doc. Ing.

Marek Zinecker

Ph.D.

FP, ÚE – docent

+420 54114 3705
zinecker@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.

Projekty

 • 2022

  Digitální transformace v období pandemie Covid-19 a její vliv na ekonomické řízení podniku, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2021

  Vybrané aspekty ekonomického řízení rozvojových podnikatelských projektů, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Vybrané aspekty ekonomického řízení malých a středních podniků v podmínkách ČR, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Řízení rozvojových projektů v oblasti realitního trhu a trhu rizikového a rozvojového kapitálu, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Ekonomické řízení podniku v období digitální transformace , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2019

  Výzkum determinantů realitního trhu a trhu rizikového kapitálu ve vybraných zemích regionu střední a východní Evropy, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Public and Private Equity in CEE countries, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2018

  Vývojové trendy ekonomického řízení podniku v prostředí evropské ekonomiky, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2017

  Private a public equity v podmínkách regionu střední a východní Evropy, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Competitiveness Evaluation of Polish and Czech Economies - a Comparative Study, zahájení: 01.09.2016, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Analysis of Relations among Capital Markets of European Union Countries, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2015

  Výzkum ekonomických faktorů a jejich dopad na konkurenceschopnost podniku, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  GA13-38047S, Strategie IPO - specifické přístupy v regionu CEE, zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  The Impact of Organizational Culture on Performance of Manufacturing Companies in Austria and the Czech Republic., zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Výzkum interních a externích faktorů ovlivňujících hodnotu podniku, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Efektivní ekonomické řízení podniku s ohledem na vývoj globálních trhů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Rozvoj poznatků ke zdokonalování informační podpory ekonomického řízení podniku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Rozvoj poznatků ke zdokonalování informační podpory ekonomického řízení vývoje podniku v souladu s vývojem podnikatelského prostředí. , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Bariéry rozvoje financování rizikovým kapitálem v ČR, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  Systémová příprava učitelů odborných předmětů vyučovaných v německém jazyce na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2006

  Vliv organizační kultury na výkonnost multikulturních podniků v České republice, Rakousku a Maďarsku., zahájení: 01.03.2006, ukončení: 24.12.2007
  Detail

 • 1999

  MSM 265100018, Výzkum strategického řízení v českých firmách, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail