Detail projektu

FIT VUT - Příprava vlastního projektu do programu Horizon Europe

Období řešení: 01.05.2021 — 31.12.2021

Zdroje financování

Jihomoravský kraj - Smart akcelerátor v Jihomoravském kraji II
- částečně financující (2021-05-01 - 2021-12-31)

O projektu

Fakulta informačních technologií v Brně je excelentní vysokoškolské pracoviště, které má mnohaletou zkušenost s realizací mezinárodních projektů, do kterých jsou zapojena velká konsorcia. Realizace přípravného projektu v rámci projektu Smart Akcelerátor v JMK II umožní FIT kvalitní přípravu budoucího podání vlastního projektu do mezinárodního programu Horizon Europe, konkrétně do výzvy Twinning. Tato výzva je zaměřena na institucionální networking, který napomáhá přenosu znalostí, dovedností a výměně osvědčených praktik, a tím stimuluje zvýšení kvality výzkumných kapacit.

Popis anglicky
The Faculty of Information Technology in Brno is an excellent university workplace with many years of experience in the implementation of international projects with participation of large consortia. The implementation of the preparatory project within the Smart Accelerator project in JMK II will enable FIT to prepare well for the future submission of its own project to the international Horizon Europe program, specifically to the Twinning call. This call focuses on institutional networking, which facilitates the transfer of knowledge, skills and the exchange of best practices, thus stimulating an increase in the quality of research capacities.

Klíčová slova
IT, Networking, R&D, Výměna zkušeností, Šíření dobré praxe

Klíčová slova anglicky
IT, Networking, R&D, Exchange of experience, Dissemination of good practice

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav informačních systémů
- spolupříjemce (24.03.2021 - 31.12.2021)
Ústav inteligentních systémů
- spolupříjemce (24.03.2021 - 31.12.2021)
Ústav počítačových systémů
- příjemce (24.03.2021 - 31.12.2021)