doc. Ing.

Pavel Šteffan

Ph.D.

FEKT, UMEL – tajemník ústavu

+420 54114 6120
steffan@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D.

Projekty

 • 2023

  Moderní mikro- a nanoelektronika pro budoucnost, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2021

  FW03010073, Silikátové smart autonomně vyhřívané kompozity 4.0 , zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2020

  Analýza elektrického chování integrovaného obvodu NCV20072DR2G, zahájení: 01.12.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Výzkum a vývoj automatizovaného zařízení pro odebírání a ukládání prostorových výlisků, zahájení: 01.10.2020, ukončení: 30.11.2022
  Detail

  Nové přístupy ve využití moderní mikro- a nanoelektroniky, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Vývoj mechatronické cylindrické vložky Tokoz ePRO 1.4, zahájení: 15.02.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Tvorba struktury pokročilých silikátových kompozitů se sníženou impedancí, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  FV40407, Výzkum a vývoj pokročilých technologií pro systém tunable white , zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2018

  Ověření výrobních podpůrných prostředků, zahájení: 21.06.2018, ukončení: 29.08.2018
  Detail

  Software pro podporu výroby , zahájení: 19.03.2018, ukončení: 23.10.2018
  Detail

  FV30239, Pokročilé hmoty zlepšující uzemnění v systému ochrany před bleskem a přepětím, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Ověřovací série elektroniky vložek a klíčů, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 23.03.2018
  Detail

 • 2017

  TH03010472, Vývoj intelignetních Tunable White svítidel s univerzální konektivitou, zahájení: 01.11.2017, ukončení: 30.12.2018
  Detail

  Využití nových poznatků z mikro- a nanotechnologií pro komplexní elektronické obvody a senzoriku, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  Vývoj mechatronické cylindrické vložky TOKOZ ePRO v1.3, zahájení: 06.12.2016, ukončení: 31.10.2017
  Detail

 • 2014

  Nové typy elektronických obvodů a senzorů pro specifické aplikace, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Vývoj mechatronické cylindrické vložky TOKOZ PRO, zahájení: 01.07.2013, ukončení: 31.08.2016
  Detail

 • 2011

  FR-TI3/485, Sledování stavu stavebních konstrukcí pomocí elektricky vodivých prvků s modifikovanou cementovou matricí , zahájení: 01.05.2011, ukončení: 31.05.2015
  Detail

  Inovace předmětu Digitální integrované obvody, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Perspektivní využití nových senzorických technologií a obvodů pro zpracování senzorických signálů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Polovodičové struktury připravené s využitím nanotechnologií , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Inovace laboratorních úloh v předmětu Digitální integrované obvody a mikroprocesory, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  Zavádění nových trendů do výuky digitálních integrovaných obvodů, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2006

  FT-TA3/027, Multifunkční kompozity mimořádných vlastností na bázi anorganických nanosložek (KOMPOZITY), zahájení: 01.04.2006, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Přenosné mikropočítače pro MNEN s mikrokontrolerem připojitelné k PC po USB, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  FT-TA2/087, Výzkum nových metod měření tlaku s galvanickým oddělení pro výbušné a elektromagneticky rušené průmyslové prostředí (OPTO), zahájení: 01.05.2005, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2004

  Mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí, zahájení: 08.04.2004, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  FT-TA/050, Výzkum nových technologií a metod měření diference tlaků a jejich ověření na funkčním vzorku inteligentního keramického senzoru s novým principem měření (DIF), zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2003

  GA102/03/0619, IMAM Inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Rozšíření laboratorního cvičení o úlohy virtuální digitální laboratoře, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  ECOFRIDGE Ecological Refrigeration, zahájení: 04.04.2002, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  FD-K2/53, ANTOPE Výzkum nových metod přístrojové analýzy toxicity pro integrální měření toxicity v potravinářském průmyslu a jejich ověření na prototypu analyzátoru toxicity pesticidů, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail