Detail projektu

Moderní mikro- a nanoelektronika pro budoucnost

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2026

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Záměrem projektu je analýza aktuálníha stavu vědění v oblasti mikro- a nanoelektroniky s možnostmi využití k návrhu a realizaci elektronických obvodů nebo čipů, zařízení a senzorů se zaměřením na oblast IoT, Smart city, Space nebo Industry 4.0. Projekt je rozdělen na dvě oblasti bádání. První zaměřena na využití moderních technologií a materiálů pro mikro- nanoelektroniku a senzory. Druhou pak analýza, návrh a realizace obvodů a systémů pro aplikace v oblasti IoT, Smart city, Space nebo Industry 4.0.

Označení

FEKT-S-23-8162

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Háze Jiří, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Boušek Jaroslav, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Búran Martin, Ing. - spoluřešitel
Duz Aleksei, Ing. - spoluřešitel
Dvorský Adam, Ing. - spoluřešitel
Fohlerová Zdenka, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Junasová Veronika, Ing. - spoluřešitel
Košelová Zuzana, Mgr. - spoluřešitel
Řezníček Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šteffan Pavel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Tomíček Pavel, Ing. - spoluřešitel
Žilka Martin, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav mikroelektroniky
- interní (01.01.2023 - 31.12.2025)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2025)

Výsledky

KLEDROWETZ, V.; PROKOP, R.; FUJCIK, L.; HÁZE, J. A Fully Differential Analog Front-End for Signal Processing from EMG Sensor in 28 nm FDSOI Technology. SENSORS, 2023, vol. 23, no. 7, p. 1-20. ISSN: 1424-8220.
Detail