Detail projektu

Tvorba struktury pokročilých silikátových kompozitů se sníženou impedancí

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2022

O projektu

Silikátové kompozity jsou využívány pro jejich schopnost vytvoření pevné a stabilní struktury, která nabízí široké spektrum variant nastavení parametrů finální hmoty. Jenou z nových oblastí výzkumu jsou kompozity se sníženou impedancí. To vyžaduje vytvoření souvislé elektricky vodivé sítě pro překročení perkolačního prahu. Dosažení nízké hodnoty impedance je možné zajistit především použitím plniva až nanoplniva s vysokým obsahem uhlíku. Podstatou řešení projektu je v systematických krocích vytvořit silikátový kompozit se sníženou impedancí. Konkrétně bude řešena otázka vlivu charakteru elektricky vodivého plniva, vlivu kompozice směsi a vlivu vytvořené mikro a nanostruktury na impedanci a fyzikálně-mechanické parametry kompozitu. Vzhledem k malé chemické podobnosti uhlíkových nanosystémů s cementovou matricí bude nezbytné funkcionalizovat uhlíkový povrch pomocí vhodných typů přísad. Následovat bude studium vlivu vnějšího prostředí jako je vlhkost, teplota, deformace, zatěžování elektrickým proudem atp. na vývoj impedance a změny mikrostuktury.

Klíčová slova
Impedance; silikátový kompozit; perkolační práh; mikrostruktura; nanostruktura; dispergace; uhlíkové částice;

Označení

20-09072J

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (03.04.2019 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Mezinárodní projekty

- plně financující (2020-02-21 - 2022-12-31)

Výsledky

ČERNÝ, V.; YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; BARÁNEK, Š.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MELICHAR, J.; HERMANN, R. Impact of Carbon Particle Character on the Cement-Based Composite Electrical Resistivity. Materials, 2021, vol. 14, no. 24, p. 1-35. ISSN: 1996-1944.
Detail

YAKOVLEV, G.; ČERNÝ, V.; POLYANSKIKH, I.; GORDINA, A.; PUDOV, I.; GUMENYUK, A.; SMIRNOVA, O. The Effect of Complex Modification on the Impedance of Cement Matrices. Materials, 2021, vol. 14, no. 3, p. 1-11. ISSN: 1996-1944.
Detail

UHER V.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BARÁNEK, Š. The Effect of Exposure Conditions on the Properties of Cementitious Composites with Reduced Electrical Resistivity. Buildings, 2022, vol. 12, no. 12, p. 1-22. ISSN: 2075-5309.
Detail

YAKOVLEV, G.; GORDINA, A.; RUZINA, N.; POLYANSKIKH, I.; PUDOV, I.; SHAYBADULLINA, A.; KHOZIN, V.; ČERNÝ, V. Gypsum Compositions Modified with Metallurgical Wastes. In Solid State Phenomena (Volume 325). Solid State Phenomena. Scientific.net, 2021. p. 104-109. ISBN: 978-303-571-870-6. ISSN: 1662-9779.
Detail

ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; BAYER, P. Effect of water saturation on the electrical properties of cement and alkali-activated slag composites with graphite conductive admixture. Construction and building materials, 2022, vol. 361, no. 129699, ISSN: 0950-0618.
Detail

YAKOVLEV, G.; POLYANSKIKH, I.; GORDINA, A.; PUDOV, I.; ČERNÝ, V.; GUMENYUK, A.; SMIRNOVA, O. Influence of Sulphate Attack on Properties of Modified Cement Composites. Applied Sciences - Basel, 2021, vol. 11, no. 18, p. 1-13. ISSN: 2076-3417.
Detail