840-40-6.
Detail

TRCHALÍK, R.; OČENÁŠEK, P.; ŠVÉDA, M. Using MSC and SDL Languages for Description of Network Communication. EDS '08 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2008. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3717-3.
Detail

ŠKARVADA, J.; KOTÁSEK, Z.; HERRMAN, T. Power Conscious RTL Test Scheduling. Proceedings of 11th Euromicro Conference on Digital Systems Design Architectures, Methods and Tools. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. p. 721-728. ISBN: 978-0-7695-3277-6.
Detail

ŠKARVADA, J. Optimalizace testu pro nízký příkon. Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 103-111. ISBN: 978-80-7372-378-1.
Detail

GAJDA, Z. Návrh polymorfních obvodů. Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 17-23. ISBN: 978-80-7372-378-1.
Detail

ŠKARVADA, J.; KOTÁSEK, Z.; HERRMAN, T. Power Conscious RTL Test Scheduling. 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Masaryk University, 2008. p. 265-265. ISBN: 978-80-7355-082-0.
Detail

HERRMAN, T. Identifikace testovatelných bloků v obvodu na úrovni RT. Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 25-35. ISBN: 978-80-7372-378-1.
Detail

NOVOSAD, P.; ČEŠKA, M. Algorithms for Computing Coverability Graphs for Hybrid Petri Nets. 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masaryk University, 2008. p. 177-183. ISBN: 978-80-7355-082-0.
Detail

BOUAJJANI, A.; HABERMEHL, P.; ROGALEWICZ, A.; VOJNAR, T. Abstract Regular Tree Model Checking of Complex Dynamic Data Structures. In Static Analysis. LNCS 4134. Berlin: Springer Verlag, 2006. p. 52-70. ISBN: 978-3-540-37756-6.
Detail

BIDLO, M. Evolutionary Design of Generic Combinational Multipliers Using Development. In Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Lecture Notes in Computer Science 4684. Berlin: Springer Verlag, 2007. p. 77-88. ISBN: 978-3-540-74625-6.
Detail

HABERMEHL, P.; IOSIF, R.; ROGALEWICZ, A.; VOJNAR, T. Proving Termination of Tree Manipulating Programs. In Automated Technology for Verification and Analysis. LNCS 4762. Berlin: Springer Verlag, 2007. p. 145-161. ISBN: 978-3-540-75595-1.
Detail

ERLEBACH, P.; VOJNAR, T.; ČEŠKA, M. Pattern-based Verification for Trees. In Computer Aided Systems Theory. LNCS 4739. Berlin: Springer Verlag, 2007. p. 488-496. ISBN: 978-3-540-75866-2.
Detail

BIDLO, M.; VAŠÍČEK, Z. Cellular Automata-Based Development of Combinational and Polymorphic Circuits: A Comparative Study. Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2008. p. 106-117. ISBN: 978-3-540-85856-0.
Detail

STRAKA, M. Aplikace hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám. Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 97-102. ISBN: 978-80-7372-378-1.
Detail

STRAKA, M.; KOTÁSEK, Z. Design of FPGA-Based Dependable Systems. 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Masaryk University, 2008. p. 240-247. ISBN: 978-80-7355-082-0.
Detail

STRAKA, M.; KOTÁSEK, Z.; WINTER, J. The Design of Hardware Checkers for Verification and Diagnostic Purposes. CSE'2008 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. High Tatras - Stará Lesná: The University of Technology Košice, 2008. p. 320-327. ISBN: 978-80-8086-092-9.
Detail

BIDLO, M.; VAŠÍČEK, Z. Gate-Level Evolutionary Development Using Cellular Automata. 2008 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2008. p. 11-18. ISBN: 978-0-7695-3166-3.
Detail

NOVOSAD, P.; ČEŠKA, M. Algorithms for Computing Coverability Graphs for Continuous Petri Nets. Proceedings of 22th European Simulation and Modelling Conference ESM'2008. EUROSIS-ETI Publications. Le Havre: EUROSIM-FRANCOSIM-ARGESIM, 2008. p. 489-491. ISBN: 978-90-77381-44-1.
Detail

ŠVÉDA, M.; TRCHALÍK, R.; OČENÁŠEK, P. Design of Networked Embedded Systems: An Approach for Safety and Security. In Preprints of IFAC Workshop on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS PDeS 2009. Programmable devices and systems. Ostrava: IFAC, 2009. p. 131-136. ISSN: 1474-6670.
Detail

HOLÍK, L.; VOJNAR, T.; ABDULLA, P.; BOUAJJANI, A.; KAATI, L. Composed Bisimulation for Tree Automata. Implementation and Application of Automata. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2008. p. 212-222. ISBN: 978-3-540-70843-8.
Detail

HOLÍK, L.; VOJNAR, T.; BOUAJJANI, A.; HABERMEHL, P.; TOUILI, T. Antichain-based Universality and Inclusion Testing over Nondeterministic Finite Tree Automata. Implementation and Application of Automata. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2008. p. 57-67. ISBN: 978-3-540-70843-8.
Detail

VOJNAR, T.; ČEŠKA, M.; ERLEBACH, P. Pattern-Based Verification of Programs with Extended Linear Linked Data Structures. ELECTRONIC NOTES IN THEORETICAL COMPUTER SCIENCE, 2006, vol. 2006, no. 145, p. 113-130. ISSN: 1571-0661.
Detail

BOUAJJANI, A.; HABERMEHL, P.; ROGALEWICZ, A.; VOJNAR, T. Abstract Regular Tree Model Checking. ELECTRONIC NOTES IN THEORETICAL COMPUTER SCIENCE, 2006, vol. 149, no. 1, p. 37-48. ISSN: 1571-0661.
Detail

MEDUNA, A.; MASOPUST, T. Self-Regulating Finite Automata. Acta Cybernetica, 2007, vol. 18, no. 1, p. 135-153. ISSN: 0324-721X.
Detail

ERLEBACH, P.; ČEŠKA, M.; VOJNAR, T. Generalised Multi-Pattern-Based Verification of Programs with Linear Linked Structures. Formal Aspects of Computing, 2007, vol. 19, no. 3, p. 363-374. ISSN: 0934-5043.
Detail

MASOPUST, T.; MEDUNA, A. Descriptional complexity of semi-conditional grammars. Information Processing Letters, 2007, vol. 104, no. 1, p. 29-31. ISSN: 0020-0190.
Detail

MEDUNA, A.; TECHET, J. Canonical Scattered Context Generators of Sentences with Their Parses. Theoretical Computer Science, 2007, vol. 2007, no. 389, p. 73-81. ISSN: 0304-3975.
Detail

VOJNAR, T.; ČEŠKA, M.; ROGALEWICZ, A.; ERLEBACH, P.; HOLÍK, L.; BOUAJJANI, A.; HABERMEHL, P.; TOUILI, T.; MORO, P. Automatická verifikace programů s dynamickými datovými strukturami. Inovační podnikání & transfer technologií, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 21-22. ISSN: 1210-4612.
Detail

MASOPUST, T.; TECHET, J. Leftmost Derivations of Propagating Scattered Context Grammars: A New Proof. DISCRETE MATHEMATICS AND THEORETICAL COMPUTER SCIENCE, 2008, vol. 10, no. 2, p. 39-46. ISSN: 1365-8050.
Detail

PEČENKA, T.; SEKANINA, L.; KOTÁSEK, Z. Evolution of Synthetic RTL Benchmark Circuits with Predefined Testability. ACM TRANSACTIONS ON DESIGN AUTOMATION OF ELECTRONIC SYSTEMS, 2008, vol. 13, no. 3, p. 1-21. ISSN: 1084-4309.
Detail

MEDUNA, A.; TECHET, J. An Infinite Hierarchy of Language Families Generated by Scattered Context Grammars with n-Limited Derivations. Theoretical Computer Science, 2009, vol. 410, no. 21, p. 1961-1969. ISSN: 0304-3975.
Detail

BIDLO, M.; ŠKARVADA, J. Instruction-based development: From evolution to generic structures of digital circuits. International Journal of Knowledge-Based and Intelligent Engineering Systems, 2008, vol. 12, no. 3, p. 221-236. ISSN: 1327-2314.
Detail

ŠKARVADA, J.; KOTÁSEK, Z.; HERRMAN, T. Testability Analysis Based on the Identification of Testable Blocks with Predefined Properties. Microprocessors and Microsystems, 2008, vol. 32, no. 5, p. 296-302. ISSN: 0141-9331.
Detail

MEDUNA, A.; TECHET, J. Scattered Context Grammars that Erase Nonterminals in a Generalized k-Limited Way. Acta Informatica, 2008, vol. 45, no. 7, p. 593-608. ISSN: 0001-5903.
Detail

MASOPUST, T. Formal models: regulation and reduction. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2007. 103 p. ISBN: 978-80-214-3550-6.
Detail

ROGALEWICZ, A. Verification of Programs with Complex Data Structures. Brno: 2007. 122 p. ISBN: 978-80-214-3548-3.
Detail

PEČENKA, T. Prostředky a metody pro automatické generování testovacích obvodů. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008. 141 s. ISBN: 978-80-214-3603-9.
Detail

HOLÍK, L., VOJNAR, T., ABDULLA, P., KAATI, L. A Uniform (Bi-)Simulation-Based Framework for Reducing Tree Automata. FIT-TR-2008-005, Brno: 2008.
Detail

HOLÍK, L., VOJNAR, T., ABDULLA, P., BOUAJJANI, A., KAATI, L. Computing Simulations over Tree Automata: Efficient Techniques for Reducing Tree Automata. FIT-TR-2008-001, Brno: 2008.
Detail

ŠKARVADA, J.; KOTÁSEK, Z.; STRNADEL, J. Optimalizace aplikace testu číslicových systémů pro nízký příkon. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. 142 s. ISBN: 978-80-214-4209-2.
Detail

PEČENKA, T.; KOTÁSEK, Z.: Cirgen; RTL benchmark circuit generator. Software je společně se sadou vytvořených testovacích obvodů ke stažení z URL: http://www.fit.vutbr.cz/~pecenka/cirgen/. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/55/. (software)
Detail

ROGALEWICZ, A.; VOJNAR, T.: ARTMC-v1; ARTMC - Abstract Regular Tree Model Checking. http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/artmc/. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/artmc/. (software)
Detail