prof. Ing.

Oldřich Zmeškal

CSc.

FCH, ÚFSCH – profesor

+420 54114 9406, +420 54114 9401
zmeskal@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.

Projekty

 • 2024

  Exploring Halide Perovskites at the Nanoscale – Comparative Analysis of Monocrystalline (3D) and Polycrystalline (2D) Structures, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

  Nové materiály a technologie pro naplňování společenských potřeb, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

  Fyzikálně chemické procesy pro budoucí aplikace, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

  Funkcionalizovaný nanovlákenný nosič obohacený metalicko-organickými strukturami pro selektivní extrakci uranu, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  Nové pokročilé materiály a materiálové technologie pro soudobé společenské potřeby, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Performance and Stability Studies of Novel Bismuth-Based Halide Perovskite Single Crystals – Path to Environmentally Friendly, “Cost-Like” Optoelectronics, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Termoelektrické vlastnosti a schopnost energy harvestingu alkalicky aktivovaných aluminosilikátů s optimalizovanými elektrickými vlastnostmi, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  Nové perspektivní materiály a materiálové technologie, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Příprava a charakterizace pokročilých materiálů, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Pokročilé materiály a materiálové technologie, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Materiály a technologie pro 21. století , zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Inovativní pokročilé materiály – studium vlastností a možností aplikace , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Tištěné chemické sensory, zahájení: 17.05.2017, ukončení: 19.03.2019
  Detail

  Pokročilé materiály pro inovativní aplikace, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Studium fyzikálně chemických procesů pro budoucí technologické aplikace, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Chemie je život 2017 - studentská vědecká konference, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Nové materiály pro budoucí technologie, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Pokročilé fyzikálně-chemické procesy a jejich aplikace, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Chemie je život 2015, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Studium fyzikálně chemických procesů pro pokročilé aplikace, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Pokročilé materiály – chemie, technologie a jejich vlastnosti, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Fyzikálně-chemické procesy – jejich výzkum a aplikace, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  TA03010548, Výzkum a vývoj pokročilých tenkovrstvých elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí přesně kalibrovatelné barevné změny, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Výzkum fyzikálně chemických procesů s ohledem na jejich aplikační potenciál, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Studium fyzikálně chemických procesů pro budoucí aplikace, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Interakltivní multimediální sbírka příkladů základního kurzu fyziky, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Pokročilé aplikace fyzikálně-chemických procesů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  FR-TI1/144, Multikomponentní elektronické systémy na bázi organických sloučenin, zahájení: 30.09.2009, ukončení: 21.12.2013
  Detail

 • 2008

  Videopresentace demonstračních úloh do přednášek z fyziky, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2006

  FT-TA3/048, Nanomateriály a funkcionální systémy na bázi DPP a CPP sloučenin pro elektronické přístroje, zahájení: 18.07.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Měření tepelných vlastností látek - úloha do Praktika z fyziky , zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Inovace oborových praktik z Obrazového inženýrství a Fotografických procesů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  Studium vlastností mikroorganismů metodami obrazové analýzy, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Fotoaktivní materiály pro molekulární spínač, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2004

  Internetový multimediální učební text pro výuku fyziky, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2003

  Vizualizace a 3D obrazová analýza videosekvencí růstu a dělení buněk, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  Analýza pravosti cenin a identifikace falzifikátů, zahájení: 01.01.2002
  Detail