Detail projektu

Termoelektrické vlastnosti a schopnost energy harvestingu alkalicky aktivovaných aluminosilikátů s optimalizovanými elektrickými vlastnostmi

Období řešení: 01.04.2022 — 31.12.2024

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2022-04-14 - 2024-12-31)

O projektu

Projekt je zaměřen na návrh a materiálovou charakterizaci multifunkčních stavebních materiálů s optimalizovanými termoelektrickými vlastnostmi na bázi alkalicky aktivovaných prekurzorů. Jde o materiály uplatnitelné v oblasti získávání elektrické energie (tzv. energy harvesting) ze zdrojů nezatěžujích životní prostředí. Schopnost získávaní energie je kriticky závislá na elektrických vlastnostech daných materiálů, které budou v rámci projektu optimalizovány vybranými elektricky vodivými příměsemi. U směsí bude zkoumán vztah mezi množstvím příměsí a míře zlepšení termoelektrických vlastností. Pro návrh materiálů bude provedena počítačová optimalizace s ohledem na požadovanou konzistenci čerstvých směsí, základní fyzikální, mechanické a elektrické vlastnosti. Optimalizované směsi budou zkoumány z hlediska mikrostruktury, textury, chemického a mineralogického složení a budou experimentálně stanoveny materiálové charakteristiky zahrnující mechanické, vlhkostní, tepelné a elektrické vlastnosti. Na základě výsledků bude diskutována využitelnost perspektivních variant materiálů v praxi.

Popis anglicky
The project deals with the design and characterization of multifunctional alkali-activated construction materials with optimized thermoelectric properties. Such materials are applicable for energy harvesting from environmental-friendly sources such as solar radiation or waste heat. Since the energy harvesting ability is crucially dependent on electrical properties, materials will be optimized by electrically conductive admixtures and the relationship between the amount of a given admixture and the degree of improvement in thermoelectric properties will be investigated. The design of the materials will be conducted by using computer optimization with respect to the required consistency of fresh mixtures, basic physical, mechanical, and electrical properties. The optimized mixtures will be investigated in terms of microstructure, texture, chemical and mineralogical composition, mechanical, moisture, thermal, and electrical properties will be determined experimentally. Based on the results, the practical applica

Klíčová slova
alkalicky aktivované aluminosilikáty;multifunkční materiály;získávání energie;termoelektrické vlastnosti;;Seebekův koeficient

Klíčová slova anglicky
alkali-activated aluminosilicates;multifunctional materials;energy harvesting;thermoelectric properties;Seebeck coefficient

Označení

22-00960S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- příjemce (24.03.2021 - nezadáno)

Výsledky

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MIZEROVÁ, C.; ROVNANÍK, P. Impedance Spectroscopy – Comparison of Dielectric Models with a Real RC Circuit. In 25st International Conference on Building Materials, Products and Technologies. Journal of Physics: Conference Series. United Kingdom: IOP Publishing, 2022. p. 1-7. ISSN: 1742-6588.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MIZEROVÁ, C.; ROVNANÍK, P. Impedance spectroscopy – comparison of dielectric model with experimental results. In 26st International Conference on Building Materials, Products and Technologies. Journal of Physics: Conference Series. United Kingdom: IOP Publishing, 2023. p. 1-10. ISSN: 1742-6588.
Detail

ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; SCHMID, P.; TOPOLÁŘ, L. Effect of Moisture on the Piezoresistive Properties of Aluminosilicate-Based Building Materials. In International RILEM Conference on Synergising Expertise towards Sustainability and Robustness of Cement-based Materials and Concrete Structures SynerCrete’23 - Volume 1. RILEM Bookseries. Switzerland: Springer, 2023. p. 313-324. ISBN: 978-3-031-33210-4. ISSN: 2211-0844.
Detail